Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Thor Severinsen leder Regionsutvalg Sør-Øst og sitter i Akademikernes samarbeidsutvalg.

Thor Severinsen leder Regionsutvalg Sør-Øst og sitter i Akademikernes samarbeidsutvalg. Foto: Privat

– OUS-planene gir mindre muligheter for de andre sykehusene

Planene for sykehusutbyggingen i Oslo gir mindre mulighet for utbygging av de andre sykehusene i regionen, mener lederen av Regionsutvalget.

Annons:

Torsdag ettermiddag er det styremøte i Oslo universitetssykehus, der agenda er sykehusstrukturen i Oslo. Så langt er de to første etappene av utbyggingen beregnet å koste over 30 milliarder kroner.

Samtidig er de andre sykehusene i Helse Sør-Øst under press.

Thor Severinsen leder Regionsutvalg Sør-Øst og sitter i Akademikernes samarbeidsutvalg, og er sterkt bekymret for flere forhold rundt sykehusplanene.

– Økonomisk sett er vi svært bekymret for sykehusene rundt i hele regionen, sier Severinsen til Dagens Medisin.

– Når man planlegger å bruke så mye penger på OUS, så gir ikke dette nok muligheter for utbygging av andre sykehus, som sykehuset i Drammen, Sykehuset Innlandet, det er utbyggingsplaner i Telemark og stort behov for å utvide Østfold-sykehuset. Alle sykehusområdene har sine behov i framtiden.

Økonomidirektør i Helse Sør-Øst, Hanne Gaaserød, har følgende kommentar til dette:

– I Helse Sør-Østs planer for årene framover inngår både Oslo-prosjektene og andre sykehusprosjekter ellers i regionen. Prioriteringen i disse planene gjøres i forbindelse med økonomisk langtidsplan og styrets beslutninger av de enkelte prosjektene. Oslo-prosjektene har lenge ligget inne i planene, og innebærer ikke endringer i øvrige prosjekter.

Severinsen deler også bekymringene som ansatte har hatt rundt Gaustadutbyggingen, for det faglige og praktiske:

– Etter min mening er det en veldig stor risiko for pasientbehandlingen ved å la være å fortsatt bruke Ullevål og å legge det ned på sikt. Man er usikker på om det er nok plass på Gaustad, og selv med en høy utbygging er tomta uegnet til å bygge videre på.

Han mener at selv om Ullevål består av verneverdige bygg, så er det nok arealer til å bygge nytt der det trengs å fornyes.

Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus, Asmund Bredeli, mener at en gradvis samling av øvrig aktivitet på Ullevål-tomta vil være en bedre løsning enn å samles på Gaustad.

Han får støtte fra Rødt og Sp som sammen med SV tidligere i høst foreslo å gjøre en ny utredning av Ullevål-tomtens muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i OUS.

Også Severinsen støtter dette forslaget.

– Det er svært uheldig at det ikke gjøres en nøktern vurdering

– Dette vil forsinke prosessen ytterligere?

–  Ja, men det må bare gjøres.

– Det er lagt inn sparing på drift ved utbygging på Gaustad. Etter vår vurdering er det ikke mulig å oppnå så store innsparinger. Her kommer vi til å sprekke veldig på drifta. Så dette må man ta seg tid til, og få fram et godt alternativ. Dette er for dramatisk til ikke å gjøre det.

– Er det realistisk å få gjennom at det skal gjøres en ny gjennomgang?

– Når det som er planlagt er så urealistisk, så er må det være det, sier Severinsen.

 
Også foretakstillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, tar sterkt til orde for å utrede Ullevål-alternativet.

Han er bekymret for at utbyggingsprosjektet ikke ivaretar oppgaveveksten sykehusene står foran nå:

– Og jeg er veldig bekymret for at vi setter sykehusene våre i en situasjon som gir lite fleksibilitet, og er lite fremtidsrettet. Jeg tror heller ikke at det er god økonomi å gjøre det på denne måten, og jeg er helt sikker på at innsparingene som er skissert i tilknytning til samlokalisering, ikke vil nå de halvannen milliard kronene årlig som prosjektet krever for å være «bærekraftig», skriver han i dette innlegget.


NRK Østlandssendingen meldte onsdag at de nye sykehusene på Aker og Gaustad blir nær ti milliarder kroner dyrere enn helsebyråkratene trodde for bare et halvt år siden.

I OUS’ økonomiske langtidsplan heter det:

«Endrede investeringskalkyler ble mottatt 30.10.2018 og gir et økt investeringsnivå på 9,4 mrd. kroner i forhold til de foreløpige anslagene som var lagt til grunn for siste rullering av ØLP, dvs. økonomisk langtidsplan 2019-2022(38) fra april/mai i år.»

Dette handler imidlertid ikke om en «budsjettsprekk», mener Helse Sør-Øst, som ifølge NRK svarer følgende:

 – Det blir ikke riktig å snakke om en sprekk på en kostnadsramme som ennå ikke er fastsatt, skriver Hanne Gaaserød i en e-post til NRK.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!