Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bomskudd om IT-utviklingen

Jeg tør hevde at norske fastleger ligger lengst fremme i den teknologiske utviklingen i Helse-Norge. Helseforetakene henger derimot etter.

Annons:
Roger Andre Jonassen, fastlege

Innlegg: Roger Andre Jonassen, fastlege ved Bristol Legesenter i Løten og spesialist i allmennmedisin

REDAKTØR Markus Moe skriver på lederplass i Dagens Medisin (13/2018) at «Fastlegeordningen har ikke evnet å utvikle seg i takt med ny teknologi». Han skriver at helsetjenesten og samfunnet har blitt mer komplekse konstruksjoner enn da fastlegeordningen ble innført i 2001: «Der vi i dag lever fulldigitale private liv – mye takket være smarttelefonen, og at kunstig intelligens snart er på vei inn i våre hjem – venter fortsatt pasienter i telefonkø for å få time hos fastlegen».

Jeg har jobbet som allmennlege siden 2007. Den gangen skrev jeg sykmeldinger på gjennomslagspapir fra Nav. Lyden av en gammel nåleprinter fylte kontoret flere ganger hver dag. Nav-skjemaene var med oss en årrekke og overlevde i flere reviderte utgaver på gjennomslagspapir. Vi tilpasset oss på grunn av manglende elektroniske systemer hos samarbeidspartnere.

GAMMELDAGS. Den gangen hadde vi vår personlige reseptblokk for hvite resepter og staten sin blå reseptblokk for blåresepter. Skulle pasienten ta blodprøver, fylte vi ut skjema med kryss på rett analyse og sendte med prøvene til sykehuset.

Hver fjortende dag sendte vi inn oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) på disketter. Joda, resten av samfunnet hadde for lengst sluttet med disketter, men Helfo hang etter. Lønnen vår måtte vi ha, og derfor ble alle våre nye datamaskiner utstyrt med gammeldags teknologi for å imøtekomme forvaltningens krav.

MODERNE. Lyden av gammel OKI-printer er borte. I dag kan pasientene våre bestille time på nett. De kan reservere ledige timer i timeboka og får umiddelbart bekreftelse på avtalen. Dagen i forveien vil man få en påminnelse via sms. På nettsiden kan man velge mellom vanlig time eller en hastetime til dagen etter. Her finner man også oppdatert aktuell info, for eksempel i influensasesongen. Vi sender sms fra journalsystemet eller elektroniske meldinger med identifisering via Bank-ID. Legekontoret har for lengst tatt i bruk e-konsultasjoner.

Henvisninger sender vi elektronisk og sykmeldinger sender vi til Nav.no. Vi mottar og sender daglig elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) med hjemmesykepleien. Våre resepter sender vi elektronisk, og disse er tilgjengelig på ethvert apotek i Norge i løpet av ett sekund.

I FØRERSETET. Jeg tør hevde at norske fastleger ligger lengst fremme i den teknologiske utviklingen i Helse-Norge. Implementering av e-resept startet allerede fra høsten 2011. Hvem var først ute? Jo, norske fastleger, legevakter og avtalespesialister. Helseforetakene henger derimot etter.

Internt på legekontoret har vi moderne apparater som overfører analyseresultater direkte inn i journalen til aktuell pasient. Rekvisisjoner på blodprøver går elektronisk. Til tross for grov underfinansiering av fastlegeordningen har fastlegene brukt ressurser på IT. Legekontoret vårt investerte for eksempel i nytt datautstyr til om lag 300.000 kroner da e-resept ble innført. Statens bidrag i dette var to takster som til sammen utgjorde cirka 12–13.000 kroner per lege.

TIDEN. Vi har egen betalingsautomat som frigjør tid for våre sekretærer. Denne tiden brukes blant annet til å besvare telefonen. Noen pasienter foretrekker å ringe, det skal de fortsatt få anledning til. Våre pasienter må ikke vente i lang telefonkø.

Lyden av gammel faksmaskin består. Kontoret vårt har fortsatt faks. Denne skulle vi gjerne ha kvittet oss med, men av hensyn til samarbeidspartnere kan vi ikke det. Den lever så lenge våre samarbeidspartnere fortsatt er avhengig av rask info via urgammel teknologi.

RIVENDE UTVIKLING. Det har skjedd en rivende utvikling på norske fastlegekontorer med implementering av nye digitale løsninger. Dette er en service til våre pasienter, det letter samhandling med våre samarbeidspartnere og frigjør ressurser.

Jeg opplever at fastlegene har vært raske til å ta i bruk ny teknologi, og vi tilbyr digitale løsninger som ingen andre i det offentlige helsevesen tilbyr. Vi lever i et samfunn hvor bruk av mobile enheter med nettilgang har blitt en nødvendighet. Samtidig – og dette er viktig – har norske fastleger også tatt hensyn til dem som ikke behersker nettet, eller ikke har tilgang til det. De som faller utenom, skal ikke miste tilgang til fastlegen på grunn av våre teknologiske fremskritt.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 15/2018

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 15.09.2018 12.49.31

  Litt tragikomikk når vi sender elektronisk henvisning til sykehusene og får brev tilbake med info om når pasienten får time. Ikke tvil om hvem som lever i gamledager, og også har mulighet til å spare penger på porto.

 • Elisabeth Stenhagen 15.09.2018 09.00.18

  Utrolig bra skrevet og på kornet! Er det noen som henger etter her er det sykehusene. De sitter fortsatt med medisinoversikt på papir i 2018...

 • Fastlege 15.09.2018 01.31.50

  Tusen takk for dette innlegget. Likevel er fokus på at fastlegene er utilgjengelige og gammeldagse. Lurer på om folk og Forbrukerråd er klar over at alle nye systemer, utstyr og digitale tjenester må fastlegen selv få oversikt over, kunnskap om og finansiere.

 • Korrekt fokus. 14.09.2018 20.57.30

  Veldig bra og høyst relevant innlegg. Fastlegekontor ligger aller fremst i IT utvikling, det er helseforetakene og andre off instanser som henger etter.

 • Mett og god 14.09.2018 13.21.31

  Det er bra fastlegene nå er lengre fremme på teknologi enn det som er den allmenne oppfatning av "diskett-kontorene". Selv om de fortsatt nok har en lang vei å gå ang effektivisering av tidsbruken til journalarbeid, både mentalt og teknologisk, stikkord her er enda mer malverk og mindre prosa, ref kjerne journal tenkning. Så er digital dialog med fastlegen en løsning som er tatt i bruk av legekontorer over hele landet. For å supplere; I følge DN sitt helsemagasin 23. mai er legekontorene som har tatt dette i bruk veldig tilfredse med denne løsningen. "Det er vinn-vinn situasjon for alle parter, Pasientene sparer tid og krefter når de slipper å oppsøke fastlegen sin for hver minste ting. Fastlegene forteller at de nå har mulighet til å gi pasientene sine bedre oppfølging på kjente lidelser. – Det er raskt gjort for fastlegen å avklare om oppståtte plager er knyttet til en kjent lidelse og svare på dette i en e-konsultasjon. Dette sparer både pasient og fastlege for unødig bruk av tid."

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!