Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SVEKKER HØIE: – Det svekker Høie som helseminister at han mister troverdighet og tillit hos denne sentrale faggruppen for Helse-Norge, sier Kjersti Toppe.

SVEKKER HØIE: – Det svekker Høie som helseminister at han mister troverdighet og tillit hos denne sentrale faggruppen for Helse-Norge, sier Kjersti Toppe. Foto: Arkiv

– Useriøst av Høie

Kjersti Toppe (Sp), mener det er useriøst av Høie å legge skylden over på legene som høyinntektsgruppe. – Dette burde Høie vært for god for, sier hun.

Annons:

Bent Høie skrev i går i et debattinnlegg i Dagens Medisin at mer penger til dem som allerede er fastleger ikke løser noen problemer.

– Å legge skylden over på legene som høyinntektsgruppe er skikkelig useriøst. Det er klart at leger i allmennpraksis har god inntekt. Men de arbeider seg halvt ihjel for å ivareta sitt samfunnsansvar, sier Toppe, nestleder i Helsekomitéen.

Lønnskamp?
– Dersom Høie oppfatter fastlegekrisen som en lønnskamp, der legene kjemper for seg og sitt, så har han ikke skjønt noen verdens ting. Poenget er at ordningen ikke er bærekraftig, at oppgaver som helseministeren har pålagt fastlegene ikke står i samsvar med den finansieringen ordningen har, sier Toppe.

Hun mener Høie har liten grunn til å skryte av at han har reetablert trepartssamarbeidet.

– Det varte ikke lenge før det ble et brudd i forhandlingene. Det svekker Høie som helseminister at han mister troverdighet og tillit hos denne sentrale faggruppen i Helse-Norge, sier Toppe.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, har uttalt at hun tror Høies uttalelser kan virke provoserende på fastlegene.

Holder ikke med 2020
Toppe mener det ikke holder med en handlingsplan for 2020.

– Mye må skje lenge før det. Og alt skal ikke evalueres. Stortinget var tydelig på konkrete tiltak som måtte skje uavhengig av en evaluering. Hvis Høie tror at vi mente dette skulle komme om to år, så tar han feil, sier Toppe.

Hun viser blant annet til at listelengden skal ned.

– Det trenger ikke å evalueres i to år, det kan skje nå, og finansieringen må endres for at det skal bli mulig, sier hun.

– Har ikke kalt krisen lønnskamp
Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke sier helseministeren ikke har kalt legene for en høytlønnsgruppe.

– Det er det Kjersti Toppe som gjør. Han har heller ikke kalt fastlegekrisen en lønnskamp. Helseministeren har derimot sagt at fastlegene har fått for mange arbeidsoppgaver og at vi må ta flere grep for å forbedre og modernisere fastlegeordningen, sier Bjerke.

Hun viser til at mange tiltak er igang.

Vil komme endringer
– Vi har startet på en evaluering av ordningen. På sikt vil det komme endringer som gjør det mulig for fastleger å kutte pasientlistene, sier hun.

– Legeforeningen har hevdet at helseministeren ikke tar utfordringene med fastlegeordningen på alvor fordi han ikke imøtekom alle kravene deres i årets oppgjør. Det er i denne forbindelse han sier at mer penger til dagens fastleger ikke løser alle utfordringene med fastlegeordningen. Det vil jeg tro jeg Kjersti Toppe er enig i, sier Bjerke.

Dette er forslagene fra Stortinget:

I
Stortinget ber regjeringen følge opp samhandlingsreformen og på egnet vis sikre opptrapping av legedekningen i primærhelsetjenesten generelt og i fastlegeordningen spesielt.

II
Stortinget ber regjeringen evaluere finansieringsordningen og redusere gjennomsnittlig listelengde i fastlegeordningen.

III
Stortinget ber regjeringen sørge for en gradvis opptrapping av antall utdanningsstillinger i allmennmedisin, der en ser på ulike modeller for å ivareta faglig støtte og sosiale rettigheter, og informere Stortinget om dette i statsbudsjettet for 2019.

IV
Stortinget ber regjeringen gjøre prosjektordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS) til en nasjonal ordning der allmennleger i spesialisering sikres tilbud om fastlønn.

V
Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak til Stortinget om forbedringer i legevaktordningen som også bidrar til rekruttering til fastlegeordningen.

VI
Stortinget ber regjeringen i lys av den varslede evalueringen av turnusordningen fremme nødvendige forslag til endringer og økonomiske incentiver for å styrke rekrutteringen av medisinstudenter til lokalsykehus og rekrutteringssvake områder i kommunehelsetjenesten.

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!