Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

STILTE SPØRSMÅL: Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen, utfordret helseministeren på om økt avlastning fra annet helsepersonell, er hans eneste løsning.

STILTE SPØRSMÅL: Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen, utfordret helseministeren på om økt avlastning fra annet helsepersonell, er hans eneste løsning. Foto: Vidar Sandnes

Legene grillet helseministeren om fastlegekrisen

Ett av spørsmålene gjorde Bent Høie irritert.

Annons:

SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Torsdag var det tid for helsepolitisk debatt under landsstyremøtet til Legeforeningen. Helseminister Bent Høie (H) og helsepolitikerne Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Olaug Bollestad (KrF) stilte opp for å svare på 24 spørsmål fra Legeforeningens medlemmer under en «speed date»-seanse ledet av Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.

Flertallet av spørsmålene handlet om fastlegenes rolle, rekrutteringsproblemer og hvilke løsninger regjeringen har å tilby. Helseminister Bent Høie er ikke enig med opposisjonspolitikerne i at fastlegeordningen er i krise. På en alvorlighetsskala fra én til ti, er nåsituasjonen på nivå seks, svarte Høie på spørsmål fra debattlederen.

– Situasjonen er kritisk når det gjelder rekruttering og ved at mange fastleger opplever en krevende situasjon. Hvis vi ikke gjør endringer kan vi komme i en krisesituasjon, men det er fortsatt mulig å unngå, sa Høie, og viste til at pasientene fortsatt er fornøyde.

– Tror på legene
Det første spørsmålet kom fra Marte Kvittum Tangen i Hedmark lokalforening, som lurte på om helseministeren virkelig tror på den virkelighetsbeskrivelsen av fastlegekrisen som Legeforeningen har.

– Jeg tror på situasjonsbeskrivelsen. Den er også godt dokumentert gjennom undersøkelser, og vil sannsynligvis bli enda bedre dokumentert i det videre arbeidet, forsikret helseministeren til en fullsatt sal.

Onsdag vedtok Legeforeningen en resolusjon for fem strakstiltak for å beholde og rekruttere fastleger. Flere av legene etterlyste hvilke kortsiktige tiltak Bent Høie vil komme med for å berge fastlegeordningen.

– Ingen «quick fix»
Helseministeren viste til at det gjennom trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen er satt i gang et «betydelig arbeid», blant annet er det nedsatt arbeidsgrupper som jobber med rekrutterings- og finansieringsordninger.

BLE IRRITERT: Helseminister Bent Høie ble provosert av spørsmålet fra Allmennforeningens leder.
Foto: Vidar Sandnes

– Vi må ta inn over oss at utfordringene er komplekse og det finnes ingen «quick fix». Det er behov for tiltak på kort sikt, men ikke minst er det viktig med et nært samarbeid med Legeforeningen og KS for å finne riktige, langsiktige løsninger, sier Høie.

– Jeg forstår at evalueringen ikke er nok og jeg forstår utålmodigheten. Men jeg tror dere skal være glad for at vi ikke har en helseminister som bare lytter til ett innspill og gjennomfører det. Vi må sørge for at vi ikke gjør endringer som gjør at vi mister de som har lengst erfaring i tjenesten, sier Høie.

– Hadde forventet mer
Ett av spørsmålene fra salen utløste irritasjon hos ministeren. «Mener helseministeren fortsatt at det kun er mer teamarbeid og avlastning av andre yrkesgrupper som er løsningene på vår fastlegekrise»?, spurte Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

– Jeg hadde forventet et mer nyansert spørsmål fra deg siden du sitter rundt bordet og diskuterer dette med meg. Dette spørsmålet er urettferdig og jeg aksepterer det ikke, sa Høie, som innrømmet at han ble irritert over beskyldningen om at primærhelseteam er hans eneste svar på fastlegeutfordringene.

– Primærhelseteam er en ordning som vi samarbeider med Legeforeningen om, og som er en interessant modell å prøve ut. Ikke fordi jeg tror det løser rekrutteringssituasjonen; selvfølgelig er det behov for å sette inn andre tiltak. Det har du hørt meg si mange ganger, og derfor blir jeg litt irritert. Jeg liker en god diskusjon, men den skal være redelig, sa Høie.

– Det er bra at Høie blir sint. Det viser at han bryr seg, kommenterte Einar Vie Sundal fra Yngre legers forening.

Opposisjonen krevert fortgang
Kjersti Toppe og Ingvild Kjerkol mente derimot at Høie ikke burde være så sint.

– Helseministeren har lenge pekt på primærhelseteam og sine piloter. Nå sier et flertall i Stortinget at det haster med tiltak for fastlegeordningen. Høie må sende et signal til de som vurderer allmennmedisin, og de som står i tjenesten, at det kommer endringer allerede i 2019-budsjettet, uttalte Kjerkol.

Politikerne fra alle partiene sa at de støtter opp om Legeforeningens resolusjon for fastlegeordningen, selv om Høie ikke vil tallfeste økningen på antall nye fastleger i spesialisering, annet enn at det blir «mer enn 80». Legeforeningen krever 500.

– Jeg er glad for at dere er så tydelige på at dere støtter vår resolusjon. Vi kommer til å følge veldig nøye på at det også kommer handling. Det er mulig at det kommer seint, men det er ikke for seint å berge den fantastiske fastlegeordningen, sa Marit Hermansen, som takket politikerne for at de stilte til debatt.

Les også: – Vi trenger ikke flere utredninger. Vi trenger handlekraft.

Kommentarer

 • Tidligere allmennlege 05.06.2018 19.46.01

  Når man ikke er enig om analyse av nå-situasjonen, vil man heller ikke komme med relevante løsninger. 80 rekruttstillinger blir en dråpe i havet, Men alt er bedre enn ingenting. Og ingenting har skjedd etter at Høie overtok nøkkelen fra Støre i 2013. 5 tapte år blir det vanskelig å ta inn. Kombinasjonen av at "listebaronene" nå pensjoneres og elendig markedsføring til de nyutdannede (kvinnelige) legene, er dessverre ikke god. Det skal egentlig ikke så mye til for å snu utviklingen, men så var det analysen da.

 • Fastlegejobb vil alltid være drit 01.06.2018 09.39.38

  Dette politiske spillet er bare tull. Fastlege vil alltid være en drittjobb. Fordi: 1. Det offentlige er premissleverandør for hva slags tjenester du skal levere. Det er ikke slik at du med ditt kliniske skjønn og markedsteft kan se mangler i tjenester, og kan tilby noe som potensielt mange vil ha. Dette fordi det offentlige finansierer allmennlegetjenestene på finurlig måte, og fordi det offentlige betaler for spesialisthelsetjenesten, som alltid vil levere høyere kvalitet enn fastlegeordningen. Et kommunistisk system, mao. 2. Man er låst til premissleverandøren (det offentlige). Ettersom de eier hele markedet, så må du bare takke og bukke når de finner på nye tullete ting, som at alle ungdommer som er syke må ha legeattest. Pluss at byråkrati genererer mer byråkrati. 3. Man er dårligere enn spesialisthelsetjenesten på omtrent alt. Jack of all trades, master of none. En grunnleggende, parasittfunksjon, ta penger for å FORHINDRE at pasienter når den som kan behandle dem best.

 • Lis2 01.06.2018 10.42.55

  "Jack of all trades, master of none, though oftentimes better than master of one". Selektiv sitering er en uting. Men ja, kan godt tilskrives allmennleger

 • Lege nr 100 01.06.2018 19.21.36

  Det ser inte så lite frustrerad ut, that sucks! Hehehe

 • Miert Lindboe 03.06.2018 00.11.36

  Nå vitner jo dette om at du har mangelfullkunskap om hva fastlegen oppgaver og hav en lege sine oppgaver er. Vi er ikke ute etter å finne kunder, men å behandle pasienter. Jeg er fastlege og har ikke Nor problem med å fylle dagen eller å få nok jobb. Problemet er jo motsatt så når noen mao lignede folk (Morsom ting vi da må kalle Torbjørn Rød Isaksen) tvinger oss til unyttige oppgaver som helseattester. Da klager vi. Spesialist helsetjenesten lever aldri en bedre kvalitet enn fastlegetjensten. Da spesialisthelsetjenesten kun kan levere sin tjeneste basert på at ikke alle kommer til de. Siden ikke alle behover det. Også finansieres bi veldig likt. Må se at de fleste øye leger er sykt mye dårligere enn meg på gyn og de fleste hudleger er dårligere enn. Eg på psyk. For å ikke snakke om ortopeden og blodtrykksmedisn.

 • Arnulf Heimdal 31.05.2018 22.41.19

  Godt spurt, Tom Ole!

 • Fastlege,Oslo 31.05.2018 22.05.48

  Det kommer ikke til å skje noe før noen form for aksjon. Streik i et par dager hvor fastlegene tar det økonomiske tapet eller kollektiv oppsigelse av fastlegeavtaler med senere helprivat drift bør diskuteres.

 • Ulrich Koch 03.06.2018 08.06.33

  I grunn enig, men sistnevnte fungerer for deg i Oslo, kanskje bedre enn dagens ordning. Men helprivat drift i Distrikts-Norge? Da blir rekruttering enda mer vanskelig. Synes forresten det er merkelig at nærmest samtlige velger å være anonyme.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter