Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid, godtar boten på en million kroner.

Styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid, godtar boten på en million kroner.

Aksepterer millionbot likevel – rettssak avlyst

Styret i Vestre Viken HF har «etter en helhetsvurdering» vedtatt å akseptere foretaksboten for feilaktig takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi.

Annons:

I mars ila politimesteren i Sør-Øst politidistrikt Vestre Viken HF en bot på én million kroner for urettmessig å ha mottatt refusjoner.

For over ett år siden anmeldte Helfo Vestre Viken for urettmessig bruk av takster ved Avdeling for klinisk patologi i Klinikk for medisinsk diagnostikk i tidsrommet 2011-2017.

Skulle i retten i desember
Politiet har stadfestet at helseforetaket har opptrådt grovt uaktsomt.

Styret nektet å godta boten, og styreleder i Vestre Viken., Torbjørn Almlid uttalte at årsaken til dette var et «behov for å få saken bedre belyst, og at det best kan skje gjennom en rettslig gjennomgang».

Saken var berammet i Drammen tingrett i desember, men nå blir det ingen rettsak.

Styret har snudd, og skriver i en pressemeldling:

– I utgangpunktet ønsket styret i helseforetaket saken bedre belyst, før en eventuell bot kunne aksepteres. Saken var berammet i Drammen tingrett i begynnelsen av desember. Det har vært en løpende vurdering av situasjonen, og en forlengelse av prosessen nå ville kunne virke ytterligere negativt, ikke minst for arbeidsmiljøet ved avdelingen, mener styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid.

– Det er gjort en helhetsvurdering av saken. Hensynet til arbeidsmiljøet og driften ved avdelingen veier tyngst. Ved å akseptere boten tar vi til etterretning politiets foretaksstraff, sier Almlid.

– Tillitsvalgte: Preget av saken 
Foretakstillitsvalgte i Den norske legeforening, Toril Morken og Andrea Dobloug, uttaler at de tar til etterretning de forhold som er kommet frem i saken ved Avdeling for klinisk patologi. De uttaler videre at de er glade for at styret i helseforetaket nå ønsker å vedta foretaksboten, fremfor å gå gjennom en rettssak.

– Avdeling for klinisk patologi i Drammen har vært preget av saken, og situasjonen har vært svært krevende for de ansatte. Nå ønsker vi å legge kodesaken bak oss for å se fremover og ønsker å samarbeide om den videre utviklingen av avdelingen, sier de.

Styret i Vestre Viken har, ved å ikke akseptere boten tidligere, "fått fram at saken har mange sider, både faktisk og juridisk", mener de selv:

– Som styreleder vil jeg nå legge vekt på å støtte ledelsen og de ansatte med å normalisere situasjonen ved avdelingen, og ser frem til at alle parter samarbeider om utviklingen videre, sier Almlid.

«»

Kommentarer

 • Reidar Schwebs 06.11.2018 08.20.34

  Et foretak har økonomisk formål. En foretagsbot er ment å ramme et foretak økonomisk. Reaksjonen er ikke egnet for offentlige foretak. I dette tilfelle behandler HF-styret saken ved å flytte en million kroner fra sykehusets budsjett til en annen post i statsregnskapet uten at noen tar ansvar. Jeg skulle ønske våre dyre helsekroner kunne vært brukt på en bedre måte!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter