Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FORSKERE: Senter for Psykofarmakologi er ledende i Norge innen farmakogenetiske og psykofarmakologiske analyser. Espen Molden og kollega Marianne Kausberg gjør klar blodprøver for 
farmakogenetiske analyser.

FORSKERE: Senter for Psykofarmakologi er ledende i Norge innen farmakogenetiske og psykofarmakologiske analyser. Espen Molden og kollega Marianne Kausberg gjør klar blodprøver for farmakogenetiske analyser. Foto: Helse Sør-Øst

Sykehusene bruker mest penger på kreftforskning

Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler.

Annons:

Det viser tall fra «Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten» som nylig ble overlevert helseminister Bent Høie under en forskningskonferanse på Akershus universitetssykehus.

200 millioner
Kreftforskning er fortsatt det fagområdet som rager på toppen med over 200 millioner kroner. Dette er dobbelt så høyt som neste fagområde på lista. Kreftprosjektene er fordelt på både grunnleggende forskning, translasjonsforskning og kliniske prosjekter.

De neste fagområdene på lista er inflammasjon og nevrologi. Deretter kommer psykisk helsevern og rusbehandling.

Flest kvinner
Rapporten viser også hvordan forskningsarbeidet fordeler seg mellom kjønn. Frem til nå har rapportene vist at menn publiserer mest, men i 2017 er andelen publiserende kvinnelige forskere for første gang høyere enn for mannlige forskere. Kvinneandelen er nå 50,1 prosent.

De atten prosjektene som er presentert i årets rapport viser blant annet viktigheten av registerforskning, befolkningsundersøkelser, store nasjonale kliniske studier, forskning på og bruk av teknologi, translasjonsforskning og samarbeid på tvers av profesjoner.

– Sykehusene har et spesielt ansvar for pasientrettet klinisk forskning og innovasjon i helsesektoren. Prosjektene i denne rapporten viser et lite utvalg av hva som skjer innen forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. I tillegg viser de at viktig forskning og innovasjon skjer i både små og store sykehus i alle våre fire helseregioner, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF da hun på vegne av de fire regionale helseforetakene overleverte rapporten til helseministeren.

Mer brukermedvirkning
Rapporten viser også at brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

– Jeg er spesielt positivt til at rapporten viser at brukermedvirkningen i forskningen styrkes. Det er i tråd med utviklingen av pasientens helsetjeneste, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie til NTB da han mottok rapporten.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter