Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid, godtar boten på en million kroner.

Styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid, godtar boten på en million kroner.

Aksepterer millionbot likevel – rettssak avlyst

Styret i Vestre Viken HF har «etter en helhetsvurdering» vedtatt å akseptere foretaksboten for feilaktig takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi.

Annons:

I mars ila politimesteren i Sør-Øst politidistrikt Vestre Viken HF en bot på én million kroner for urettmessig å ha mottatt refusjoner.

For over ett år siden anmeldte Helfo Vestre Viken for urettmessig bruk av takster ved Avdeling for klinisk patologi i Klinikk for medisinsk diagnostikk i tidsrommet 2011-2017.

Skulle i retten i desember
Politiet har stadfestet at helseforetaket har opptrådt grovt uaktsomt.

Styret nektet å godta boten, og styreleder i Vestre Viken., Torbjørn Almlid uttalte at årsaken til dette var et «behov for å få saken bedre belyst, og at det best kan skje gjennom en rettslig gjennomgang».

Saken var berammet i Drammen tingrett i desember, men nå blir det ingen rettsak.

Styret har snudd, og skriver i en pressemeldling:

– I utgangpunktet ønsket styret i helseforetaket saken bedre belyst, før en eventuell bot kunne aksepteres. Saken var berammet i Drammen tingrett i begynnelsen av desember. Det har vært en løpende vurdering av situasjonen, og en forlengelse av prosessen nå ville kunne virke ytterligere negativt, ikke minst for arbeidsmiljøet ved avdelingen, mener styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid.

– Det er gjort en helhetsvurdering av saken. Hensynet til arbeidsmiljøet og driften ved avdelingen veier tyngst. Ved å akseptere boten tar vi til etterretning politiets foretaksstraff, sier Almlid.

– Tillitsvalgte: Preget av saken 
Foretakstillitsvalgte i Den norske legeforening, Toril Morken og Andrea Dobloug, uttaler at de tar til etterretning de forhold som er kommet frem i saken ved Avdeling for klinisk patologi. De uttaler videre at de er glade for at styret i helseforetaket nå ønsker å vedta foretaksboten, fremfor å gå gjennom en rettssak.

– Avdeling for klinisk patologi i Drammen har vært preget av saken, og situasjonen har vært svært krevende for de ansatte. Nå ønsker vi å legge kodesaken bak oss for å se fremover og ønsker å samarbeide om den videre utviklingen av avdelingen, sier de.

Styret i Vestre Viken har, ved å ikke akseptere boten tidligere, "fått fram at saken har mange sider, både faktisk og juridisk", mener de selv:

– Som styreleder vil jeg nå legge vekt på å støtte ledelsen og de ansatte med å normalisere situasjonen ved avdelingen, og ser frem til at alle parter samarbeider om utviklingen videre, sier Almlid.

«»

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Reidar Schwebs 06.11.2018 08.20.34

  Et foretak har økonomisk formål. En foretagsbot er ment å ramme et foretak økonomisk. Reaksjonen er ikke egnet for offentlige foretak. I dette tilfelle behandler HF-styret saken ved å flytte en million kroner fra sykehusets budsjett til en annen post i statsregnskapet uten at noen tar ansvar. Jeg skulle ønske våre dyre helsekroner kunne vært brukt på en bedre måte!

Nyheter fra startsiden

roger schjerva

FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNENE

– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter