Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Anslår samfunnsverdi av trening for kreftrammede

Trening ved kreft kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, antyder en fersk rapport.

Annons:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er på oppdrag fra den private stiftelsen Aktiv mot kreft at Oslo Economics har gjennomført en analyse av verdien av trening for kreftrammede.

Målet er å belyse samfunnsnytten av tilrettelagt trening for kreftrammede.

Hvordan virkningen av trening for kreftpasienter er, er ikke forsket mye på. Men forskningen som er gjort indikerer at trening kan gi helsegevinst for kreftrammede.

I den samlede vurderingen som er gjort har man beregnet kostnadene av et helhetlig treningsopplegg i et pasientforløp. Verdien av trening og veiledning for en gjennomsnittlig bruker av treningstilbud fra Aktiv mot kreft er anslått. I tillegg er det beregnet effekt av at pasientene kommer raskere tilbake i jobb og lagt til grunn at trening fører til mindre bruk av helsetjenester, blant annet.

For samfunnet samlet sett utgjør verdien av tilrettelagt trening, 170,2 millioner kroner – dersom en av tre kreftpasienter bruker et tilrettelagt treningstilbud, anslår rapporten.

Analysen er finansiert av legemiddelfirmaet Bristol Myers Squibb.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!