Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Forskerne: (bak fra venstre): Jan Broz, Charles University, Øystein Henriksen, Nord universitet, Anne Helen Hansen, UNN, og Eirik Årsand, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foran: Meghan Bradway, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Silje C. Wangberg, UiT Norges arktiske universitet, Tor Claudi fra Nordlandssykehuset, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Diabetes-studie: 40 prosent møter ikke spesialist

– Det er en stor overraskelse for oss at mange ikke har vært til spesialist det siste året, sier forsker Anne Helen Hansen.

Publisert: 2018-11-22 — 09.48

I en undersøkelse utført ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), på pasienter med  diabetes type 1, fant forskerne at pasientene bruker internett for å finne informasjon om sykdommen, i stor grad.

– Overraskende
Men resultatene av studien, indikerer også at mange pasienter med diabetes type 1, ikke går til spesialist en gang i året, slik anbefalingen er.

 Prosjektleder og førsteforfatter Anne Helen Hansen ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN, sier dette var et overraskende funn.

– Det var en stor overraskelse for oss at bare omkring 60 prosent sier de har vært hos spesialist det siste året. Alle med diabetes type 1 anbefales jo minst en årlig kontroll i spesialisthelsetjenesten, så det er grunn til å spørre hva som ligger bak at 40 prosent sier de ikke har vært hos spesialist. Dette gir grunn til uro, og må undersøkes nærmere, sier Hansen.

Forskerne har ikke gått inn på årsaken til dette, men stiller spørsmål ved om pasientene blir innkalt, om de selv dropper timen eller tar kontrollen hos fastlegen. Eller hvorvidt pasientene ikke går til kontroll i det hele tatt.

Bruker nettet
– Den årlige kontrollen er viktig for å kartlegge risiko og eventuelle tegn til komplikasjoner, og vurdere om de individuelle behandlingsmålene er nådd.

– Diabetes er en utfordrende kronisk sykdom som krever oppmerksomhet fra den som er rammet, og ikke noe man bør være alene om å følge opp, sier Hansen.

Personer med diabetes type 1 bruker nettet mye for å skaffe seg informasjon om helse og sykdom, mer enn gjennomsnittsbefolkningen, ifølge studien:

 Hele 84 prosent av de spurte sier de har brukt søkemotorer, for eksempel Google, for helseformål.

– Dette er ikke overraskende når man har en sykdom som krever mye oppmerksomhet. De som var til konsultasjon hos spesialist i løpet av det siste året brukte søkemotorer mer enn de som ikke hadde besøkt spesialist. De har sannsynligvis behov for informasjon i forbindelse med spesialistkonsultasjonen, og den finner de nok både før og etter legebesøket. Så nettet ser ut til å ha en tilleggsfunksjon i denne sammenhengen, sier Hansen.

Studien er publisert i Journal of medical internet research

Studien er finansiert av Helse Nord og gjennomført i samarbeid med Diabetesforbundet. Studieforfatterne oppgir at de ikke har interessekonflikter knyttet til denne studien.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!