Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

LEGE MÅ MED: Ved polikliniske konsultasjoner som skjer over video, må det være en lege med i behandlerteamet for at behandlingen skal finansieres gjennom ISF-systemet.

LEGE MÅ MED: Ved polikliniske konsultasjoner som skjer over video, må det være en lege med i behandlerteamet for at behandlingen skal finansieres gjennom ISF-systemet. Foto: Sunnaas sykehus

Mener videokonsultasjoner må likestilles med oppmøte

– Dagens ISF-regelverk forskjellsbehandler polikliniske videokonsultasjoner og oppmøtekonsultasjoner, sier kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal ved Sunnaas sykehus.

Annons:

Finansieringssystemet fungerer i dag slik at polikliniske konsultasjoner der pasient og behandler møtes ansikt til ansikt, finansieres gjennom ISF-systemet uansett om behandleren er lege eller ikke.

Men ved polikliniske konsultasjoner som skjer over video, må det være en lege med i behandlerteamet for at behandlingen skal finansieres gjennom ISF-systemet.

– Dagens ISF-regelverk forskjellsbehandler polikliniske videokonsultasjoner og oppmøtekonsultasjoner, sier kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal ved Sunnaas sykehus.

– Viderefører forskjellsbehandlingen
Helsedirektoratet orienterte i et møte 14. juni om planlagte endringer i ISF-systemet.

– Det ser ut til at forskjellsbehandlingen skal videreføres. Det mener jeg er uheldig og lite fremtidsrettet, sier Hannisdal.

Han mener forskjellsbehandlingen kan hemme en ønsket utvikling i tjenestetilbudet for å sikre en mer likeverdig tilgang til behandling.

– Det er politisk enighet om at flere pasienter bør behandles nær hjemmet og at alle skal ha lik tilgang til behandling, uavhengig av hvor de bor. Polikliniske videokonsultasjoner er et viktig verktøy for å få til dette, sier han.

Andre yrkesgrupper
Han påpeker at rehabilitering alltid har en tverrfaglig tilnærming.

– I noen polikliniske konsultasjoner må legen medvirke, i andre er det andre yrkesgrupper pasienten behøver å snakke med. Kravet om at lege må medvirke i hver konsultasjon - et krav som altså kun gjelder videokonferanse - mangler simpelthen helsefaglig begrunnelse, sier Hannisdal.

Utviklingstiltak
Fredrik A.S.R. Hanssen, avdelingsdirektør ved avdeling finansiering i Helsedirektoratet, viser til rapporten Finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten – Langsiktige utviklingsbehov.

– Den peker på konkrete utviklingsbehov. Rapporten følges opp med utviklingstiltak i 2018 og 2019, sier han.

Har fått innspill
Helsedirektoratet har bedt om og fått mange innspill fra RHF-ene som de bruker som grunnlag for vurdering av endringene, sier Hanssen.

– Vurderingsprosessen er ikke ferdigstilt. I møtet 14. juni informerte vi om våre foreløpige vurderinger, sier han.

Flere aktører har pekt på videokonsultasjoner i regi av sykepleiere som alternative måter å følge opp pasienter på.

– Vi vurderer muligheten for et mer forløpsorientert aktivitetsmål for å fange opp tjenestene pasientene mottar, fremfor nødvendigvis å låse oss til telling av enkeltkonsultasjoner. Dette gir en mer helhetlig tilnærming, mener Hanssen.

– Lite fremtidsrettet
Hannisdal kommenterer til dette at han antar polikliniske oppmøtekonsultasjoner fortsatt skal ha DRG-finansiering.

– Det virker lite fremtidsrettet å finansiere samme type tjenester ulikt, alt etter hvilken teknologi som brukes for å levere dem, sier han.

Kommentarer

 • Jon 20.06.2018 14.28.02

  Forstår ikke denne saken helt: Er det slik at om en lege er til stede så blir en videokonsultasjon honorert som om det var en virkelig konsultasjon ansikt til ansikt? I en videokonsultasjon kan jo ikke legen sette en finger på pasienten, det vil si ingen fysisk undersøkelse. Dette kan vel i tilfelle bygge opp under at leger kan nøye seg med kulepenn og rekvisisjoner?

 • eHelsespesialist 20.06.2018 19.36.52

  Nei, det er slik at om en lege ikke er med, får sykehuset (nesten) ingenting. Kanskje 65 kroner (?). Uansett en bitte liten brøkdel av hva de får hvis legen er med og sitter å spiller kabal. Greia er at om pasienten reiser halve Norge på langs og tilbake for å komme til Sunnaas for en 10 minutters kontroll, får Sunnaas fullt betalt uansett om legen er med eller ikke. Såvidt jeg forsto, var det i dette tilfellet ikke nødvendig at legen tok på eller observerte pasienten spesielt. Hva legens rolle var i den kontrollen er ukjent, bortsett fra å sette sine kruseduller på et refusjonsskjema etter avsluttet kontroll. Hvis du regner ut hvor mye samfunnet må betale for de ulike alternativene (Reisekost pasient, videoutstyr, sykepleiers/fysioterapeuts/legens timelønn) vil du fort se hvilke alternativ som: Er dyrest for samfunnet, men gunstig for sykehuset, Billigere for samfunnet, men unødvendig bruk av lege, billigst for samfunnet men underskudd for sykehuse

 • Ehelsespesialist 20.06.2018 11.23.09

  At finansieringssystemet er lite fremtidsrettet er ikke korrekt. Det er konserverende, er reaktivt, sløsing satt i system. Preferer inneffektivitet. Motarbeider utnyttelse av moderne teknologi, motarbeider nytenking og innovasjon. Pluss en hel del negative konsekvenser. Helseministeren forteller i dag at vi vil mangle 15 000 sykepleiere. Jeg trodde hovedmålet med vårt helsevesen var å få folk friske. Men jeg har visst misforstått. Hovedmålet er å finne den satsen som gir størst uttelling. Ikke for pasienten. Men for Sykehusene.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!