Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ENIGE: – Det er ikke forskriftsfesting som er viktig. Det viktige er at vi får standardiserte prosedyrelister, mener Sveinung Stensland (H) (til høyre). Carl-Erik Grimstad (V) er enig. Foto: Per Corneliussen

ENIGE: – Det er ikke forskriftsfesting som er viktig. Det viktige er at vi får standardiserte prosedyrelister, mener Sveinung Stensland (H) (til høyre). Carl-Erik Grimstad (V) er enig. Foto: Per Corneliussen

Stortingspolitikere sier nei til å forskriftsfeste prosedyrelister

Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité går inn for prosedyrelister i den nye spesialistutdanningen for leger – men mener kravene ikke skal forskriftsfestes.

Annons:

Det har vært heftig debatt rundt ny spesialistutdanning, og særlig på manglende obligatoriske minimumskrav til prosedyrer.

Helsedirektoratet har anbefalt krav til operasjonsvolum/prosedyrer i nytt spesialiseringsløp, men har ikke forskriftsfestet disse prosedyrelistene.

Det har opprørt fagmiljøet, og kirurgmiljøet har krevd at prosedyrelister må forskriftsfestes. Og nylig vedtok Legeforeningens landsstyremøte en resolusjon på at prosedyrelister skal forskriftsfestes i den nye spesialistutdanningen.

Dette har legene ikke samlet støtte for fra Stortingets helse- og omsorgskomité. Et flertall i komiteen støtter riktignok at prosedyrelister skal legges til grunn, men ikke at de skal forskriftsfestes.

«Det viktige er standardiserte lister»
Slik lyder forslaget fra flertallet i komiteen: «Stortinget ber regjeringen sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger gjennom nasjonalt standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at de regionale helseforetakene legger anbefalt antall læringsaktiviteter, benevnt som prosedyrelistene, til grunn for å sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge.»

– Uansett om det blir en bestemmelse eller en forskriftfesting, så er det en bred enighet om at prosedyrelistene er viktige, sier komitémedlem Carl-Erik Grimstad (V) til Dagens Medisin.

Han støttes av komitémedlem Sveinung Stensland (H):

– Det er ikke forskriftsfesting som er viktig. Det viktige er at vi får standardiserte prosedyrelister, sier Stensland.

Frykter feil fokus
Komitémedlemmene fra Frp, Høyre, Ap og V viser til at helseregionene har allerede bestemt at anbefalte prosedyrer i prosedyrelister fortsatt skal følges. Flertallet i komiteen mener det gir en viktig avklaring for de kandidater som skal få sin spesialistutdannelse ved norske sykehus.

«Prosedyrer er viktig for å oppnå ferdigheter, men ved å forskriftsfeste disse er det en fare for at det blir fokus på antall repetisjoner, mer enn kompetansenivået, definert i læringsmålet».

4.646 læringsmål
For alle legespesialiteter er det totalt 4.646 kliniske læringsmål og 24 felles kompetansemål. Helsedirektoratet har anbefalt 970 prosedyrer i ulike prosedyrelister for de 42 spesialitetene.

– Forskriftsfesting er ikke aktuelt. Det er over 4000 læringsmål, og en forskriftsfesting vil kunne føre til stort byråkrati og endring i forskriften hvis læringsmålene endres, sier Stensland.

Carl-Erik Grimstad poengterer at den nye spesialistutdanningen gir en større fleksibilitet.

– Det er jo ikke slik at selv om en lege har gjort et visst antall operasjoner så er man automatisk kvalifisert. I tillegg ligger det nå et veiledningskrav, ved at veileder har plikt til å godkjenne. Vi har vel egentlig fått det beste av to verdener med den ordningen det nå er flertall for i Stortinget, mener Grimstad.

Var uenige
Et mindretall i komiteen, medlemmene fra KrF, Sp og SV støtter fagmiljøene i at en spesialistgodkjenning skal kreve dokumentasjon av gjennomførte prosedyrer i henhold til felles nasjonale minimumskrav.

Medlemmene fremmer derfor følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger gjennom standardisering og nasjonale krav til læringsaktiviteter.»

Saken skal opp i Stortinget neste uke.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Andreas Nydal 09.06.2018 14.07.53

  God løsning av politikerne. Mindre byråkrati og samtidig sikring av kvalitet

 • Kirurg 09.06.2018 21.35.35

  Å la bukken vokte havresekken er hverken mindre byråkratisk eller særlig lurt. Du virker lite opplyst om sakskomplekset. Foretaksledelsen er ikke helsepersonell. De er byråkrater som søker total kontroll og makt uten noe særlig faglig innsikt. Lykke til!

 • Assistentlege i noe annet enn kirurgi 07.06.2018 16.56.32

  Dette er et storm i et vannglass. "Vil du bli operert av en ufaglært osv" Nei, jeg vil ikke det, men jeg vil i hvert fall ikke opereres av en assistentlege for at hun skal få opplæring. Importer engelskspråklige spesialister i stedet. Norske pasienter er prøvekaniner, og ingen bryr seg. Folk har ikke peiling. Denne kampen taper legeforeningen.

 • Lege 07.06.2018 22.27.12

  Mener du løsningen på utdanning av leger i Norge er en kapitulering, hvor vi kun baserer oss på import av spesialister fra utlandet, hvor man ikke har kontroll med kompetansen? Du vet godt at LIS ved større kirurgi legen har mindre erfaring med, som regel har med overlege som overser operasjonen. Hvor stor risiko ligger reellt sett i dette? En nedbygging av norsk spesialist utdanning er svært korttenkt, for hva skjer dersom Norge kommer i en svakere økonomisk posisjon, og de utenlandske spesialistene drar hjem. Da sitter vi med skjegget i postkassa.

 • Assistentlege i noe annet enn kirurgi 08.06.2018 20.57.26

  Hvem forsøker du å lure egentlig? Ortopedene har hofteregisteret. De kan se nøyaktig en u-aktig kurve for operasjonstid, hvor infeksjonsrisikoen stiger jo mer tid man bruker på operasjon. Er det ikke ca 90 min? En snill overlege som rekker over kniv og gaffel, aksepterer dermed en sterk øket risiko for infeksjon. Derfor lar man LiS få operere hemiproteser først på de gamle, for de er ikke verdt like mye som de unge, og om de får infeksjon, så er det ikke så farlig. Der har du den reelle risikoen din. Jo, jeg er helt enig i at sånne som meg ikke skulle vært assistentlege, og at det sikkert hadde vært bedre om man kunne dekke alle vakter i perifere Norge med spesialister. Det er derimot en annen sak, fordi det er et annet spesialistområde, og mye mer akutt enn mesteparten av kirurgi. Du får per dags dato ikke bemannet alle perifere kroker med spesialister. Men snart pga legetilstrømningen, så vil det kun være legespesialister igjen, og det vil bli konflikt mellom sjiktene.

 • LIS ortopedi 08.06.2018 23.18.30

  Til assistentlege i noe annet enn kirurgi: Det er tydelig at du ikke er assistentlege i kirurgi, fordi da hadde du visst at det er ikke operasjonstiden pga. uerfaren kirurg som gir økte komplikasjoner, men årsakene til komplikasjonene som f.eks. tidligere operasjoner i området, masse fett osv. Det finnes artikler fra registeret som påpeker dette. Det er jo sååååå mye bedre med import av spesialister fra utlandet som vi ikke har kontroll med faglig kunnskap enn at vi utdanner det selv. Skjerpings, unødvendig å trolle med sånne kommentarer.

 • LiS 2.1 11.06.2018 06.48.51

  Se om du tør å signere med fullt navn og påstå at økt operasjonstid ikke gir økt risiko for infeksjon.

 • Doktern 07.06.2018 22.41.55

  Sikkert ingen som helst vil behandles av en LIS i indremedisin, nevrologi, pediatri, allmennmedisin, gynekologi eller noen andre spesialiteter. Jeg er sikker på at du ikke kan en tøddel sammenliknet med grenspesialistene. Skal vi sparke deg og importere en spesialist fra et engelsktalende land? Eller skal vi faktisk utdanne egne leger? Samtidig kan vi jo ansette en hel haug med tolker for å oversette engelsk til norsk for gamlemor. Hvis du ikke synes LISer skal få behandle pasienter, kan du jo starte med å feie for egen dør.

 • Lege 08.06.2018 09.05.04

  Det er ikke lett å tenke prinsipiellt og logisk, verken for helsepolitikere eller en assistentlege. Men det burde gå lettere om en prøver.

 • Kirurg 09.06.2018 17.16.04

  Du virker helt dissasosiert med din kultur og proffesjon. Foreslår du oppriktig systemstisk Brain drain som strategi for å sikre et bærekraftig norsk helsrvesen?

 • Assistentlege i noe annet enn kirurgi 11.06.2018 06.54.04

  Hvis du først skal ty til ad hominem som invertert "right by association," hva med å stave riktig? Profesjon skrives faktisk med en "f". Brain drain er helt OK, så lenge det er pasienter i Norge som får dra nytte av brain. Rørende med din omtanke for polske og baltiske pasienter, men jeg bryr meg altså mest om de rundt meg i umiddelbar nærhet, og ikke verdensrettferdighet.

 • Kirurg 11.06.2018 09.19.43

  Til Assistentlege i noe annet enn kirurgi Fint at du er ærlig om dine visjoner for det norske helsevesenet. Hvorfor bare legge ned kirurgiutdanningene. Hva med å slutte å utdanne andre spesialister som kardiologer og anestesileger. Eller for å dra de lenger hvorfor utdanne noen i det hele tatt. Hva med å kutte massivt i høyere utdanning å satse på import av de fagfolk vi trenger. Vi kan satse alt på import av fagfolk, som de oljerike gulfstatene. Jeg tror heldigvis at de fleste har god nok dømmekraft til å innse at et bærekraftig norsk samfunn innebærer at vi utdanner fagfolk i Norge.

 • Nok blir nok 07.06.2018 14.54.32

  Nesten så jeg vurderer å slutte på medisinstudiet. Gleden for faget holder igjen, men hører og ser en trend om at rammene for å utøve yrket blir dårligere og dårligere. Hvor langt skal man gidde å kjøre løpet fullt ut? Føles ikke like verdt det ut lengre....

 • LiS 07.06.2018 17.03.57

  Ikke slutt, livet er langt, gå ferdig medisin, og hopp over på ny utdannelse. Prøv å bli leder. Er det noe som er synlig i systemet, så er det at å komme seg oppover er lukrativt, og dette lederkollegiet beskytter hverandre til en viss grad, så lenge du klarer å oppføre deg sånn halvveis (ikke truer folk i øst og vest sånn som den kjekkas-kirurgen.

 • Selvgode byråkrater 07.06.2018 12.57.42

  Vi har en helseminister som systematisk over tid har redusert det norske helsevesenet og pasientsikkerheten. Nok av konkrete eksempler på dette. Byråkratiet er derimot blitt enormt.

 • lege 07.06.2018 11.58.16

  Noen burde lage en prosedyreliste for å bli godkjent medlem av Helse-og sosialkomiteen.

 • Lærling i kirurgi 07.06.2018 09.30.22

  Håper legeforeningen lager en egen akkreditering. Jeg vil ikke at meg eller mine skal opereres av ufaglærte. Det er helt utrolig at åpenbart komplett uvitende politikere nok en gang velger å la de de maktsyke foretaksbyråkratene få myndighet til å definere hva en kirurgspesialist skal være. Kirurgi er både et akademisk fag og et håndtverk. Du blir ikke en god kirurg uten å operere. Foretaksbyråkratene har rett og slett ikke kompetanse og innsikt til å skape god pasientsikkerhet. Fokuset for foretaksbyråkratene er makt og kontroll. Det de ender opp med er en illusjon av kontroll der de sitter i sine elfenbenstårn og annalyserer data som ikke er verd noen ting. De lager systemer for avvik, triagering og alt mulig annet som rett og slett ikke fungerer for noen andre enn de som sitter bak en kontorpult hele dagen. Jeg kan garrantere at med systemet som er planlagt kommer før eller siden sykehus x til å produsere en kirurgspesialist helt uavhengig av vedkommenes kompetanse.

 • Lege 06.06.2018 22.47.21

  Ikke rart at politikerforakten øker.

 • Mangeårig leder 06.06.2018 23.52.54

  Nei ikke rart politikerforakten øker og øker til helseminister, helse og omsorgskomiteen, HOD og H. Dir.

 • Lege 06.06.2018 22.16.34

  Men om legespesialister er de som skal godkjenne dette, kan ikke de kreve en liste etter legeforeningens anbefalinger før de gir sin signatur?

 • LIS 07.06.2018 07.33.59

  Legespesialister skal vel ikke godkjenne?

 • Lege 07.06.2018 08.07.31

  Godkjenne den enkelte kandidat, eller hvert enkelt "læringsmål" hos den enkelte kandidat altså.

 • Lege 06.06.2018 18.57.06

  Det er så utrolig flott at politikere, ofte uten noen som helst utdannelse utover eventuelt en bachelor grad, skal styre hva kirurger skal og ikke skal kunne.

 • Bjarne Hansen 06.06.2018 19.34.31

  Mener å huske at flere politikere en gang i tiden sa at vi skulle jobbe mer som piloter slik at ting ble standardisert og man bl.a. unngikk feil. Antar krav til flytimer for piloter definitivt da ikke er forskriftsfestet.

 • Pilot eller kirurg 07.06.2018 23.26.48

  Piloter er piloter, helsepersonell og kirurger/leger er faktisk ikke sammenlignbart og noe helt annet. Kan virke som at topplederne i HF,ene er opplært i pilotprosedyrer på det 3 mndrs topplederkurset i HF, ene, mange direktører referer til piloter prosedyrer.

 • Ufaglærte politikere 07.06.2018 00.28.57

  Når ufaglærte politikere styrer uten å høre og lytte seriøst på fagmiljøene med akademisk kompetanse blir det bare flau argumentasjon og forsøk på å vise en viss autoritet.

 • Medisinstudent 06.06.2018 18.35.26

  "– Det er jo ikke slik at selv om en lege har gjort et visst antall operasjoner så er man automatisk kvalifisert." Hva kjennetegner da en erfaren kirurg? Antall publikasjoner/vakter/arbeidstimer bak en pc-skjerm? Gjør man 100 appendektomier som hovedoperatør så blir man vel mer kvalifisert til å gjøre appendektomier?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter