Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Eli Gunhild By sier en viktig forutsetning for å kunne tenke nytt om sykepleieres rolle er at myndighetene blir langt mer offensive når det gjelder å løse dagens sykepleiermangel.

Eli Gunhild By sier en viktig forutsetning for å kunne tenke nytt om sykepleieres rolle er at myndighetene blir langt mer offensive når det gjelder å løse dagens sykepleiermangel. Foto: Per Corneliussen

– Sykepleierne er tettest på pasienten

Leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet mener spesialsykepleiere kunne fått forskrivningsrett på enkelte områder.

Annons:

Steinar Madsen skrev nylig i en blogg i Dagens Medisin at sykepleierne er en lite utnyttet legemiddelressurs.

Han mener sykepleiere bør kunne skrive ut et utvalg legemidler til pleiepasienter.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, mener imidlertid dette er en nokså dårlig idé, og at man risikerer at ingen har den fulle oversikten over forskrivningen.

– Spennende perspektiver
Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforening, sier hun deler Madsens engasjement for å bruke sykepleieres kompetanse på en bedre måte, til pasientenes beste.

– Det er sykepleiere som er tettest på pasientene i for eksempel hjemmetjenesten. Det inkluderer vurdering av virkning og bivirkninger av medikamentene. Madsen løfter spennende perspektiver om utvidelse av rollen, sier By.

Enklere hverdag for pasientene
Hun mener nødvendig kompetanse er viktig. Jordmødre og helsesøstre har i dag forskrivningsrett til prevensjonsmidler.

– De er sykepleiere med spesialisering. Det blir etterhvert stadig flere spesialsykepleiere og avanserte kliniske sykepleiere i kommunene. En vurdering av forskrivningsrett på enkelte områder for noen av disse, vil kunne forenkle hverdagen for pasientene og bidra til en mer effektiv helsetjeneste, sier By.

Legemiddelgjennomgang
Madsen peker på forsøksordningen med primærhelseteam.

– Her jobber spesialsykepleiere sammen med fastleger, og vil være viktige bidragsytere til revurdering og legemiddelgjennomgang sammen med fastlegen, sier By.

Må ha hele stillinger
Hun understreker at en viktig forutsetning for å kunne tenke nytt om sykepleieres rolle og ansvar er at myndighetene blir langt mer offensive når det gjelder å løse dagens sykepleiermangel. 

– Nødvendig kontinuitet i pasientbehandlingen forutsetter for eksempel hele stillinger som hovedregel, sier By.

Hun mener dette kan åpne muligheter for bedre samlet ressursutnyttelse og smidigere tjenester.

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!