Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mens gresset gror, dør kua

Oppløs klageorganet for autorisasjonssaker – og opphev den nye lisenspraksisen – nå! For mens gresset gror, dør kua.

Annons:

Kronikk: Lars Swanstrøm, jurist og rettshjelper, godkjent av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

ESA, SOM ER EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, hevder at Norge har brutt EØS-avtalen ved å nekte psykologene utdannet ved ELTE-Universitetet i Ungarn rett til å arbeide som psykologer i Norge. Jeg er fullstendig enig i ESAs konklusjon. Jeg er også enig i vurderingene som blir gjort.

Dette er en sak som har hengt som en mørk sky over ganske mange mennesker her i landet i ett og et halvt år. ESA kritiserer også Norge for å mistenkeliggjøre ELTE-utdanningen «som ikke god nok». ESA frykter dette kan skape vanskeligheter for ELTE-psykologene på arbeidsmarkedet i fremtiden. En velbegrunnet frykt.

SYSTEM OG LEDELSE. To ting er spesielt interessant med saken. Og de henger sammen. Det ene er: Hvordan kunne dette skje? Det andre er: Hva skjer nå videre?

Det første er lett, slik jeg ser det. Norsk proteksjonisme og selvgodhet. Med Peer Gynt – vi er oss selv gode nok. Og ukunnskap. Ingen motkraft til sterke profesjonskrefter. Dette er ikke saksbehandlerne i Helsedirektoratet sin feil. Dette er en systemfeil og et ledelsesansvar.

ESA dokumenterer at bakgrunnen for endringen var norske universiteter som var bekymret over konkurransen fra utenlandske utdanninger. Dette ble vridd til at ELTE-psykologene ikke er psykologer. Norske myndigheter bør føle seg manipulert av krefter i det psykologiske fagmiljøet som synes å ha misbrukt sin faglige innsikt til eget beste.

RETTSSIKKERHET? Rotet vi nå ser, har sin bakgrunn i at klageorganet Statens helsepersonellnemnd (nå: Helseklage) i 2016 la om godkjenningspraksis. Nemnda gjorde det over natten meget mer vanskelig å bli godkjent helsepersonell i Norge. Ikke bare for psykologer, ikke bare for personer med utdanning fra Ungarn, men generelt for alle yrkesgrupper i alle land. Norge har etter dette på mange måter trukket stigen opp etter seg for personer utdannet i utlandet.

Ot.prp. nr. 13 (1998-99) utredet grundig nemndas oppgaver før opprettelsen i 2000. Nemnda ble opprettet som rettssikkerhet for helsepersonell. Det er samfunnsoppdraget. Det synes de å ha glemt.

I 2016 omgjorde nemnda ikke en eneste sak om søknad om autorisasjon eller lisens. Omgjøringsprosenten var null (0). Ikke så rart, kanskje, idet det jo nettopp er nemnda som har skjerpet vilkårene for godkjenning? I 2017 – er jeg blitt opplyst – omgjorde de to to sykepleiersaker. Så da er vel omgjøringsprosenten på noe over null for 2017. Jeg har spurt, men har ikke fått innsyn i disse to sakene.

LEGG NED NEMNDA! I saker for nemnda oppgir den nå å ha åtte måneders saksbehandlingstid. ESA kaller dette brudd på EØS-avtalen. Direktiv 2006/36 har en absolutt saksbehandlingstid på fire måneder. Nemnda bryter EØS-avtalen med åpne øyne. Dette kan ikke fortsette.

Det er bare én konklusjon, slik jeg ser det. Nedlegg nemnda. I alle fall som klageorgan for første gangs godkjenning av helsepersonell.

SAMFUNNSOPPDRAGET. Autoriseringsarbeid er samfunnsmessig viktig. Det er et ansvar for å skaffe Norge kvalifiserte helsepersonell. Det er et arbeid Helsedirektoratet skal ha stolthet for å gjøre på vegne av det norske samfunn. Det er imidlertid ikke et ansvar for å hindre at kvalifisert helsepersonell får arbeid i Norge. Dette er helsepersonell Norge faktisk trenger. Folk står i kø for å få psykologisk behandling her i landet.

Saksbehandlerne i Helsedirektoratet bør iverksette to umiddelbare tiltak, slik jeg ser det. For det første bør de lese ESAs brev på 34 sider i ELTE-saken. Brevet er godt formulert, klart og tydelig. Den er en systematisk og god lærebok i EØS-retten på autorisasjonsområdet.

For det andre bør de ha et internseminar, med teksten: Hva er vårt samfunnsoppdrag? Hva er hensikten med å autorisere helsepersonell? Bruke litt tid på å tenke de prinsipielle tankene. Og ikke la seg dupere av «fagfolk» som mener ditt og datt.

ETIKKEN. Norskutdannede psykologer er ikke nødvendigvis de faglig dyktigste i verden. Det er ikke min mening å «snakke ned» norske psykologutdanninger. De er forhåpentligvis kvalitetsmessig gode nok for samfunnets behov. Men det er for få av dem.

Ved et raskt søk på nettet, kan man finne rangeringer over universiteter som utdanner psykologer rundt om i verdenen. Jeg merket meg at jeg måtte lese gjennom cirka et halvt tusen navn på utenlandske universiteter før jeg fikk med meg de norske.

Min mening er å anspore til etisk holdbare tankerekker. For å holde «alle andre ute» fordi bare vi er gode, det holder ikke. Slike tanker er hevdet i norsk offentlighet fra fagmiljøer. Jeg mener bestemt at slike tanker ikke holder vann.

MENS GRESSET GROR. Men det er heldigvis også sånn at mange norskfaglige miljøer erkjenner at helsepersonell som er utdannet i andre land, har mye positivt å tilføre norske fagmiljøer.

Helse- og omsorgsdepartementet må ta affære. Jeg har følgende forslag til tiltak videre: Oppløs nemnda som klageorgan for autorisasjonssaker. Opphev ny praksis innført i 2016 umiddelbart. Blant annet nemndas nye lisenspraksis. Gi ELTE-psykologene lisens som tidligere. Sørg for at Helsedirektoratet får tilstrekkelig opplæring til å gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre. Og det beste ved dette? Det behøver ikke engang å koste penger.

Men gjør det nå. For «mens gresset gror, dør kua».

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har vært assisterende direktør ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og er nå rettshjelper i Rettshjelp for alle AS. Han fører selv klagesaker for ESA, ikke i ELTE-saker, men tilsvarende saker.

Kommentarer

 • Svar: .. 16.06.2018 22.38.30 16.06.2018 23.04.54

  Hahahaha..saklighetsnivået begynner å nå nullgrensa! Apropo "eget grums" - på seg selv kjenner man andre ;)

 • .. 16.06.2018 23.20.01

  Er dessverre nødvendig å være ganske omhyggelig med egnethet når en ansetter innen psykisk helsevern. Jeg har lenge bekymret meg over at så mange mennesker bruker flere år på å kvalifisere seg for studiet framfor å velge noe helt annet. En slik motivasjon er ikke profesjonell. Jeg spør derfor om slikt på intervju, med tanke på at pasientene skal komme først. Erfaringskonsulent er en annen stilling.

 • Svar 17.06.2018 00.14.43

  Ok! Da sier det seg selv at du bør være ekstra oppmerksom på kandidater fra de norske universitetene ...mange har brukt like mange år på å vkalifisere seg til opptak som en utenlandsstudent med fullført !

 • Leo 16.06.2018 19.19.00

  Masterstudentene får skaffe seg autorisasjon i Ungarn så får de det nok i Norge. Det er ingen menneskerett å jobbe på lisens i Norge med ymse utdannelser fra et annet land. At masterutdannede tror de har gått et profesjonsstudium er for meg en gåte. Men det sier kanskje noe om nivået det også. INGEN i denne verden hadde godtatt at leger hadde et bachelor-masterstudie på 3 + 2 år, hvorav de første tre årene kunne tas på betalt privat "høyskole" uten spesiell innretning mot legeyrket eller klinisk praksis. Like lite som man kan lære seg å bli lege på to år kan man lære seg å bli psykolog på to år. (Jeg skriver beklageligvis dette innlegget anonymt fordi folk erfaringsmessig hetses av disse studentene hvis man motsier dem.)

 • Lege 16.06.2018 20.54.48

  Det er ingen som tror de har gått profesjonsstudium. De vet. Det er definert som profesjonsstudium etter ungarsk og EU-lov. Profesjonsstudiet i Ungarn er dessuten 5 år, ikke 2 som du sier. Psykologer er heller ikke leger slik du antyder, og ingen andre land i Europa utdanner psykologer på annen måte enn 3+2, unntatt Norge. Et mastergrad i klinisk psykologi er selvfølgelig også innrettet mot klinisk psykologi. Jeg vet ikke hvem som har angrepet deg, men det er kanskje ikke så rart at 1 av 300 går til det steget når dere npf'ere stadig vekk sprer feilinfo i saken? Hensikten deres med å spre feilinfoen er kanskje nettopp å fremprovosere angrep?

 • .. 16.06.2018 22.38.30

  Men så er dette heller ikke noen mastergrad i klinisk psykologi. Det er en felles mastergrad for alle varianter av psykologi. Det nevnes videre noe om «spesialisering» innenfor dette løpet, noe som ikke er det samme. Når da alle unntatt Flottorp har en bachelor fra Lillehammer eller tilsvarende «i bånn» er dette ganske klart forskjellig fra et profesjonsstudium hvor det å jobbe med pasienter er i bakhodet fra dag en. Jeg er forøvrig skeptisk til personer som på et tidlig tidspunkt bestemmer seg for å bli terapeuter, og av profesjonene gjelder det alle psykologer, men ikke tilsvarende for spl. eller leger. Det er et stort problem med personer hvis hovedmål i pasientarbeidet er å komme til bunns i sitt eget grums. Av den grunn er det viktig at kontrollen med hvem som blir psykologer er streng.

 • Mangeårig leder i speshtj 16.06.2018 23.15.31

  Annerledeslandet Norge. Psykologutdanningen i Norge må nå tilpasse seg formen på psykologutdanningen som i resten av verden. Norge mangler psykologer, mange «gamlepsykologer» går snart over i pensjon. Ingen utdanning er uansett identisk inkl internt i Norge. Artikkelforfatteren har fullstendig rett. Usedvanlig godt innlegg.

 • Kvalifiserte tiltak 14.06.2018 23.55.55

  Her får helseministeren servert kvalifiserte tiltak. Så mye rot, kaos og overtramp skal ikke forekomme. Slik denne saken har blitt håndtert og behandlet på, er en skam for Norge og i internasjonal akademia. Norsk psykologiutdanning bør gå i seg selv.

 • Anne 14.06.2018 16.31.28

  Dette innlegget bør spres til aviser og politikere.

 • Tidl leder 14.06.2018 15.43.26

  Det er meget alvorlig at ESA oppretter sak mot Norge. Uskyldige ungdommer er påført fornedrelse og skam i to år av den norske stat som dro opp stigen rett foran nesen på ferdig utdannede psykologer inkl 16 som hadde gjennomført godkjent lisensår. Fødselstall går ned i Norge, dagens ungdom får yrkesforbud i hjemlandet når vi trenger deres kompetanse og yrkesaktivitet Hele saken bærer preg av fravær av samfunnsansvar og perspektiv. Meget bra og konstruktivt innlegg av artikkelforfatteren.

 • Tron 14.06.2018 15.05.36

  Det tør være kjent for artikkelforfatteren, at enkelte allerede har hatt tapt for det norske samfunn. Noen ga opp. Forøvrig et knakende godt innlegg. Gjør det NÅ før Norge mister flere!

 • Kjell O. Skavdal 14.06.2018 12.56.11

  Meget innsiktfullt av en som kjenner systemet for autorisasjon av helsepersonell innenfra. Hoved- og samfunnsoppgaven er å vurdere, godkjenne og hjelpe dem på rett spor og ta rett tog fra den rette perrongen. Ikke å hindre autorisasjon.

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!