Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Kull 12B ved Universitetet i Bergen sender sin ironiske hilsen til myndighetene om den lange køen for å få LIS1-stillinger, via en musikkvideo.

Kull 12B ved Universitetet i Bergen sender sin ironiske hilsen til myndighetene om den lange køen for å få LIS1-stillinger, via en musikkvideo. Foto: Martin Nyhammer

Bergen: Medisinstudentene roper varsko om LIS1-køen – laget video

Kun 36 prosent av søkerne til LIS1-stillinger, tidligere turnus, fikk jobb ved forrige opptak.

Annons:

Ved forrige opptak var det 1278 søkere til 456 stillinger.

Grunnet nytt regelverk kreves LIS1 av alle som skal videre i et spesialistforløp i Norge, uavhengig av utdanningssted slik det var tidligere.

Dette vil antagelig medføre en ytterligere større søkermasse.

Dagens Medisin har i flere artikler omtalt problemene med å få LIS1-stilling.

Medisinstudent Hanne Sether Lilleberg ved Universitetet i Bergen skriver til Dagens Medisin at hun og medstudentene med denne dystre ansettelsesprosenten i bakhodet, tok initiativ til å lage en musikkvideo med sitt avgangskull ved Universitet i Bergen for å belyse tilstanden.

Her er videoen:

Nærmere 70 medstudenter som uteksamineres i desember deltok i prosessen.

– Musikkvideoen har et ironisk tilsnitt og fremstiller deler av medisinstudentenes hverdag og prøvelser. Det er ingen tvil om at tallene fra forrige LIS1-ansettelser bekymrer oss. I en homogen søkermasse er det vanskelig å skille seg ut og bli lagt merke til. Søknadsprosessen krever mye tankekraft og opptar fokus i en ellers travel studiehverdag med avsluttende eksamener, uttaler Lilleberg.

– Hensikten med musikkvideoen var å skape et felles prosjekt, engasjement og tettere samhold før vi avslutter studiene ved UiB.

 

Kommentarer

 • Snart ferdig medisinstudent i DK 12.09.2018 18.45.59

  Utrolig leit at det er så få plasser. Enda verre er det at det per 2019 blir obligatorisk for utenlandsstudenter å ta turnus i både utdannelseslandet og i Norge. Jeg blir selv ferdig lege i juni 2019 etter å ha studert i København, som har vel så mye praksis som det norske studiet. Jeg er altså nødt til å både ta turnus i Danmark, samt i Norge etterfølgende. Selvsagt er det kjedelig for meg, som må totalt ha 2,5 års turnus. Samtidig vil jeg oppta en turnusplass for en norsk medisinstudent...

 • LIS1 05.09.2018 11.55.50

  Det utdannes for mange norske leger årlig. Enten må Norge slutte med medisinutdanning, ellers så må Lånekassa slutte å finansiere utenlands utdanning.

 • Lis2 05.09.2018 13.34.00

  Joda, men det hjelper ikke deg hva det offentlige velger å ikke gjøre. Hver og en må bare vurdere om betingelsene er verdt det. La oss oppsummere: - utdannelsen er på utlån. Det er det offentlige som bestemmer om du har tillatelse til å jobbe, ikke markedet. - du kan ikke stå av i et utdanningsløp, du mister alt. - minstetid til europeisk frihet er 14 år. Studium, lis1, lis2, ingen avbrekk. Ingeniør = 5 år. Fem år. Og de kommer snart til å ha bedre lønn. For ikke å snakke om økonom. Det er galskap å studere medisin.

 • Jostein Vikheim 02.09.2018 21.26.10

  Hvorfor tar ikke dere som studerer i utlandet turnusen der så slipper dere kø i Norge? Kan dere ikke språket (polsk, ungarsk, slovakisk etc.)? Andre grunner?

 • Medisinstudent 03.09.2018 11.25.55

  Hei, Jostein. Tror du har gått glipp av forandringene som har blitt gjort i det siste med innføring av LIS1. LIS1 er nå en obligatorisk del av spesialistutdanningen her i Norge. Det har derfor ikke noe for seg å gjennomføre en turnus i utlandet hvis man har planer om å gjennomføre spesialistutdanningen sin i Norge.

 • Bekymret 03.09.2018 17.24.09

  Dette høres sprøtt ut, og vil neppe aksepteres av ESA. Det må likestilles å ha tatt tilsvarende LIS1 i andre land. Staten gir hundrevis av millioner i tilskudd til LIS1, og det er praktisk umulig å øke antall stillinger vesentlig. Legene skal tross alt jobbe meningsfylt og ha opplæring som LIS1-lege. Og så er det enda færre ledige LIS-stillinger hvert år. Det utdannes tross alt nesten 1000 gjennom LIS1, og disse skal videre som LIS etterpå.

 • Kristina H. Johannessen 02.09.2018 12.39.17

  Jeg syns det var en morsom og opplysende film. Selv er jeg pensjonert spesialist (gyn./obst.). Vi måtte jo gå på en del vikariat før vi fikk en assistentlegestilling som det het den gangen.

 • LIS1 Lege 01.09.2018 22.26.33

  Mange sure kommentarer fra dårlige tapere som har studert i Norge. Hvem tror dere egentlig at dere er siden dere er arrogante nok til å tro at bare fordi dere har studert i Norge så skal dere stå først i LIS1 køen? Er ikke rart at dere sitter der uten turnus når dere oppfører dere som om dere er universets sentrum.

 • Realist 03.09.2018 17.31.56

  Det skal ikke glemmes at LIS1 tidligere var en del av studiet i Norge. Etter eksamen trakk vi turnusplass, og alle fikk stort sett plass i løpet av noen måneder. LIS1 har egentlig ingen plass i dagens stillingsstruktur, og egenlig var planen å avvikle turnusordningen da den ikke lenger var krav for å bli autorisert. Jeg tipper at LIS1 avvikles om noen år, og at det i stedet opprettes flere LIS-stillinger. Det hadde vært mer redelig og mindre byråkratisk. Gi meg 3 grunner til å beholde LIS1.

 • Medisinstudent 01.09.2018 16.05.58

  For en gjeng med suppehuer i kommentarfeltet. Det utdannes ikke nok leger i Norge, det er bevisst lagt opp til "oppkjøp" av studieplasser i utlandet ved å tilby studiestøtte hos utenlandske universiteter - dette er billigere og tilfører nødvendig kompetanse til Norge utenfra (ja du leste rett: Norge er ikke det eneste landet i verden som utvikler og praktiserer moderne medisin). Og nei, det er ikke en selvfølge at alle skal få LIS1 rett etter utdanning - eller jobb for den saks skyld. Det er et helt fjernt krav som bare nordmenn kan gulpe opp, og fjerner all substans fra argumentasjonen om å få flere LIS1 stillinger. Utdanner vi for få spesialister? Ja. Trenger vi flere LIS1 stillinger? Ja. Der bør argumentasjonen ligge.

 • LIS2 02.09.2018 12.57.01

  Som du selv skriver til slutt i innlegget ditt, bør man ha samsvar mellom LIS1-stillinger og behovet for legespesialister. Det kan godt hende at antallet LIS1-stillinger bør økes noe, men mitt poeng er at det per i dag er fritt frem for alle å få støtte fra Lånekassen til å studere medisin i utlandet, uavhengig om det er 200 eller 200 000 nordmenn som vil studere i utlandet. Det er ikke "lagt opp" til noen som helst plan fra myndighetene her overhodet, selv om du synes å tro det. Det synes som en dårlig bruk av skattebetalernes penger å støtte utdanning hvis man ender med at alt for mange utdannes til leger. Og du burde forsøke å argumentere mot dette hvis du er uenig, heller enn å kalle folk for "suppehuer".

 • Medisinstudent 03.09.2018 11.20.16

  Det er ikke uendelig med studieplasser i utlandet som du later til å tro, og det er heller ikke alle universitetene som får støtte fra lånekassen. Og det er faktisk ikke noen dårlig investering for staten å utdanne flere leger enn vi kanskje behøver. Og siden du velger å trekke inn de stakkars skattebetalerne (hva blir neste? "Tenk på barna"?) så vil en nyutdannet lege fra utlandet gå i "pluss" for staten raskere enn en som er utdannet i Norge. Det er aldri en dårlig investering for et land å utdanne leger som kommer tilbake og jobber - og det er forskjell på å være arbeidsløs og ikke få LIS1.

 • Kjell O.Skavdal 31.08.2018 23.42.21

  Igjen er vi der i den håpløse diskusjonen mellom de som er utdannet i Norge og utenlandsstudenter. Tilsiget av nyutdannede leger er for stort, ikke i forhold til behov, men i forhold til LIS -1 plasser. Vi mangler fastleger etterhvert, kan man ikke tenke på å gi kvalifikasjoner og muligheter for en «fast track» for dem som kan tenke seg fastlegerollen? Uansett utdanning i Norge eller utenlandsutdanning. Supervisjon og rettledning må legges til rette som forutsetning.

 • Legestudent 31.08.2018 22.27.45

  Vi har for mange lis1 - ventere, og for få legespesialister. Løsningen er jo åpenbar. Konstituer noen nyutdannede leger til overleger/allmennspesialister. Problem solved

 • Jostein Vikheim 31.08.2018 22.26.40

  Studenter i Norge må prioriteres til LIS1 før de som studerer ute. Gjenninfør loddtrekning uten noen form for særplass. Først trekke de som har studert i Norge. Deretter kan utenlandsstudentene trekke om de neste plassene i køen. Det er en enorm sløsing med arbeidskraft når ferdige leger venter opptil 1 år på LIS1 plass

 • Diskriminering 31.08.2018 23.08.22

  Hva slags alvorlig diskriminering står du for. Norge er helt avhengig av leger utdannet utenfor Norge.

 • Jostein Vikheim 01.09.2018 21.52.46

  Det kan ikke være dirkriminerende å prioritere de som har studert medisin i Norge. De som studerer ute burde at turnustjenesten der, så slapp de køen til LIS1, men kunne gå rett på LIS 2 eller 3

 • B.A 01.09.2018 07.52.15

  Håper ikke du er lege med den instilingen. Med et land der legebarna ofte går inn i legeyrke er det totalt nødvendig at så mange som mulig reiser til utlandet og tar medesinutdannelse for og få den nødvendige impuls utenfra .Norske studenter i utlandet skulle og få avkortet studielånet om de tok noen år arbeid i feks.lavkostland dette fordi studielånet blir urimelig høy i forhold til lønna i slike land.

 • Lis2.2 05.09.2018 13.20.35

  Funker ikke. EU-reglement. Norge er stuck med det vi har. Ja, det er dårlig økonomi å ha 4 medisinfakulteter i Norge. På den annen side, så er det bedre å ha LiS1 med arbeidspraksis fra norsk studium enn uerfarne studenter fra utlandet.

 • LIS2-lege 31.08.2018 15.44.13

  Hvis det ikke hadde vært fri flyt av støtte fra lånekassen til medisinstudenter i utlandet, hadde man ikke hatt problemet med så mange søkere til LIS1-stillingene. Medisinerstudentforeningen i Norge har aldri påpekt dette såvidt jeg har fått med meg, men når halvparten av medlemsmassen deres er norske utenlandsstudenter, hadde de tillitsvalgte aldri blitt valgt hvis de hadde frontet dette. De snakker isteden kun om at vi må utdanne våre egne spesialister, og viser til at det er et lite tilsig av utenlandske, ferdige spesialister. Men denne konkurransen på ferdige spesialiststillinger kommer nok alltid til å være der..

 • LIS2-lege 31.08.2018 16.42.39

  Hovedgrunnen til at det er så mange som ikke får jobb som LIS1 er altså at det er for mange som studerer medisin i utlandet, og ikke først og fremst at det er for få stillinger som LIS1.

 • Stud.med.Bergen 31.08.2018 17.28.27

  Høres fornuftig ut. Så lenge NMF består av både utenlandsstudenter og studenter i Norge, og mesteparten av medlemmene er i utlandet, kommer NMF aldri til jobbe for forslag som er ugunsting for utenlandsstudentene. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Medisinstudenter/I-Norge-og-utlandet-/2018-5-Medisinstudenter-totalt-og-medlemmer-av-Nmf-etter-universitet-og-studieland-og-kjonn/

 • Lis1 stillinger 31.08.2018 17.49.36

  Det utdannes for få leger i Norge, sjekk tall fra Legeforeningen. Dersom medisinstudenter begynner å krangle med hverandre pga studiested flyttes fokuset bort fra problemet som er en villet politikk og ledet av H.dir med Lis1 ordningen. Men klart de foretrekker at kampen skjer mellom dere leger.

 • Marit Rike 31.08.2018 15.39.04

  Jeg forstår ikke hvordan myndighetene kan behandle uteksaminerte leger på denne måten! Alle sammen! bør selvsagt få gå direkte videre i turnusarbeid! Å søke på /og evt. bli stående i kø for å få gjennomført sitt eget pliktår er absurd og håpløst! Det er mot alt av faglig pedagogikk og fornuft og tjener ikke formålet mht å utdanne dyktige leger som samfunnet trenger. Helsedirektoratet ; skjerp dere og hør på legene! Hilsen pensjonert sykepleier, klinisk spesialist, pedagog og veileder.

 • Øyvind 31.08.2018 20.28.50

  Så dette er en studentgruppe som helt uten begrensning skal få offentlige? De må vel som andre ungdom foreta en vurdering av mulighet til å få jobb senere før de velger utdanning. Når det er 1300 søkere så er det veldig mange når det er 500 plasser. Kanskje skulle det vært 750, men fremdeles utdannes det for mange.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!