Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

JURYEN: Maktjuryen for 2018 representerer erfaring og bredde innen fag, forvaltning, politikk og fagforeningen. Fra venstre Nils Wisløff, Lisbeth Normann, Torgeir Michaelsen, Hege Gjessing og Anne Hafstad. Foto: Lasse Moe

JURYEN: Maktjuryen for 2018 representerer erfaring og bredde innen fag, forvaltning, politikk og fagforeningen. Fra venstre Nils Wisløff, Lisbeth Normann, Torgeir Michaelsen, Hege Gjessing og Anne Hafstad. Foto: Lasse Moe Foto: Lasse Moe

Hvem er mektigst gjennom 20 år?

Dagens Medisin markerer vårt 20-årsjubileum ved å kåre den eller dem som har hatt mest makt i hele denne perioden. Kom med forslag på hvem du mener har vært den aller mektigste!

Annons:

FOR TIENDE GANG skal Dagens Medisin kåre Helse-Norges 100 mektigste. Samtidig markerer vi vårt 20-årsjubileum ved å kåre den eller dem som har hatt mest makt i hele denne perioden.

Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin
Foto: Per Corneliussen

La meg like godt si det med en gang. Maktkåringer er ingen eksakt vitenskap. Uansett kriterier og sammensetning av jury, blir det til syvende og sist mer som en værmelding. Som oftest treffer den godt og er ganske presis, men av og til litt feilslått og overraskende. Men vi nordmenn følger godt med på værmeldingen. Den er fra tid til annen en kime til kraftig irritasjon, men også et samtaleemne rundt frokostbordet, på jobben og andre steder hvor mennesker møtes.

“Send meg en epost eller ring meg og kom med innspill om hvem du mener er den mektigste i Helse-Norge de siste 20 årene”

Sånn er det med maktkåringer også. De leses og diskuteres.

NÅR VI I Dagens Medisin nok en gang går løs på en maktkåring, er det fordi vi tross klare begrensninger, er overbevist om at slike kåringer speiler virkelighet ganske godt, og synligjør hvem som preger de fleste av våre leseres hverdag. Og ikke bare det. De som kommer på listen, har rett og slett makt til å forme både dagens og fremtidens helsetjeneste til hele befolkningen.

Derfor bør vi alle vite hvem de er.

SEKS KRITERIER brukes for å vurdere kandidatenes helsemakt; formell posisjon/stilling, uformell makt/innflytelse, personlig innsats, faglig anseelse, nettverk/personlige kontakter og gjennomslagskraft i mediene.

Samlet sett gir dette ikke bare et bilde av hvem som åpenbart har makt gjennom sine formelle posisjoner, men også hvordan de forvalter makten. Like viktig som formell makt, er uformell makt. Hvem er bakspillerne som preger Helse-Norge mer enn de fleste av oss aner?

Vi har brukt de samme seks kriteriene siden den første kåringen i 2000. Slik har vi forsøkt å skape en viss grad av forutsigbarhet og grunnlag for å sammenligne fra år til år.

SAMMENSETNINGEN AV juryen har naturlig nok variert. Årets jury er ny. Vi mener den representerer god bredde, kompetanse og erfaring. Når Dagens Medisin får med seg en tidligere statssekretær fra Høyre, en tidligere leder av Norsk Sykepleierforbund, en tidligere legepresident, en tidligere profilert helsepolitiker fra Arbeiderpartiet og en dreven fagperson og leder i helsetjenesten, så sikrer dette ulike perspektiver på politikk, helsetjeneste, helsefag, og makt.

Selv har jeg erfaring fra pasientnært arbeid, forskning, og den sentrale helseforvaltningen. Dessuten har jeg i en årrekke kikket helsemakten i kortene fra en utkikspost på utsiden.

MAKT OVER TID er noe annet enn makt her og nå. Vårt mål i år er at vi også skal kåre den, eller dem, som over tid har satt sitt tydeligste fotavtrykk i helsetjenesten. Er det en helseminister som tok beslutningen som virkelig satte sitt preg på Helse-Norge eller befolkningens helse i ettertid? Er det forskeren som fikk gjennombruddet alle drømmer om, men som svært få opplever? Er det byråkraten som har sittet i sentrale posisjoner og trukket i trådene over lang, lang tid? Eller finnes det noen der ute som få kjenner til, men som likevel har preget helsetjenesten og helsen vår?

KOM MED FORSLAG! Kom med forslag i kommentarfeltet her, send meg en epost, eller ring meg og kom med forslag på hvem du mener er den mektigste i Helse-Norge de siste 20 årene. Jo bedre du begrunner forslaget ditt, desto større er sjansen for at juryen er enig med deg.

Resultatet kan du lese alt om i Dagens Medisin 6. desember.

Kommentarer

 • Anonym 01.02.2019 09.27.59

  «Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! » Feil. Det betyr at mange avstår frå å koma til torgs med viktig informasjon. Illustrert ved interesse og engasjement i kommentarfeltet her. Vart debatten betre? Nei, det vart ingen. Men det gjer jo jobben for moderator meir behageleg.

 • N:N 10.10.2018 09.20.31

  Ta en kåring på hvem som har ødelagt mest både meneskelig og økonomisk mye mer relevant.

 • K:K 10.10.2018 13.38.37

  McKinsey & Company?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!