Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tidenes helseløft i Finnmark

For første gang på over 60 år har vi åpnet et helt nytt sykehus i Finnmark. Dette er en del av en pågående stor helsesatsing i landets nordligste fylke – den største gjennom tidene.

Annons:
Eva Håheim Pedersen

Kronikk: Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør i Finnmarkssykehuset

DET VAR STOR stas da Kirkenes sykehus, det ene av to distriktssykehus, sto ferdig i 1955. Det andre var Hammerfest. Sykehusbyggingen i gjenreisningstidens Finnmark representerte et stort løft for helsetilbudet i nord. Siden har byggene blitt modernisert og utvidet.

Bygningsmassen og løsningene er imidlertid preget av at sykehusene ble bygget for en tid med andre krav og medisinskfaglige løsninger og – ikke minst – annen teknologi. Dette har vi for lengst tatt konsekvensen av, og nå ser vi omrisset av morgendagens spesialisthelsetjeneste i Finnmark.

MILEPÆL.  12. oktober 2018 var det offisiell åpning av nye Kirkenes sykehus. Det var en viktig milepel for pasienttilbudet i Øst-Finnmark, og alle som bor i Finnmark. De neste ukene vil det pågå flytting og prøvedrift, og i løpet av november er landets mest moderne sykehus er i full drift. Kirkenes sykehus har også en viktig rolle som «grenseland-sykehus», med et godt samarbeid med våre naboer i øst.

Vi legger ikke skjul på at vi underveis har møtt flere utfordringer som har gitt forsinkelser, særlig det siste året. Men vi har løst utfordringene og kan nå stolt vise frem det nye sykehuset, bygget for morgendagens sykehusdrift og med det siste av medisinskteknisk utstyr.

HISTORISK LØFT. Et godt helsetilbud er noe av det viktigste vi har i samfunnet vårt. Det handler om trygghet: Om vissheten om at du er i de beste hender når situasjonen plutselig er der. Og at helsepersonellet har de beste rammebetingelsene når de skal behandle pasienten.

“Vi må finne kloke løsninger som gir mest for pengene og sikrer et best mulig tilbud for alle fylkets innbyggere”

Det er i seg selv en stor og viktig hendelse at nye Kirkenes sykehus kommer i drift, men ser vi fylket under ett, er dette første steg i en helsesatsing som savner sidestykke i Finnmark. Dette er en del av det jeg vil kalle et historisk løft for helse i hele landets nordligste fylke.

Parallelt jobber vi med tre andre prosjekter, og i 2024 er målet at Finnmark har to nye sykehus i Kirkenes og Hammerfest, Klinikk Alta og Samisk helsepark i Karasjok.

Over fire milliarder kroner blir investert i et nytt og bedre helsetilbud til innbyggerne i landets nordligste fylke. Til sammen bygger vi 50.000 kvadratmeter helsebygg. Dette har aldri skjedd før.

KLOKE LØSNINGER. Finnmarkssykehuset er et lite helseforetak med vel 2000 ansatte. Finnmark har knapt 76.000 innbyggere fordelt på 48.618 kvadratkilometer. Det er et krevende fylke å drive helsevirksomhet i. Ingen andre helseforetak i Norge har slike utfordringer, og vi må finne kloke løsninger som gir mest for pengene, samtidig som det sikrer et best mulig tilbud for samtlige av fylkets innbyggere. En stor del av løsningen ligger dermed i kombinasjonen teknologi og fleksibilitet.

• Det blir nytt og moderne utstyr alle fire stedene. Bygningene er tegnet på bakgrunn av erfaringer fra sykehusdrift gjennom flere tiår, og omfatter både trivselsmessige forhold og løsninger for effektiv behandling.
• Pasienter i Alta vil være de første i Europa til å ta i bruk robotassistert ultralyd, slik at de slipper å reise.
• Vi bygger ut CT- og MR-tilbudet i Vest-Finnmark. Maskinene i fylket vil aldri bli fullt utnyttet, men vi velger likevel å gjøre det slik for å gi bedre pasientopplevelser og tilbud nær der pasientene bor.
• Flere får tilbud om dialyse «hjemme» slik at de slipper å reise til sykehusene for å bli behandlet.
• Pasienter vil behandles der det er kortest ventetid, og der spesialistene ambulerer. Slik slipper pasienten å vente unødig, og vi utnytter kapasiteten i Finnmark bedre.

REKRUTTERING. Det er konkurranse om helsepersonell i hele Norge, men vi har tro på at satsingen på nye bygg, nytt utstyr og ny teknologi, vil være et viktig bidrag til rekrutteringen av helsepersonell til Finnmark.

I høst kom Finnmarksmodellen, et samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet – i full drift. Tolv legestudenter har nå sine to siste studieår hos oss. Vi tror også dette vil ha betydning for rekrutteringen av legespesialister, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Finnmark.

MYE Å GLEDE SEG OVER. En av helsevesenets oppgaver er å gjøre situasjonen lettere. Alle våre dyktige og dedikerte medarbeiderne i Finnmarkssykehuset jobber for ett mål: Pasientens beste.

I tillegg til omsorgen tror vi at lyse og trivelige lokaler bidrar til å gjøre det lettere å være pasient. Nye Kirkenes sykehus har store, åpne flater, kontrastvegger i oppkvikkende og behagelige farger, flotte atrier der det er mulig å oppholde seg, og vakker kunst.

Det er svært mye å glede seg over når det gjelder helsesatsingen i fylket. Vi går faktisk akkurat nå inn i en ny tid. Det skal vi tenke på når vi nå har åpnet det første nye sykehuset i Finnmark på over 60 år.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter