Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ØKT RISIKO: MR-bilde av hjerneslag. Illustrasjonsfoto: Getty Images

ØKT RISIKO: MR-bilde av hjerneslag. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Studie: – Kreftpasienter har økt risiko for hjerneslag

– Det er viktig å vite om risikoen, sier UiB-forsker Henriette Aurora Selvik.

Annons:
FORSKEREN: Aurora H. Selvik disputerer fredag 24. mai.
Foto: Jørgen Bath

I flere år har hun studert sammenhengen mellom kreft og hjerneslag, og fredag disputerer hun for doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Det hele begynte med at UiB-professorene Lars Thomassen og Halvor Næss fikk inn flere slagpasienter, hvor de ikke umiddelbart fant årsaken til hjerneinfarktet – men hvor de senere oppdaget underliggende kreftsykdom.

– Sammenhengen mellom kreft og hjerneinfarkt har ikke vært undersøkt i Norge tidligere og det er sparsomme data også internasjonalt, sier forsker Aurora H. Selvik.

Hjerneinfarkt forårsakes av blodpropp i et blodkar i hjernen. Pasienter med kreft har økt risiko for å få hjerneinfarkt blant annet fordi kreft kan føre forandringer i blodet slik at det lettere dannes blodpropper.

Kartlagt forekomst
Ved hjelp av data fra NORSTROKE-registeret, Haukelands omfattende hjerneslagregister, har Selvik siden 2012 kartlagt forekomsten av kreft hos pasienter med hjerneinfarkt og sammenliknet den med forekomsten av kreft i normalbefolkningen.

– Vi fant at for alle pasienter under 70 år, så var prevalensen av kreft høyere hos slagpasienter enn i resten av befolkingen. Det forteller oss at kreft kan virke inn og føre til et slag, sier Selvik.

Hun har også sammenliknet risikofaktorer, årsaker til hjerneinfarkt og prognose hos hjerneinfarktpasienter med kreft. Hjerneinfarkt og kreft deler flere risikofaktorer, som for eksempel fedme, diabetes type 2, høyt blodtrykk, røyking og inaktiv livsstil. Disse risikofaktorene vil alle kunne føre til en type betennelsestilstand i kroppen, inflammasjon, som også øker risikoen for både hjerneinfarkt og kreft.

Foreslår screening for enkelte
Forskerne har undersøkt hvordan nevrologer kan avdekke hvilke pasienter med hjerneinfarkt som kan ha en aktiv underliggende kreft, og som derfor bør screenes for kreft

– Pasienter under 75 år som har lav hemoglobin og høy D-dimer, samt en historie med røyking, har økt risiko for kreft. Ettersom lungekreft er en av de vanligste krefttypene forbundet med hjerneinfarkt, kan screening for eksempel være CT-bilder av lungene, sier hun.

Dette vil kunne avdekke kreftsykdom på et tidligere tidspunkt, noe som vil være av stor nytte for pasienten selv, pårørende og samfunnet, påpeker hun.

Felles risikofaktorer
Det er imidlertid foreløpig ikke aktuelt å gi forebyggende behandling med blodfortynnende til kreftpasienter man mistenker har økt risiko for hjerneslag.

– Det er viktig at både onkologer og nevrologer tenker på sammenhengen mellom kreft og hjerneslag. De forebyggende tiltakene må skje år i forveien,  sier forskeren, og viser til at røyking og inaktiv livsstil er risikofaktorer for begge sykdommene.

Det ventes at forekomsten av kreft-relaterte hjerneinfarkt vil øke på grunn av at befolkningen blir eldre.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!