Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NSF har fått 2,8 millioner

Industrisamarbeidet gir faglig utvikling til pasientens beste, ifølge Sykepleierforbundets generalsekretær.

Annons:

En gjennomgang av legemiddelselskapenes utbetalinger til helsepersonell og organisasjoner de siste tre årene viser at Norsk Sykepleierforbund har mottatt nærmere 2,8 millioner kroner i utbetalinger fra industrien i denne perioden.

LES OGSÅ: Ti millioner fra industrien til Legeforeningens fagmedisinske foreninger

PASIENTGODE: Generalsekretær Olaug Flø Brekke i Sykepleierforbundet mener samarbeidet med legemiddelindustrien kommer pasientene til gode.
Foto: Norsk Sykepleierforbund

Sponsing av faggrupper
Det store flertallet av utbetalingene er rapportert som sponsormidler til forbundets faggrupper. Ifølge forbundets generalsekretær Olaug Flø Brekke  (bildet) handler dette i all hovedsak om at selskapene betaler for å stille med stands og presentere nye produkter under faggruppenes faglige møter.

– Vi har noen stringente retningslinjer om samarbeid med kommersielle aktører, som igjen er forankret i våre etiske retningslinjer. De handler blant annet om at kommersielle aktører ikke kan bruke vår logo, og de kan ikke stå på talerstolen eller være en del av det faglige programmet. De kan kun oppholde seg på messeområdet og presentere sine produkter, sier Brekke.

– I lys av at dere ofte uttaler seg om faglige og politiske spørsmål: Ser du problematiske sider ved å motta midler fra legemiddelindustrien?

– Dette samarbeidet er veldig godt regulert i våre retningslinjer, og foregår på en profesjonell og transparent måte. Norsk Sykepleierforbund uttaler seg oftest om overordnede faglige spørsmål eller profesjonssaker. Vi uttaler oss svært sjelden om spesielle legemidler, så jeg ser ikke det som særlig problematisk.

«Til pasientenes beste»
Generalsekretæren mener derimot at samarbeidet mellom foreningen og legemiddelselskapene på sikt kommer pasientene til gode:

– I våre faggrupper sitter det mange dedikerte folk, som ofte jobber forskningsbasert. De har stor nytte av å få informasjon om nye produkter og nyvinninger, om nyoppdagede bivirkninger, om nye måter å administrere legemidler på og så videre. I faggruppene finnes det også mye kompetanse som legemiddelfirmaene vet å verdsette. Våre medlemmer får muligheten til å gi firmaene tilbakemeldinger, som kan føre til kvalitetsheving av deres produkter. Samarbeidet gir en faglig utvikling som er til pasientenes beste, så lenge vi ikke promoterer produkter – og det gjør vi ikke.

Dagens Medisin har samlet legemiddelselskapenes utbetalinger til helsepersonell og organisasjoner i en søkbar database. Klikk her for å få en detaljert oversikt over utbetalingene til Sykepleierforbundet og andre organisasjoner.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

roger schjerva

FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNENE

– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter