Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

DØENDE: Anette Fosse sier mange pasienter føler seg avvist når håpet om å bli frisk er ute.

DØENDE: Anette Fosse sier mange pasienter føler seg avvist når håpet om å bli frisk er ute. Foto: Colourbox

– Leger må tørre å møte døden

– Ofte blir leger mindre interesserte i pasienter som skal dø. Døden kan fremstå som et nederlag for legene, sier Anette Fosse, som har skrevet doktorgrad om temaet.

Annons:

Foto: Arkiv

Døden er den medisinske behandlingens fiende.

– I min doktorgrad kommer det fram at mange leger syns det er vanskelig å forholde seg til døden. De lærer lite om livets slutt i medisinutdanningen, sier Fosse, som er forsker ved Uni Research Helse, og i tillegg har over 20 års erfaring som fastlege og sykehjemslege.

Skal snakke med døende
Hun påpeker at døden er en del av livet, og at legene må tørre å møte den, på en måte som ivaretar pasienten.

– Vi leger må lære oss å ha et reflektert forhold til døden, for å kunne snakke med mennesker som selv skal dø, sier hun.

Nederlag
I medisinutdanningen er målet å berge liv.

– En lege skal jo sette alt inn på å redde liv. Når legen ikke greier det, blir det sett på som et nederlag. Isteden bør man da fokusere på å skape en god død, og å lykkes med å gjøre døden til en tolererbar prosess for pasienten og de pårørende, sier Fosse.

Hun sier mange pasienter føler seg avvist når håpet om å bli frisk er ute.

Må stå i det
Det er heller ikke alltid det er mulig å gi pasienten en god død.

– Døden er ikke alltid vakker og fredelig, og det er forskjellig hvordan pasientene forholder seg til sin egen død. Det må legen også tåle å stå i, og her finnes mange etiske dilemmaer som legene ikke er godt nok trent i, sier Fosse.

Hun mener legene må lære hvordan de skal forholde seg til døden gjennom møter med pasienter.

– Selv har jeg vært usikker, og har lært gjennom erfaringer. Jeg mener legestudentene må få reflektere, møte pasienter som skal dø, og få erfare at dette er mennesker med familier og et liv- de er ikke bare en diagnose, sier Fosse.

Spennende jobb
Få leger ønsker å spesialisere seg til sykehjemslege, som Anette Fosse har gjort.

– For meg er det noe av det mest spennende jeg kan tenke meg. Det er masse utfordringer, du må kunne noe om alt, du møter hele mennesket, og utfordringene må løses i fellesskap med annet helsepersonell. En sykehjemslege må møte døden på en måte som ivaretar pasienten. Det lærer vi ikke i legestudiet, sier Fosse.

Lærer på sykehjem
Forskningen hennes viser imidlertid at sykehjem kan egne seg godt som læringsarena når det gjelder behandling og omsorg ved livets slutt.

– Dette åpner for nye muligheter til å gi legestudentene en bredere forståelse av legerollen i møte med døden.

Les mer om doktorgraden på Uni Research Helse.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter