Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fastlege Petter Brelin etterlyser klargjøring av kommunens rolle når helsemyndighetene setter i gang massevaksinasjon.

Fastlege Petter Brelin etterlyser klargjøring av kommunens rolle når helsemyndighetene setter i gang massevaksinasjon. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Skal vaksinere 1,6 millioner nordmenn hvert år

Helsemyndighetene skal nå vaksinere­ 1,6 millioner nordmenn hvert år. Hvordan skal de få det til?

Annons:

Spørsmålet ble stilt til leger, sykepleiere, politikere og helsebyråkratene under Dagens Medisins fagseminar om vaksiner nylig.

Myndighetene har anslått, basert på et grovt estimat basert på folketall, at 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogruppene; de over 65 år eller som har kronisk sykdom og dermed skal vaksineres.

Kommune-bekymring
Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utredet et vaksineprogram for voksne og risikogrupper.

Blant det viktigste er økt vaksinasjonsdekning for pneumokokker hos risikogruppene og friske eldre over 65 år. Det skal også være billig, og egenbetalingen skal være lik i hele landet.

I oppdraget heter det også at FHI skal bygge videre på system hvor kommunene står fritt i organisering av programmet.

– Kommunene må få klar beskjed
Debattdeltakerne på fagseminaret samstemte i at rapporten har mye godt for seg. Samtidig er de bekymret for at kommunens rolle ikke skal bli tydelig nok.

Fastlege Petter Brelin, som er leder for Norsk forening for allmennmedisin, påpeker at kommunene må få helt klar beskjed:

– Det har for eksempel vært lett frustrerende å drive med influensavaksinering, sett fra vårt ståsted. Vi har vaksinert dem som kommer innom, enten de kommer for å gjøre noe helt annet, eller de kommer for å få vaksine. Det er vi alltid glad for, men det har ikke vært noen systematikk i dette, i hvem vi innkaller og hvem vi klarer å treffe med vaksinering – eller hvor mye den enkelte betaler, og så videre.

– Det må plasseres et tydelig ansvar på kommunene, og vi må gi enda tydeligere føringer for hvilke valg kommunene har for å gi innbyggerne bedre og mer fleksible valg når det kommer til vaksine, sa Brelin.

 • Helt konkret anbefaler FHI at det er kommunene som skal beslutte vaksinasjonstilbydere, bestille vaksiner, sørge for forsvarlig lagring og lager, distribusjon internt i kommunen, samt å identifisere og informere målgruppene.

Etterlyser apotekene

– Dette er et komplisert felt, sa Ingeborg S. Aaberge, fagdirektør for vaksine i FHI.

– Jeg skjønner at det trengs mer diskusjon om kommunenes gjennomføring. Vi er opptatt av at dette skal bli et likt tilbud for alle, sa hun.

Apotekenes rolle kunne godt ha fått større plass i rapporten, mener Apotekforeningens administrerende direktør, Per T. Lund:

– Det er greit at vi trenger en diskusjon om kommunens gjennomføring, men vi er klare til å brette opp ermene og supplere med det som apotekene kan bidra med, sa Lund.

Vil ikke anslå prislapp
Å anslå hva massevaksineringen vil koste, turte ikke statssekretær Anne Bramo (Frp) i HOD.

– Det er en investering. Fremdrift og omfang må vi komme tilbake til. Dette er et for viktig område til at man skal ta raske politiske poeng. Det viktige er bredde og fleksibilitet for å nå ut. Alle gruppene; sykepleiere, fastleger og apotek, er viktige her og kan gjøre en god jobb, sa Bramo.

Hun la til at hun ikke avviser tanken om at hjemmesykepleiere skal kunne forskrive og sette vaksiner.

– Dette må vi diskutere på kammerset først, det krever en omfattende forankring, sa hun.

Det er heller ikke mulig nå å tidfeste når departementet vil være ferdig med et forslag basert på FHI-rapporten.

– Dette må imidlertid skje ganske raskt, for å skulle komme med i 2020-budsjettet, medga hun.

Ap er med
Tuva Moflag, sykehuspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, minnet om fastlegekrisen:

– Vi støtter et slikt vaksineprogram, og det må på plass i kommunene. Det pekes på at fastlegen er helt sentral, men vi har en fastlegekrise, den må løses.

Petter Brelin mener erfaringene fra svineinfluensaen viser at fastlegene kan snu seg rundt – og at en annerledes organisering må til for å nå de 1.6 millionene som skal vaksineres.

– Da fikk vi til ganske mye, og effektivt, ved fastlegekontorene. Vi har muligheter til å leie inn folk og ta unna, i form av vaksinasjonsdager eller andre ting. Vi må bare få en tydelig beskjed fra helsemyndighetene og kommunene.

Han la for øvrig til:

– I min kommune er det allerede etablert at hjemmesykepleiere gir influensavaksine til hjemmeboende skrøpelige eldre, det er mulig det er på siden av regelverket.

Dette ville Line Orlund, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo, utfordre statssekretær Bramo på:

– Jeg er enig i at fastlegen spiller en viktig rolle i kommunehelsetjenesten, men hvis vi ikke senker terskelen for å få dette til, greier vi det ikke. Man finner ordninger der ute som kanskje er i gråsonen av regelverket, og da beveger mine medlemmer seg på grensen av hva som er greit – som at hvis sykepleiere begynner å ha med seg influensavaksinen når de først er på besøk og setter den når pasienten sier ja. Regjeringen bør ta en ordentlig debatt på hva sykepleiere kan gjøre og ikke, slik at vi ikke får gråsoner der ute.

Bramo, som selv er utdannet sykepleier, var ikke uenig.

– Det finns flere eksempler på samarbeidsformer som bør fungere bedre.

«Verdt pengene»
Seniorrådgiver Inge Johansen i Legemiddelindustrien (LMI) etterlyste en tidslinje for implementeringen, og viste til at kostnaden ved innføring vil veie opp for investeringen. Også Apotekforeningens Per T. Lund håper på en smidig vei frem til beslutning:

– Jeg håper at den videre debatten ikke vikler seg inn i tekniske diskusjoner om kommunalt ansvar og rekvisisjoner, Hvis man virkelig mener at man vil øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen på 1,6 millioner treffpunkter, er det åpenbart at alle må bidra. Jeg er optimist og tror vi får dette til.

 

Kommentarer

 • Synnøve Svelle 30.11.2018 19.16.47

  Til denne oppgaven bør kommunene benytte helsesøsteren. Denne yrkesgruppen har kompetanse og trening i å planlegge, administrere og gjennomføre vaksinering .

 • Fastlege SRH 01.12.2018 14.04.21

  Prinsippielt helt enig i dette, men må samtidig minne om at fastlegens funksjon på fam.sentre er kun formell tilstedeværelse som «ansvarlig lege» i anl. potesiell vaksineanafylaksi. Andre nytteeffekter med fastlege til stede er verken målt eller kvalitetssikret, men styrt etter en svak «helsesista»forskrift. Fastlegen opptrer naturligvis som nyttig idiot i mange andre sammenhenger også. Disse bør bli færre, ikke fler. Myndighetssryrt eliminasjon av randsoneoppgaver fra FLO tiltredes på det sterkeste, men er neppe myndighetenes sterkeste side.

 • Fastlege SRH 30.11.2018 14.34.25

  Legeforeningens kampanje «Gjør Kloke Valg» vil forhåpentligvis bidra til at fastlegen/FLO ikke gjør for mye, ikke for lite, men akkurat passe. Evidensbasert! Overdiagnostikk gjør unødvendig folk om til pasienter kan vi lese i en leder i BMJ 17.august 2018. 50:50 er smartløsningen; 50% IKT-doktor (nettlege) og 50% privatdoktor. Exit FLO. Myndighetene ser ikke ut til å lære av historiske feil. Massevaksinasjon mot svineinfluensa var totalt unødvendig. I Norge vaksinerte 45 prosent av befolkningen seg, mens ingen vaksinerte seg i Polen. Likevel var det flere som døde av 2009-pandemien i Norge til tross for ekstrem dugnad fra FLO. - ref.: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/ny-influensa-a-h1n1-2009.pdf

 • Per 30.11.2018 14.26.47

  Er vaksiner trygge? https://cairnsnews.org/2018/11/19/u-s-govt-loses-landmark-vaccine-lawsuit/?fbclid=IwAR2Tzn85xgihmJAsz8nEfa_n2E__UrFG0vUdetLGB19YuJnVGCNl7Dr2nUA

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!