Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tobakksindustrien må stoppes nå

En kynisk tobakksindustri kjenner ingen grenser for sin markedsføring av produkter som dreper syv millioner mennesker hvert år.

Publisert: 2018-05-23 — 14.51
Denne artikkelen er over tre år gammel.

AT MARKEDSFØRINGEN truer helsen til stadig flere mennesker, særlig i lavinntektsland, bekymrer en samlet global helseverden.

Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin.

Jeg sitter i et trangt og mørkt rom i FN-bygningen i Genève under WHO’s Helseforsamling 2018 og lytter til at ledende helseeksperter og ministre fra store deler av verden tegner et dystert bilde av verdens helsetilstand i dag, og ikke minst fremover, hvis det ikke tas et skikkelig felles løft nå.

Ett budskap går igjen fra podiet, enten det er generaldirektøren i WHO, vår egen helseminister Bent Høie (H) eller leger og professorer fra lavinntektsland i Afrika: Tobakksindustrien må stoppes.

Møtet jeg er på, handler om NCD-sykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk lungesykdom og diabetes. Bakteppet er alvorlig. Statistikken taler sitt tydelige språk.  NCD-sykdommene dreper rundt 40 millioner mennesker hvert år. Dette tilsvarer rundt 70 prosent av alle dødsfall. Mer enn 80 prosent av disse dødsfallene skjer i lav- og middelinntektsland.

KAMPEN OM tobakken og alle dødsfallene den forårsaker, står nå mellom tobakksindustrien og landene den satser alt på å erobre når slaget er tapt i store deler av den vestlige verden. Da er det avgjørende at landene det gjelder, får drahjelp fra oss som er i ferd med å legge tobakksepidemien bak oss.

Det er avgjørende at landene det gjelder får drahjelp fra oss som er i ferd med å legge tobakksepidemien bak oss

Derfor er den unisone internasjonale fordømmelsen av tobakksindustrien vi er vitne til nå, så viktig. Derfor er det avgjørende at Norge og andre land lar rettsapparatet avgjøre at nøytrale snusbokser og andre tiltak ikke truer noe annet enn industrien. Når de går rettens vei, er det ikke nødvendigvis for å vinne, men for å skremme lavinntektsland fra å innføre effektive tiltak som reduserer unødig lidelse og for tidlig død – samtidig som industriens mektige aksjonærer praktisk talt rammes på pungen. 

Mens andelen av dagligrøykere i Norge, er nede på under ti prosent og det laveste nivået vi har sett på mange tiår, er trenden en helt annen i andre deler av verden. Riktignok tyr stadig flere unge i vårt land til snus, men omfanget og skadevirkningene når neppe noen gang toppnivået for sigarettrøyking. Det fordrer imidlertid kontinuerlig innsats for å hindre nyrekruttering, også i Norge. I store deler av verden peker pilen i en helt annet retning.

GLOBALT ER det nå 1.1 milliarder røykere. Andelen øker i raskt tempo. For mens vi her i Norge har hatt politikere som har våget å bruke pris, restriksjoner og lovgivning som de effektive og veldokumenterte tiltakene de er i arbeidet med å bekjempe tobakk, nøler fortsatt beslutningstakerne i landene hvor utfordringene nå er størst. Industrien har for lengst sett potensialet for nye salgshøyder i land med mange mennesker og en gryende økonomisk vekst.

Derfor er det viktig at fattige land får drahjelpen de trenger til å rigge et bærekraftig samfunn som gjør at de kan fatte vedtak om økte priser og redusert tilgjengelighet til tobakk, uten at andre viktige samfunnsoppgaver må lide. Samtidig må opplysningsarbeidet og tilbud om hjelp til å stumpe røyken for alle dem som allerede har gitt seg nikotinet i vold, intensiveres.  

Det er til å forstå at det for land som enten har tobakksplanten som en sentral inntektskilde, eller har tobakksindustrien som åpen eller skjult bidragsyter til viktige samfunnsområder, finner det vanskelig å bekjempe den samme industrien.

Det er enkelt å konkludere med at verdenssamfunnet må ta et stort ansvar for å stoppe tobakksindustriens kyniske fremmarsj i fattige land. Jeg har vært på møter før – og hørt ildsjeler snakke mot tobakksindustrien og varmt for folkehelse og verdenssamfunnets ansvar. Men sjelden har jeg hørt så mange med reell makt og innflytelse fastslå at nå må det handles, og at vi alle må forplikte oss til å bidra.

Dette lover godt, og jeg er optimist.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!