Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SAMSTEMTE OM UTFORDRINGER: Nylig ble Legeforeningen, Allmennlegeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet enige om blant annet at listelengden til fastlegene må ned. Fra venstre Marit Hermansen, Tom Ole Øren og helseminister Bent Høie. Arkivfoto: Anne Grete Storvik

SAMSTEMTE OM UTFORDRINGER: Nylig ble Legeforeningen, Allmennlegeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet enige om blant annet at listelengden til fastlegene må ned. Fra venstre Marit Hermansen, Tom Ole Øren og helseminister Bent Høie. Arkivfoto: Anne Grete Storvik

Regjeringen gir 4,9 millioner mer i år til rekruttering av fastleger

Som et strakstiltak for å bedre rekrutteringen av fastleger, får kommunene nå en ny pott penger.

 

Annons:

Rekrutteringstilskuddet for fastlegeordningen i inneværende år økes med 4,9 millioner kroner. Bevilgningen er et strakstiltak, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

– Fastlegene er en svært viktig del av helsetjenesten i kommunene, og vi tar utfordringene i fastlegeordningen på alvor. Nå kan flere kommuner få hjelp til å rekruttere fastleger, uttaler helseminister Bent Høie.

Har delt ut 23,9 millioner
I saldert statsbudsjett for inneværende år ga regjeringen 13,9 millioner i rekrutteringstilskudd til kommuner som sliter med å beholde eller rekruttere fastlege.

Ved revidert budsjett ble det bevilget ytterligere 10 millioner. Nå gir regjeringen et strakstilskudd på 4,9 millioner kroner.

I første utlysingsrunde i år søkte kommunene om tilskudd på nær 41 millioner kroner, og det ble delt ut 23,9 millioner. De 4,9 millionene i nye midler vil bli lyst ut på Helsedirektoratets nettsider. 

Da er rekrutteringstilskuddet for 2018 på 28,8 millioner. I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslås et rekrutteringstilskudd på totalt 39 millioner kroner.

Utfordringer
Det har i lang tid vært påpekt de store utfordringene i fastlegeordningen og blant annet problemene med å beholde fastleger og få rekruttert nye leger til allmennmedisinen.

Nylig signerte legepresident Marit Hermansen, leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren og helseminister Bent Høie en protokoll der partene legger uenigheten mellom fastlegene og staten om normaltariffen, bak seg.

Det betyr at partene nå er enige om at fastlegene har for mange oppgaver, at listene må ned og at legene må få en økonomisk kompensasjon for reduserte pasientlister.

Arbeidet med evaluering av fastlegeordningen er i gang. Selskapet Ernst & Young har fått oppdraget, og evalueringsrapporten skal være klar 1. september 2019.

Primærmedisinsk uke
Helse- og omsorgsdepartementet kunngjorde lørdag den ekstra bevilgningen. Mandag starter Primærmedisinsk uke som samler fastleger fra hele landet.

I løpet av uken forventes om lag 1.500 deltagere, og det arrangeres over 40 ulike kurs for allmennleger og 30 kurs for kontormedarbeidere.

 

Relaterte saker

Kommentarer

 • SRH 26.10.2018 17.46.57

  NFA laget et pragmatisk regelverk for «samhandling»2018 - midt i KRISA: 7.3.Når sykehus tar initiativ til møte: Behandlingsansvarlig lege el.kontaktlege foreslår hvilke leger som bør delta i tverrfaglige møter i sykehusets regi og avklarer OM fastlege (FL) skal inviteres. 7.4.Når kommunen tar initiativ til møte: FL deltar i møter der medisinsk ivaretagelse er et vesentlig element. FL bør være faste medlemmer i ansvarsgrupper og oppfølgingsteam. FL el.øvrig kommunehelsetjeneste kan foreslå deltakere fra sykehus der dette ikke allerede er avklart fra sykehussiden. Innkalling til møter hvor FL skal delta BØR om mulig sendes ut senest to uker i forveien. Ved behov for møte raskt BØR FL innkalles pr tlf. Det kan OFTE (ikke alltid) være hensiktsmessig at møtet holdes på FLkontoret. Overføring av nye behandlings- eller kontrolloppgaver fra sykehus til FL bør drøftes i en likeverdig dialog på egnede møteplasser, feks. i PKO-drevne fora, ALU/ SÅNN BLE DET IKKE FOR FLO. Krisa NFA ikke ser

 • Skuffet 22.10.2018 18.18.33

  Hvor mange stillinger blir det av 4,9 millioner? Dessverre en dråpe i havet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter