Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DIALOG: – Tillit kommer ikke av høy grad av autonomi. Tillit skaper man sammen gjennom dialog, mener direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Pål Molander. Foto: Lisbeth Nilsen

DIALOG: – Tillit kommer ikke av høy grad av autonomi. Tillit skaper man sammen gjennom dialog, mener direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Pål Molander. Foto: Lisbeth Nilsen

– Dere har ikke noe annet valg enn å sette dere ned med arbeidsgiversiden

Stami-direktør Pål Molander oppfordret legene til å være litt rause overfor arbeidsgiversiden og finne løsninger i fellesskap for å gjenopprette tilliten.

Annons:

SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Pål Molander, snakket om viktigheten av tillit og involvering i arbeidslivet til legene på Legeforeningens landsstyremøte tirsdag ettermiddag.

Molander berømmet legenes engasjement i arbeidslivsdebatten og kom med råd til hvordan legene kan komme seg ut av det mange leger har beskrevet som en tillitskrise.

– Jeg tror nøkkelen for dere som felles parter er å sette dere ned sammen med arbeidsgiversiden. Dere har ikke noe annet valg enn det. Hvis dere polariserer mer, som det har vært en tendens til på arbeidsgiversiden, kommer dere ikke videre. Svaret er å søke sammen finne de gode løsningene i fellesskap og være litt rause. Tillit kommer ikke av høy grad av autonomi. Tillit skaper man sammen gjennom dialog, poengterte Molander.

SAMMENHENG: – Autonomi må også ses i sammenheng med andre forhold, som balanse mellom jobb og fritid, som kom lavt ut i undersøkelsen, sier Vetle Høivang i Rambøll Managing Consulting. Foto: Lisbeth Nilsen

«En kjempeutfordring»
Han la vekt på at legene og arbeidsgiversiden sammen må identifisere hva som er samfunnsendringer som arbeidsgiversiden ikke kan gjøre noe med.

– Så må dere sjalte bort det og se hva som er mulig å gjøre under der – hva som skyldes at dere ikke har den tillitsbaserte dialogen og den konstruktive inngangen. Klarer dere å sortere dette, tror jeg dere kommer et stykke på vei. Men dette er utvilsomt en kjempeutfordring, konstaterte Molander.

Han ga også svar på spørsmål om hvordan midlertidighet påvirker arbeidsmiljø.

– Midlertidighet som faktor til uhelse er relativt godt dokumentert. Det er god dokumentasjon på at midlertidighet i en dårlig arbeidsmarkedssituasjon har sammenheng med psykiske lidelser.

Molander viste også til at autonomi er en av de viktigste faktorene for produktivitet.

– Liten grad av autonomi er forbundet med uhelse, sa Stami-direktøren.

Sykehus-undersøkelsen
Sammen med Legeforeningen har Rambøll Managing Consulting gjennomført en undersøkelse blant alle landets sykehusleger om hvordan legene opplever arbeidsforholdene. Svarene bekrefter at legene ikke føler seg tilstrekkelig involvert. Legene ga lav skår på både autonomi og medbestemmelse.

Les saken: Sykehuslegene er engasjerte og motiverte – opplever lav involvering

Vetle Høivang har master i organisasjonspsykologi og er seniorkonsulent i Rambøll. Han presenterte resultatene fra undersøkelsen.

“Dette er like mye et uttrykk for at virkeligheten for den yngre legen er hakket mer brutalt enn for den eldre sykehuslegen.”

- Arnt Olaf Storeng, organisasjonspsykolog og Managing Consultant i Rambøll

– Medbestemmelse er blant de lavest vurderte forholdene hos både yngre og eldre leger, sa Høivang.

Han fortalte at opplevelsen av autonomi kom likt ut hos eldre og yngre i undersøkelsen, og gjennomgående samme resultat for en ung og nyutdannet som for en som har stått lenge i legeyrket.

Forventninger
– Jeg tror det at legene har en lang fagutdannelse gjør at de forventer seg høy grad av autonomi. Autonomi må også ses i sammenheng med andre forhold, som balanse mellom jobb og fritid, som kom lavt ut i undersøkelsen, sa Høivang.

Arnt Olaf Storeng, organisasjonspsykolog og Managing Consultant i Rambøll, la til at ikke noe tyder på at eldre og yngre har ulike forventninger om autonomi.

– Vi har mye data fra arbeidstakere utenfor legeyrket, og vi finner ingen tendens til at den yngre generasjonen er mer kravstor i forhold autonomi og handlingsrom enn den eldre generasjonen. Så dette er like mye et uttrykk for at virkeligheten for den yngre legen er hakket mer brutalt enn for den eldre sykehuslegen, sa Storeng.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • oyla 30.05.2018 15.01.37

  Direktøren for Statens arbeidsmiljøinstitutt etterlyser raushet... Hvorfor legger man ikke Statens arbeidsmiljøinstitutt inn under Folkehelseinstituttet? Disse instituttene driver jo med akkurat det samme.. forskning på kreftfremallende stoffer, kartlegger risiko osv osv. Her kan man virkelig effektiffisere og bli kvitt en del byråkrater samtidig.. Så forventer vi at direktøren er litt raus i denne prosessen..

 • Virkelighetsfjernt 30.05.2018 14.46.26

  Så virkelighetsfjernt! Det holder ikke med elementære råd innenfor dette området. Dette læres alle tillitsvalgte opp i men det har begrenset betydning i dag. Legeforeningens råd er å sette seg ned med arbeidsgivere og bruke hele året på å bygge dialogen. Det må to parter til!

 • lege 30.05.2018 07.48.50

  Det er arbeidsgiver som har rasert tilliten. Da er det arbeidsgiver sitt ansvar å gjenreise denne. Vi lar oss ikke lure en gang til.

 • Leder 30.05.2018 06.41.40

  Har jobbet mye med å forstå arbeidsgiver og sittet mye med arbeidsgiver, men nei dette systemet er ikke slik du tror. Arbeidsgiver ønsker ikke slik dialog. Det du har lært om dialog og samarbeid får liten betydning i foretakene.

 • Turnus 30.05.2018 06.26.49

  Fikk morgenkaffen i halsen.. Raus ovenfor arbeidsgiver? Vi jobber nok ubetalt overtid per år til å drifte et sykehus på størrlese med Ahus. Hva gir du meg?!

 • Lege nr 100 30.05.2018 06.36.14

  1 gratis HLR med tillhørande tube

 • leif 30.05.2018 10.32.14

  Skulle ikke alle legene slutte å arbeide gratis overtid? Det virket som det var konsensus for dette under streiken. Trist at det ikke finns ryggrad under frakken...

 • Turnus 30.05.2018 11.38.58

  Er lettere for andre å belære om ryggrad når de selv har fast stilling. Langt i fra alle sykehusene har innført faste stillinger som norm som er avtalefestet. Når man har et 2 mnd vikariat som videreføres etter arbeidsgivers preferanser lager man ikke bølger. Man har tross alt et boliglån å betale, en partner og barn og andre forpliktelser som gjør det vanskelig å "bare finne en annen jobb",

 • Lege 31.05.2018 07.23.19

  Der er nok litt mer komplisert enn mangel på ryggrad. Dersom operasjoner går over arbeidstiden er det ikke bare å gå hjem. Har man undersøkt pasienter så må man dokumentere arbeidet i journal. Undersøkelser må bestilles. En kompetent og fornuftig arbeidsgiver forstår dette. For mange et realiteten at arbeidsgiver nekter å godkjenne overtid i slike tilfeller.

Nyheter fra startsiden

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!