Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

578 søkere til fire LIS1-stillinger

Statistikk fra Helsedirektoratet viser at kun 36 prosent av søkerne til LIS1-stillinger slapp gjennom nåløyet. Haraldsplass diakonale sykehus hadde 578 søkere til sine fire stillinger, og brukte mye tid på utvelgelsen.

Annons:
ARBEIDSERFARING: Klinikkoverlege Micaela Thierley sier de først og fremst ser etter relevant arbeidserfaring.
Foto: Haraldsplass diakonale sykehus

Nylig la Helsedirektoratet ut statistikk for søknadene til LIS1-stillinger våren 2018.

De endelige tallene viser at det ble 1.278 søkere til 456 stillinger. Kun 454 søkere - 36 prosent - fikk tilbud om stilling, denne andelen har aldri vært lavere.

Dagens Medisin har tidligere omtalt de foreløpige tallene for våren, der lederen for medisinstudentene fastslo at situasjonen var håpløs.


19.302 søknader
Ifølge Helsedirektoratet søker hver søker i gjennomsnitt på 15 stillingsannonser. Totalt antall søknader i denne runden var 19.302.

Haraldsplass Diakonale sykehus hadde utlyst fire LIS1-stillinger – og fikk 578 søkere, 145 søkere per stilling. Haraldsplass var dermed det sykehuset med flest søkere per stilling.

Bruker mye tid
Klinikkoverlege Micaela Thierley ved medisinsk klinikk ved Haraldsplass sier at de investerer en god del tid for å sikre at de velger de beste kandidatene.

– Vi leser gjennom alle CV-er og søknader, det tar rundt 30-40 timer. Så bruker vi ca åtte timer til gruppeintervju, med forberedelse og etterarbeid for fire involverte, sier Thierley.

Til slutt går det med 10-12 timer på enkeltintervju med de mest aktuelle kandidatene, forklarer hun.

Utdannelse i Norge
Statistikken fra Helsedirektoratet viser at det er større sjanse for å få en ansettelse dersom man er utdannet i Norge.

30 prosent av søkerne hadde utdanning fra Norge. Av dem som fikk tilbud om stilling var 52 prosent utdannet i Norge.

Men antall tilsatte med norsk utdanning våren 2018 er likevel 11 prosent lavere enn våren 2017, ifølge Helsedirektoratets rapport.

Relevant arbeidserfaring
Thierley sier de først og fremst ser etter relevant arbeidserfaring.

– Det er ofte slik at de som har studert i Norge har mer arbeidserfaring som student med lisens. Vi prøver også holde noenlunde kjønnsbalanse, sier hun.

Hun har erfaring med at kommunikasjonstrening tidlig i utdanningen bidrar til flinke leger senere.

Gruppeintervju
Etter første utvalg står man ofte igjen med mange godt kvalifiserte kandidater, forteller Thierley.

– Derfor gjennomfører vi gruppeintervju med grupper opp til 20 søkere for å få et enda bedre inntrykk av kandidatene. Her deltar flere personer fra avdelingene på sykehuset og kommunen for å sikre et tverrfaglig fokus hvor også kommunens syn er tatt med, sier hun.

Etter gruppeintervjuet blir de mest aktuelle kandidatene kalt inn til enkeltintervju.

– I disse intervjuene ser vi etter personlig egnethet, motivasjon og erfaring med pasientarbeid og stressfulle situasjoner, sier hun.   

Mange søkere med utdanning fra utlandet
Det er fortsatt mange av søkerne som tar sin utdanning i utlandet, 51 prosent av søkerne hadde utdanning fra et annet EØS-land enn Norge, og 88 prosent av dem hadde norsk nasjonalitet.

Av de 824 søkerne som ikke ble tilsatt hadde 143 utdanning fra Norge, 450 utdannning fra et EØS-land og 231 fra et land utenfor EØS.

Kommentarer

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!