Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi trenger nasjonale kvalitetsregistre

Sverige har en rekke psykiatriske kvalitetsregistre. Hvorfor har vi det ikke også i Norge?

Annons:
Odd O. Aalen

Innlegg: Odd O. Aalen, professor emeritus i biostatistikk, Universitetet i Oslo (UiO)

I MEDIENE ER det stadig diskusjon om psykiatrisk behandling. Det kan være interessant å sammenligne med situasjonen for andre sykdommer.

Etter initiativ fra helsemyndighetene har man for en lang rekke somatiske sykdommer opprettet kvalitetsregistre, der informasjon om pasientenes sykdomsforløp og behandling er inkludert. Dette gjelder hjertesykdommer, kreft og en lang rekke andre sykdommer.

KVALITET. Disse registrene forteller mye om behandlingskvalitet og om pasientene får det de har krav på, og som kan hjelpe dem.

Registrene har en stor potensiell nytteverdi. Informasjon om dem er tilgjengelig på nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

MANGELFULLT. Det som er slående, er at de psykiske lidelser glimrer ved sitt fravær: Det eneste unntaket er et register for spiseforstyrrelser. Det er per i dag ingen kvalitetsregistre for de andre store kategoriene av psykiske lidelser. Helseministeren har selv fremhevet betydningen av kvalitetsregistrene og det er oppsiktsvekkende at han har slått seg til ro med fraværet av slike registre på det psykiatriske feltet.

“Kvalitetsregistre kan gi et bilde av hvordan de ofte komplekse psykiske lidelsene håndteres i det norske samfunn og muligheter for forbedringer ”

Opprettelsen av kvalitetsregistre kunne ha svart på mange viktige spørsmål. Registrene kunne ha sagt mye om kvaliteten på behandlingen som ble gitt. De kunne også ha bidratt til en innsikt i hvilke behandlinger som faktisk virker – og gi informasjon om hvorvidt ressursene utnyttes på en optimal måte.

SE TIL SVERIGE! Registrene kunne også ha besvart spørsmål om langtidseffekter av medisiner. De kliniske utprøvingene som går forut for godkjenning av medisiner, varer som regel kun over noen få år og fanger ikke opp de alvorlige bivirkninger som kan oppstå etter mange års bruk.

I det hele tatt kunne kvalitetsregistre gi et bilde av hvordan de ofte komplekse psykiske lidelsene håndteres i det norske samfunn og muligheter for forbedringer.

Sverige har en rekke psykiatriske kvalitetsregistre. Hvorfor har vi det ikke også i Norge?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

 • Per Arne Holman 09.12.2018 09.05.53

  Takk for ditt innlegg. Det finnes nå flere lokale initiativ og det besluttes i disse dager etablering av et nasjonalt TSB-register i regi av KORFOR. På Lovisenberg DPS har vi i noen år hatt et lokalt kvalitetsregister. Det fokuserer på pasientrapporterte erfaringer og nyttevurderinger, sykefravær og deltakelse i arbeidslivet. Registeret ble presentert for regionalt fagråd PHV denne uken. Den 18 desember har vi invitert SKDE, HEMIT, KORFOR, PsykNetVest, FHI, regionalt servicemiljø for kvalitetsregister mfl. til en presentasjon og diskusjon om hvordan erfaringene fra de beste lokale initiativene kan brukes til utviklingen av nasjonale løsninger. Vi inviterer forskere fra Norge og utlandet til å planlegge hvordan vi kan verdsette utfallsmålene og identifisere kostnadene i spesialisthelsetjenesten, men også måle effekt på områder som deltakelse i arbeidsliv, sykefravær, medisinbruk, bruk av kommunale tjenester m.v. Vi hører gjerne fra dem som har ønske om å bidra.

 • Dag Berild 30.11.2018 15.15.03

  Vi har ingen nasjonale kvalitetsrgistere for bakterielle infeksjoner. I tider med økende antibiotikaresistens er det på høy tid at "noen" tar tak I det. I Sverige finnes f.eks endokarditt og sepsisregistre. I realiteteten vet vi ikke hvordan vanlige infeksjoner f.eks penumoni behandles. Det vi vet er at det er et stort gap mellom hva som er best evidence og det som praktiseres. Det gapet kan minskes ved bruk av registre.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!