Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
President Marit Hermansen og Legeforeningen går til domstolene for å få avgjort tvisten med KS. Arkvifoto.

Legeforeningen tar fastlegesak til retten

Legeforeningen mener KS overkjører fastleger. KS sier de er bekymret for rekrutteringssituasjonen.

Publisert: 2018-11-29 — 15.37

Legeforeningen sier at stadig flere fastleger henvender seg til dem fordi legene opplever at kommunen vil omgjøre deres næringsdriftshjemmel til en kommunal stilling ved oppsigelse av hjemmelen.

– Legene mister retten til å selge praksisen
Legeforeningen viser til at KS i en konkret sak har kommet til at kommunen står fritt til å omgjøre en hjemmel til en kommunal stilling, og at dette kan gjøres uten enighet med fastlegen som har hjemmelen.

En slik omgjøring til næringsdriftshjemmel betyr at fastlegen mister retten til å selge praksisen til en annen fastlege.

Legeforeningen mener derfor at det er begrensninger i kommunens rett til å gjøre nettopp dette.

KS: – Følger rammeavtalen
Nå går Legeforeningen rettens vei mot KS, og har begjært en såkalt midlertidig forføyning for domstolen, for å forsøke å stanse kommunens utlysnings- og ansettelsesprosess fram til det rettslige spørsmålet om kommunens rett til å omgjøre hjemmelen, blir avklart. Enten skjer dette ved at partene blir enige, eller ved at domstolen vurderer spørsmålet.

Spesialrådgiver Hege Torvbråten i KS’ forhandlingsavdeling sier dette til Dagens Medisin om denne saken:

– KS kan ikke se at rammeavtalen legger hindringer for å omgjøre en næringsdrivende fastlegehjemmel til kommunal fastlønnshjemmel i de tilfeller hvor den næringsdrivende fastlegen har sagt opp sin avtale.

– Dette forutsetter imidlertid at kommunen gir legen en kompensasjon for verdien av sin praksis. Det er ikke uvanlig at leger krever at kommuner kjøper praksisen til den næringsdrivende fastlegen som slutter. Dette er tema for saken som Legeforeningen har brakt inn til domstolene, heter det fra Torvbråten, og videre:

– Nye leger ønsker fastlønn
– Vi er bekymret for dagens rekrutteringssituasjon. Slik vi oppfatter det ønsker hoveddelen av nye leger inn i ordningen å være fastlønnet med de sosiale rettigheter og den økonomiske tryggheten dette innebærer.

– Vi ser med bekymring på økende henvendelser der kunngjorte fastlegehjemler ikke blir besatt fordi legene heller velger å trekke seg framfor å kjøpe seg inn i praksisen. Dette innebærer at kommunene ikke klarer å rekruttere nye leger inn i eksisterende hjemler. Dette går også ut over innbyggerne ettersom dette fører til stadig nye vikariater. Vi mener dette er svært uheldig, sier hun til Dagens Medisin.

Til Dagens Medisin opplyser Legeforeningen at saken ikke er berammet ennå.

Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen sier når at en næringsdrivende fastlege sier opp sin hjemmel, skal hjemmelen vanligvis lyses ut med eksisterende lokalisering, med mindre annet avtales med fratredende lege.

Legen som sier opp hjemmelen sin, har da rett til å kreve overdratt sin praksis til legen som overtar, og det skal inngås forhandlinger mellom disse partene om praksisens verdi.

Legeforeningen på sin side uttaler at de ser at det i enkelte tilfeller, særlig i rekrutteringssvake kommuner, kan være nødvendig å finne nye løsninger for å tiltrekke seg kvalifiserte søkere.

– Det er etter Legeforeningens tolkning av rammeavtalen ikke noe i veien for at kommunen og fratredende lege blir enig om at en ledig hjemmel omgjøres til en fast ansatt stilling. En slik enighet vil normalt forutsette at kommunen kompenserer legens tap som følge av at han ikke får solgt praksisen. Størrelsen på kompensasjonen må forhandles mellom legen og kommunen, og for at det skal være reelle forhandlinger må dette skje så tidlig i prosessen som mulig.

– Dette er en situasjon som i tillegg til å være i strid med rammeavtalen, og forutsetningene for fastlegeordningen, også innebærer en helt uholdbar situasjon for fratredende lege, heter det fra Legeforeningen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Jostein Vikheim 02.12.2018 15.59.46

  Selger dere pasientlister og praksiser? Hva er vanlig pris?

 • Lege nr 100 02.12.2018 19.19.08

  På samma måte som andra virksomheter (advokatkontor, butikker) betaler den nya lege før etablert praksis. Priser varierer vældig men 1 miljon + ær ikke ovanlig i byer.

 • Fastlege SRH 04.12.2018 16.20.38

  Poenget var at KOMMUNENE selger pasientlistene videre (hele eller i deler) til andre hjemler eller fastleger med små lister (som ikke evner å rekruttere pasienter selv). Hva «vanlig pris» er i denne sammenheng forblir okkult, fordi denne nye varianten av pasientsalg ikke er transparent. Spør KS

 • Helge Strømskag 30.11.2018 13.57.36

  Aspektet med gjenværende leger ved det private legesenteret synes uteglemt i denne saken. Hva med gjenværende leger ved senteret og utgiftene de sitter med. Er det fra før fire leger og det blir en fastlønnet så er det tre igjen til å dele utgiftene. Man kan naturligvis permittere ansatte og sikkert spare noen kroner, men hva med lokaler osv - hvem kompenserer for dette ?

 • Fastlege SRH 29.11.2018 16.36.30

  En kan merke seg (med utvidet saksinnhold) at KS kan ikke se at rammeavtalen legger hindringer for å omgjøre en næringsdrivende fastlegehjemmel til kommunal fastlønnshjemmel i de tilfeller hvor den næringsdrivende fastlegen har sagt opp sin avtale, eller selger pasientlistene videre (hele eller i deler) til andre hjemler eller fastleger med små lister (som ikke evner å rekruttere pasienter selv.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!