Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TRE MILLIARDER: – Skal vi redde fastlegeordningen, viser våre beregninger at vi må tilføre ordningen omtrent tre milliarder de neste nærmeste årene, sier Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen. Arkivfoto

TRE MILLIARDER: – Skal vi redde fastlegeordningen, viser våre beregninger at vi må tilføre ordningen omtrent tre milliarder de neste nærmeste årene, sier Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen. Arkivfoto

– Det å kalle dette en satsing på allmennlegetjenesten, er å strekke strikken vel langt

Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener regjeringens foreslåtte bevilgning ikke er nok for å kunne redde fastlegeordningen.

Annons:

I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringens å bevilge 193,5 millioner kroner til fastlegeordningen i kommunene. Det er langt unna hva leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener trengs for å få en bærekraftig fastlegeordning.

– Regjeringen vil videreutvikle allmennlegetjenesten i kommunene og det er positivt, og de sier det er det er satt av 193,5 millioner til dette formålet. Men skal vi redde fastlegeordningen, viser våre beregninger at vi må tilføre ordningen omtrent tre milliarder de neste nærmeste årene, sier Tom Ole Øren til Dagens Medisin og legger til:

– Skal vi redde fastlegeordningen i Norge som den viktige bærebjelken i helsevesenet vårt, må det komme langt høyere økonomiske beløp de neste få årene. Fastlegene må få levelige arbeidsdager og mer tid til pasientene.

Les oversikten over regjeringens hovedprioriteringer innen helse og omsor: Her er de viktigste helseprioriteringene

Dette går pengene til
Ifølge Øren omfatter de 193,5 millioner kronene som er foreslått bevilget til kommunene:

 • 39 millioner kroner til rekrutteringstilskudd
 • 55 millioner kroner til pilot på primærhelseteam
 • 10 millioner kroner til pilot på legevaktfeltet.
 • 8,5 millioner kroner til utvikling av elektronisk pasientjournal (EPJ) gjennom EPJ-løftet
 • 46 millioner kroner til spesialistutdanning i allmennmedisin
 • 35 millioner kroner til forskning og kompetanse (Allmennmedisinske forskningsenheter, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin)

– To av satsingene er piloter vi fortsatt ikke vet effekten av, og som kun gjelder et fåtall kommuner og fastleger. Resten er videreføring av eksisterende bevilginger. Å kalle dette en satsing på allmennlegetjenesten mener vi er å strekke strikken vel langt, sier Øren og tilføyer:

 – Fastlegeordningen lekker i begge ender og vi sliter med store rekrutteringsutfordringer og erfarne leger slutter. Fastleger jobber nesten 60 timer i gjennomsnitt i uken og oppgaveporteføljen blir stadig lengre.

Mer til rekruttering
I det reviderte statsbudsjettet for inneværende år bevilget regjeringen 10 millioner kroner ekstra til rekruttering av fastleger. Nå foreslås 25 millioner ekstra kroner til fastlegerekruttering  neste år, totalt 39 millioner.

I tillegg foreslås 46 millioner kroner til innføring av ny spesialistutdanning i allmennmedisin – i alt 85 millioner kroner.

Les også: 25 millioner ekstra til økt fastlegerekruttering

– Vi er fornøyd med at Regjeringen øremerker midler til rekruttering og veiledning av nye allmennleger, en satsning på til sammen 85 millioner kroner, og det er et skritt i riktig retning, sier Øren.

Han viser til at 46 kommuner i år har søkt om i alt 36 millioner kroner til rekruttering.

– Det var ikke bare små og perifert beliggende kommuner som søkte, men også større bykommuner som Kristiansand, Bergen og Sandefjord. Vi tror enda flere kommuner vil søke i år nå som potten er større og kriteriene er enda bedre kjent, sier allmennlegelederen.

Normaltariff-oppgjøret
I sommer ble det brudd mellom Legeforeningen og staten i forhandlingene om normaltariffen, som regulerer de økonomiske vilkårene for fastlegene og avtalespesialistene.

Forhandlingene om normaltariffer foregår hver vår. Nylig undertegnet partene en «enighetsprotokoll».

Les saken: Legeforeningen og regjeringen enige om fastlegerekruttering

Legepresident Marit Hermansen forventer at det er tatt høyde for oppgjøret våren 2019.

– Vi har akkurat blitt enig med regjeringen om at vi trenger flere fastleger, at listelengden må ned at og at dette skal kompenseres for økonomisk. Vi har store forventninger til forhandlingene og oppgjøret til våren. Dette fremkommer jo ikke i statsbudsjettet, men vi regner med at regjeringen har tatt høyde for denne enigheten, sier Marit Hermansen til Dagens Medisin.

Saken ble oppdatert med kommentar fra legepresidenten, 8. oktober kl 13.48.

 

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!