Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VIL HA SAKEN OPP PÅ NYTT: - Helseminister Bent Høie som øverst ansvarlig må ta ansvar for fortgang, sier leder Gunn Aas Shaw i SMA Norge. I mai overleverte hun ny Spinraza-forskning til ministeren. Arkivfoto: Per Corneliussen

VIL HA SAKEN OPP PÅ NYTT: - Helseminister Bent Høie som øverst ansvarlig må ta ansvar for fortgang, sier leder Gunn Aas Shaw i SMA Norge. I mai overleverte hun ny Spinraza-forskning til ministeren. Arkivfoto: Per Corneliussen

Spinraza for voksne tas ikke opp i neste møte i Beslutningsforum

I stedet sendes saken først til behandling i Bestillerforum. – Et grusomt utslag av byråkrati, mener pasientorganisasjon.

Annons:

Pasientorganisasjonen SMA Norge har krevd at Beslutningsforum raskt gjør en ny vurdering av legemiddelet nusinersen (Spinraza) for voksne. Bakgrunnen er foreløpige funn fra behandling av voksne med SMA, gjennomført ved Stanford University i USA, som skal ha vist gode resultater.

Da Beslutningsforum sa ja til å innføre Spinraza for barn med sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) tidligere i år, sa de nei til voksne på grunn av manglende dokumentasjon på effekt samt høy pris.

Først til Bestillerforum
Den nye dokumentasjonen fra Stanford gjør at SMA Norge hadde forventninger om at Beslutningsforum ville ta saken opp igjen på sitt neste møte mandag 11. juni. Men saken er ikke på sakslisten. Beslutningsforum har orientert pasientorganisasjonen om at saken først må opp i Bestillerforum, hvor de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene forbereder sakene for Beslutningsforum.

Dersom Bestillerforum bestemmer seg for å sende saken videre, vil saken trolig ikke komme opp før neste møte i Beslutningsforum i slutten av august.

“Saken må behandles med samme grundighet som for andre legemidler som brukes for alvorlige sykdommer, men vil få høy prioritet og gjennomføres så raskt som mulig”

- Stig Slørdahl, Beslutningsforum

– Dette er et grusomt utslag av byråkrati. Saken sendes fra de som kan ta beslutningen på en omvei som innebærer mange måneders ventetid. Ekstra spesielt blir det at Bestillerforum har møte samme dag som Beslutningsforum, men senere på dagen. Denne omvendte rekkefølgen betyr i realiteten at liv og helse går tapt. I tillegg er det enda mer bakvendt at det i praksis er mange av de samme aktørene som er representert i begge fora, sier styreleder i SMA Norge, Gunn Aas Shaw.

Truer med søksmål
– Det er vanlig praksis at sakene først drøftes i Bestillerforum. Hvorfor skulle man gjøre unntak i denne saken?

– Dette er en sak som Beslutningsforum kjenner veldig godt siden de har hatt mange runder med Spinraza allerede. Det virker derfor veldig unødvendig at saken igjen går via Bestillerforum. Det eneste nye er jo at forskningen de har etterlyst. Denne dokumentasjonen er veldig konkret, og det bør ikke være noe problem for Beslutningsforum å hoppe over Bestillerforum med tanke på hvor mye det haster for denne pasientgruppen, sier Shaw til Dagens Medisin.

Bestillerforum kan også komme til at den upubliserte studien ikke gir grunnlag for en ny vurdering hos Beslutningsforum, og dermed stoppe saken før den kommer dit.

– Dersom Bestillerforum avviser saken, eller Beslutningsforum ikke setter opp et ekstraordinært møte så snart som mulig, ser vi ingen annen løsning enn å gå rettens vei, sier styrelederen i SMA Norge.

Pasientforeningen har allerede hyret Advokatfirmaet Lippestad, som mener vedtaket er rettsstridig. Representanter fra pasientforeningen har varslet at de vil møte opp for å «understreke alvoret» når de administrerende direktørene i RHF-ene mandag samles til møte i Beslutningsforum på Gardermoen.

– Må behandles grundig
Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum, svarer slik på kritikken:

– Det undersøkes nå om det har kommet ny informasjon som gir grunnlag for å oppdatere metodevurderingen for Spinraza. Om det ligger til rette for en oppdatert metodevurdering, vil Statens legemiddelverk gjøre en ny metodevurdering før saken tas opp i Beslutningsforum igjen. Saken må behandles med samme grundighet som for andre legemidler som brukes for alvorlige sykdommer, men vil få høy prioritet og gjennomføres så raskt som mulig, sier han.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter