Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ØKT PASIENTSIKKERHET: Direktoratet mener at et slikt felles språk kan bidra til økt pasientsikkerhet og gi økt verdi for klinikerne i behandling.

ØKT PASIENTSIKKERHET: Direktoratet mener at et slikt felles språk kan bidra til økt pasientsikkerhet og gi økt verdi for klinikerne i behandling. Foto: Gettyimages

Vil ha ny standard i alle elektroniske pasientjournaler

Med ny språkstandard skal det bli lettere å søke i pasientjournalene. Direktoratet for e-helse vil at standarden skal tas i bruk snarest.

Annons:
DET DE SER: Målet bør være at klinikerne kan skrive det de faktisk ser hos pasienten, uten å måtte finne en passende kode å rapportere på, sier Alfhild Stokke.
Foto: Rebecca Ravneberg/ Direktoratet for e-helse

SNOMED CT er en strukturert medisinsk terminologi.

Nå er det opprettet en norsk utvidelse, som er på vei til å fylles med norsk innhold.

– Vi ønsker at standarden skal tas i bruk snarest mulig i alle elektroniske pasientjournaler i Norge. For at en felles standardisert terminologi skal ha best mulig effekt er det nødvendig med bred implementering, sier Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for Helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse.

Internasjonal standard
SNOMED CT er den mest omfattende internasjonale kliniske terminologien, med over 300.000 begreper. Formålet er å danne et søkbart og entydig datagrunnlag som kan utveksles på tvers av systemer og helseområder.

SNOMED CT er koblet mot en rekke andre kodeverk og terminologier, som ICNP og ICD-10.

– Målet bør være at klinikerne kan skrive det de faktisk ser hos pasienten, uten å måtte finne en passende kode å rapportere på. For eksempel hvis du får inn et barn som er forgiftet etter å ha spist bær fra liljekonvall. Da skal det registreres som nettopp det, og ikke som A86 – Toksisk virkning stoff IKA, sier Stokke.

Kan ha flere uttrykk
De fleste sykehus har allerede forhåndsdefinerte lister på mange områder, for eksempel for bestillinger og prosedyrer.

– SNOMED CT skal bidra til at de forskjellige sykehusene, klinikkene eller behandlerne skal kunne bruke et kjent og klinisk språk, som oppleves nyttig og riktig. En slik løsning avhenger av en ordliste. Når vi skal kommunisere med hverandre, må vi bruke en felles ordbok, sier Stokke.

Men en felles ordbok betyr ikke nødvendigvis identisk tekst.

– I SNOMED CT er det forståelsen som er sentral. Derfor kan ett enkelt begrep ha flere uttrykk eller synonymer.

Bedre pasientsikkerhet
Direktoratet mener at et slikt felles språk kan bidra til økt pasientsikkerhet og gi økt verdi for klinikerne i behandling.

– For eksempel kan det gi redusert tidsbruk på dokumentasjon hos helsepersonell, bedre informasjonsflyt og bedre kunnskaps- og forskningsgrunnlag. Uten en standardisert klinisk terminologi klarer vi ikke å utnytte strukturerte data i pasientjournaler fullt ut, sier Stokke.

Spleiselag
Store deler av utviklingen, og selve lisensen på SNOMED CT, finansieres over budsjettene til Direktoratet for e-helse.

– Men for å utnytte mulighetene fullt ut, er det nødvendig med et spleiselag i sektoren. Å ta terminologien i bruk krever investeringer i de kliniske systemene, sier Stokke.

Foreløpig er det snakk om en anbefaling, og ikke et pålegg.

– Pålegg vil vurderes fortløpende, men implementeringen er sektorens ansvar, sier hun.

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!