Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KAMP OM LEDERPOSISJON: Clara Bratholm, Kristin Utne og Håvard Ravnestad varsler allerede nå at de ønsker å ta over som leder av Yngre legers forening.

KAMP OM LEDERPOSISJON: Clara Bratholm, Kristin Utne og Håvard Ravnestad varsler allerede nå at de ønsker å ta over som leder av Yngre legers forening.

Tre vil bli ny Ylf-leder

Allerede et halvt år før valget varsler tre kandidater at de ønsker å ta over som leder av Yngre legers forening.

Annons:

Tre kandidater har allerede varslet valgkomiteen i Yngre legers forening (Ylf) at de stiller til valg som leder i forkant av landsrådmøte i mai 2019. Alle sitter allerede i Ylf-styret, nemlig nestleder Kristin Kornelia Utne og styremedlemmene Clara Bratholm og Håvard Ravnestad. Nåværende leder Christer Mjåset stiller ikke til gjenvalg.

Som foretakstillitvalgt og LIS ved Sykehuset Østfold markerte Kristin Kornelia Utne (36) seg som en tydelig stemme under Spekter-konflikten. Nylig forsvarte hun doktorgradsavhandling om langtidskomplikasjoner etter blodpropp, og nå ønsker hun altså å bli Ylf-leder.

– Press på rettigheter
– Legeforeningen og Ylf står foran store utfordringer fremover. Vi jobber i et helsevesen hvor det er store endringer og press på tariffestede rettigheter. Da er det viktig med en sterk og god legeforening, og jeg håper å bidra til at vi får gode avtaler og ryddige arbeidsforhold. Vi må samarbeide med helseforetakene og samtidig kjempe for å opprettholde fokus på faglig kvalitet i sykehusene og helsetjenesten.

– Hva gjør deg til en god leder?

– Jeg har vært med i Legeforeningen siden 2006 og kjenner hverdagen i sykehusene. Jeg er en person som lytter til innspill og evner å samarbeide, samtidig som jeg tar konfliktene når de kommer, sier Utne, som nevner LIS1-kø og usikre arbeidsforhold for de som venter på turnus, blant de fremste oppgavene til foreningen.

– Fortjener trygg hverdag
Clara Bratholm (33) spesialiserer seg i pediatri ved Drammen sykehus, og er for tiden i svangerskapspermisjon. Bratholm er visepresident i European Junior Doctors, som representerer mer enn 300.000 yngre leger i Europa. Her hjemme er hun initiativtaker til Helselederskolen, en masterutdanning rettet mot yngre leger der målet er å få flere leger inn i sykehusledelse.

“Det er kjempestyrke for Ylf at flere ønsker denne posisjonen ”

- Håvard Ravnestad, LIS

– Leger, også de yngre, fortjener en trygg arbeidshverdag med ryddige arbeidsvilkår og gode velferdsordninger. Det kommer ikke av seg selv, og jeg vil kjempe for at det skal føles trygt å velge legeyrket gjennom alle livets faser, sier Bratholm om hvorfor hun nå kaster seg ut i kampen om Ylf-lederposisjonen.

– Gjennom bred ledelseserfaring i blant annet European Junior Doctors og Helselederskolen vil jeg kunne jobbe for, og forsvare de yngre legene, i ulike fora. Det fortjener de, sier hun.

– Utrolig givende organisasjon
Også Håvard Ravnestad (35) er et kjent navn innad i Legeforeningen. Ravnestad er lege i spesialisering i hjertesykdommer og foretakstillitsvalgt ved Akershus universitetssykehus. Han tok en aktiv rolle under Spekter-streiken og har også engasjert seg i arbeidet med den nyoppstartede Helselederskolen. 

– Ylf er en utrolig givende organisasjon å jobbe med, med mye energi og kreativitet og vilje til å gjøre ting bedre. Det er mye vi trenger å jobbe med, og jeg har lyst å være med å sørge for at vi får det til på en god måte, sier Ravnestad, som nevner forholdene for LIS1, de som venter på LIS1 og implementering av ny LIS-struktur som kjernesaker.

Han synes det er positivt at det blir en drakamp om ledervervet i organisasjonen.

– Det er kjempestyrke for Ylf at flere ønsker denne posisjonen, og både Kristin og Clara er utmerkede kandidater til vervet, sier Ravnestad om sine motkandidater.

Flere i tenkeboksen
Dagens Medisin kjenner til at også ytterligere kandidater vurderer å stille til valg. I desember samles Ylf-representantene til tariffkonferanse hvor de skal debattere viktige saker og stake ut videre kurs for foreningen.

– Dere spør etter lederkandidater først. Jeg tror på det omvendte. Først må vi i fellesskap stake ut kursen, deretter vil landsrådet kunne finne frem den rette personen til å lede laget i den retning man har satt. En fagforeningsleder velger ikke sitt lag, men fagforeningen velger sin leder, svarer Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt for Ylf ved OUS, når Dagens Medisin spør om hun er en kandidat.

Valgkomiteen: Kvalitetstegn
Hanne Valeur, leder av valgkomiteen i Ylf, gleder seg over interessen.

– Vi har egentlig ikke startet valgprosessen for valget neste år, men har merket at mange er interessert. Jeg ser det som et kvalitetstegn at det er så stor interesse, tidligere har vi som regel bare hatt en kandidat. Nå er det allerede mange erfarne kandidater som har meldt seg, og det blir ikke enkelt å lage en innstilling, sier Valeur.

Valgkomiteen innstiller på et styre som landsrådsmøte skal stemme over i mai.

– Vi ser blant annet på sammensetning av styret når det gjelder kjønn, geografisk fordeling, fagtilhørighet og hvilken retning vi ønsker at foreningen skal ta.

Forslaget til lederkandidater skal offentliggjøres to uker før årsmøtet neste vår, så det er fortsatt god tid for andre kandidater som ønsker å melde seg.

– Det er fortsatt veldig tidlig og mye kan skje. Selv om noen er tidlig på ballen er det fortsatt mulig å melde seg, oppfordrer Valeur.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Helen B. 23.11.2018 17.00.12

  Heier på Kristin! Hun er i eg egen kasse og en stayer helt utenom det vanlige, med innsikt i det meste av YLF sin aktivitet allerede. Hun har til og med vist tydelig interesse for primærhelsetjenesten. Bra dame.

 • Lis3 23.11.2018 14.50.33

  Kristin har vært en saklig bauta i kaoset som var ved Kalnes, ønsker henne lykke til!

 • Sykepleier 23.11.2018 11.23.57

  3 særdeles gode kandidater!!!

 • LIS2-two 23.11.2018 10.59.38

  Tre gode kandidater, og basert på erfaring med samtlige er Kristin det soleklare valget. Hun har de interpersonelle ferdighetene, kunnskapen, lederevnene og ikke minst empatien som er helt nødvendig for å lede Yngre legers forening inn i fremtiden. Kristin har gang på gang gjennom handling vist at hun evner å lytte, få gjennomslag for gode idéer, og stendig være tilstede for medlemmene og våres beste. Man går ikke på en Helselederskole for å bli en god leder, en god leder vokser frem gjennom det arbeidet hun gjør og det hun leverer på.

 • LIS-lege 23.11.2018 10.22.10

  Så utrolig bra for Ylf at de har kandidater som Kristin. Alle som har opplevd henne som FTV i Østfold vet at hun kjemper for medlemmene. Hun er sterk i møte med ledelsen, men samtidig så omgjengelig at det ikke blir kontinuerlig krig. Lykke til med valget, vi er mange som heier på deg Kristin.

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!