Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

IGANG: Tor Arne Gangsø i KS mener prosessene er igang allerede, blant annet gjennom trepartssamarbeidet.

IGANG: Tor Arne Gangsø i KS mener prosessene er igang allerede, blant annet gjennom trepartssamarbeidet.

Enig med Høie i at penger ikke løser utfordringene

Tor Arne Gangsø i KS sier KS kjenner seg godt igjen i virkelighetsbildet statsråden tegner.

Annons:

Bent Høie sa i et debattinnlegg i Dagens Medisin at mer penger til de som allerede er fastleger ikke møter de største utfordringene med ordningen.

Det er Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS, enig i.

– Statsråden tegner et virkelighetsbilde i Dagens Medisin som KS og kommunesektoren kjenner seg igjen i. Over lang tid har kommunene subsidiert fastlegeordningen for å sikre nødvendig og god legetjeneste til sine innbyggere, sier han.

Kommunene subsidierer ordningen
KS la nylig fram en rapport som viser at kommunene har subsidiert ordningen med rundt 400 millioner kroner årlig.

– Dette har blitt gjort for å bøte på de svakhetene som har oppstått. Kommuenne har fått økt arbeidsmengde, som ledd i samhandlingsreformen, sier Gangsø.

I tillegg økte kommunene bidraget til fastlegene med 50 millioner kroner ut over lønnsveksten på 2,8 prosent i vår.

– Det betyr at kommunesektoren det siste året har bidratt med rundt 450 millioner kroner ut over normal lønnsvekst til fastlegeordningen, sier Gangsø.

– Trengs mer enn penger
Han mener dette viser at kommunesektoren tydelig ser de strukturelle svakhetene.

– For å løse utfordringene trengs det derfor mer enn penger på bordet. Det må gode prosesser og et godt samarbeid til for å sikre en bærekraftig og velfungerende fastlegeordning for framtida, sier Gangsø.

Trepartssamarbeidet
Han mener prosessene er igang allerede, blant annet gjennom trepartssamarbeidet.

– Dette er prosesser også Legeforeningen har vært med på, og er enige i, sier han.

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!