Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Stig Slørdahl er leder av Beslutningsforum for nye metoder, som består av de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene. Arkivfoto.

Stig Slørdahl er leder av Beslutningsforum for nye metoder, som består av de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene. Arkivfoto.

Sier ja til ny lungekreftbehandling på norske sykehus

I et ekstraordinært møte sier Beslutningsforum likevel ja til at det offentlige kan tilby en ny lungekreftmedisin.

Annons:

Etter først å ha sagt nei til å innføre medisinen på offentlige sykehus i Norge, sa Beslutningsforum ja  i et ekstraordinært møte mandag ettermiddag.

Legemidlet, ALK-hemmeren alectinib (Alecensa), brukes i førstelinjebehandling av pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Pasienter med denne formen for lungekreft kan leve nær tre år uten sykdomsforverring med denne behandlingen.

Det viste nye fase III-data som nylig ble lagt frem på kreftkongressen ASCO.

Legemidlet mer enn tredobler median progresjonsfri overlevelse til 34,8 måneder versus 10,9 måneder for dagens standardbehandling med legemidlet krizotinib.

Mandag ettermiddag var denne medisinen eneste agenda på møtet.

Beslutningsforum, som består av direktørene for de fire regionale helseforetakene, sa for to uker siden nei til at norske sykehus kunne tilby legemidlet.

Les mer: Sier nei til medisin som kan holde lungekreft «i sjakk»

Begrunnelsen var da at legemidlet ikke er kostnadseffektivt.

Beslutningsforum konkluderte imidlertid slik på tross av at Statens legemiddelverk hadde vurdert saken på nytt etter at legemiddelfirmaet hadde tilbudt en ny pris - og kommet frem til at legemidlet da kan være kostnadseffektivt likevel.

– På bakgrunn av oppdatert prisnotat og anbefaling fra fagdirektørene, fremmes saken på nytt, opplyste Beslutningsforum via sin kommunikasjonsansvarlig Hanne Snerten, til Dagens Medisin mandag morgen.

Kommentarer

 • N:N 25.06.2018 20.03.55

  Tydelig at noen har overprøvd beslutningsforum, som består av direktørene for de fire regionale . Jaggu på tide

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!