Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Betalingen til fastlegene er av betydning for ordningen

Både nivået på fastlegers inntekt og innretningen på betalingen vil påvirke fastlegetjenesten, ifølge helseøkonom Geir Godager.

Publisert: 2018-07-06 — 13.30
Denne artikkelen er over tre år gammel.
– Forskning over flere tiår har dokumentert at HVORDAN man betaler leger, er av stor betydning for hva myndighetene får for pengene, sier Geir Godager ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi,UiO. Foto: Privat

Helseminister Bent Høie skrev nylig et debattinnlegg i Dagens Medisin, der han mente at det å øke fastlegenes inntekter ikke er veien å gå for å løse utfordringene.

Helseøkonom Geir Godager ønsker ikke å kommentere enkeltelementer i forhandlingen om normaltariffen, men kan si noe om hvordan betaling av fastleger kan slå ut på tjenestene.

– Forskning over flere tiår har dokumentert at HVORDAN man betaler leger, er av stor betydning for hva myndighetene får for pengene, sier Godager, som er førsteamanuensis ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Hvor mye betaling
– HVOR MYE man man betaler leger i en del av helsetjenesten, for eksempel allmennlegetjenesten, sammenliknet med andre deler, som spesialisthelsetjenesten, vil samtidig også spille en rolle, sier han.

Dermed vil både nivået på fastlegers inntekt, og innretningen på betalingen, påvirke hvordan fastlegetjenesten fungerer, ifølge Godager.

Ulik effekt av ulike tiltak
– For eksempel vil det kunne ha forskjellig virkning å øke per capita-satsene, altså hvor mye legene får per pasient, sammenlignet med å øke aktivitetsbaserte takster, sier Godager.

Han ønsker ikke å utdype hvilken effekt de ulike tiltakene vil ha, ettersom han da kommer inn på enkeltelementer i forhandlingene.

Stor investering
Videre vil også størrelsen på goodwill-oppgjøret spille en rolle for rekrutteringen, altså hvor mye fastlegen må betale til den legen man overtar listen etter.

– Det å etablere fastlegepraksis er i dag en stor investering, og det har kanskje vært for lite fokus på dette spørsmålet i den pågående debatten, sier Godager.

Han mener også det er et interessant spørsmål hvorvidt innstrammingen i boliglånsforskriften, med maksimum fem ganger inntekten i lån, har gjort det mindre attraktivt enn før å etablere allmenn praksis.

– Goodwill-oppgjøret øker gjelda til den nyetablerte legen, og kanskje blir det vanskeligheter når man i tillegg skal ha boliglån? Jeg vet ikke hvor stort dette problemet er, men det bør undersøkes, sier Godager.

Interessekonflikter: Geir Godager har de senere år mottatt konsulenthonorarer fra Den norske legeforening, Helsedirektoratet, og flere kommuner.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!