Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helseminister Bent Høie oppfordrer i sin tale i Helseforsamlingen 2018 til økt fokus på universell helsedekning og mener utviklingsland land lære av hvordan Norge bygget vår gode helsetjeneste.

Helseminister Bent Høie oppfordrer i sin tale i Helseforsamlingen 2018 til økt fokus på universell helsedekning og mener utviklingsland land lære av hvordan Norge bygget vår gode helsetjeneste. Foto: Cathrine Slaaen

Løftet frem utdanning som avgjørende for universelle helsetjenester

– For å bygge opp lokale helsetjenester i utviklingsland må vi jobbe for utdanning og mot korrupsjon.

Annons:

GENEVE (Dagens Medisin): Det var hovedbudskapet til helseminister Bent Høie (H) da han tirsdag morgen holdt Norges hovedinnlegg på Helseforsamlingen 2018 i Genève.

Han understreker at det handler om tilgang til helsepersonell for alle uansett hvor de bor i verden. Særlig viktig er utdanning av jenter, påpekte Høie i sitt innlegg.

– Vi oppnår ikke universell helsedekning uten en massiv innsats for utdanning, inkludert utdanning av helsearbeidere. Og vi får ikke universell helsedekning med korrupsjon, eller uten en regjering som prioriterer dette, avsetter nødvendige ressurser og forbedrer sine skattesystemer, sa Høie.

Helseministeren understreker at dette i stor grad handler om finansiering av helsetjenesten, og om å sikre at pengene går dit de skal.

Lokale tiltak står sentralt
Universell helsedekning for alle er blant de sentrale temaene på årets viktigste globale helsemøte som avholdes i Genève denne uken. Dette ble også tydelig da generaldirektøren i WHO holdt sin hovedtale mandag.

En rekke arrangementer her i Genève har nettopp dette som hovedtema. Og budskapet er det samme fra de aller fleste. Den internasjonale innsatsen for global helse er omfattende, men fortsatt mangler mange mennesker tilgang til en helsetjeneste som kan diagnostisere og behandle helt enkle tilstander.

– Dette viser at bistand til utviklingsland i kampen mot sykdommer ikke er nok. Vi må også gi dem bistand til å bygge opp helsetjenester som setter dem i stand til selv å behandle og bekjempe sykdommer i lokalsamfunnet, sier Høie til Dagens Medisin.

Helseministeren la i sitt innlegg også vekt på at en sentral oppgave for den lokale helsetjenesten også må være opplysning og forebygging.

– I tillegg handler jo forebygging av sykdom om å ta i bruk medisiner og vaksiner, sier Høie.

Norge har mye å lære bort
Helseministeren mener erfaringene vi har i Norge med å bygge en av verdens beste offentlige helsetjenester må deles med fattige land med stort behov for helsetjenester og systemer som sikrer befolkningen helt grunnleggende helsehjelp når de trenger det.

– Vi har gjennom mange år blant annet vist at lokale, statlige og frivillige krefter er viktige i dette arbeidet, sier Høie.

Han minner om at vårt gode offentlige helsevesen ikke er etablert i en tid hvor oljen ga oss en økonomisk styrke få andre land har.

– Dagens helsetjeneste er bygget sten for sten basert på tydelige politiske beslutninger. Det er gjort i tett samarbeid med frivillig sektor. Det er en viktig allianse som vi må ta videre, og ikke minst dele med andre, sier helseministeren.

Som eksempel bruker han Norske Kvinners Sanitetsforening som etablerte helsestasjonene. Senere ble de overtatt av det offentlige.

Høie oppfordret fra talerstolen til å bruke den norske modellen. Men han er likevel helt klar på hvor ansvaret til syvende og sist ligger:

– Universell helsedekning er et politisk valg. Det er regjeringene i det enkelte land som må ta ansvar for å beskytte sine borgere mot skade, unødig sykdom og for tidlig død. Så er Norge, sammen med WHO og andre klare til å bidra der vi kan, avsluttet Høie.

Relaterte saker
Norge med internasjonalt initiativ for helse
Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

Kommentarer

 • 23.05.18 23.05.2018 19.03.52

  "mot korrupsjon" ?? "den norske modellen"? Glitrende ord fra en helseminister som tillater en fagforening å legge premisser for antall psykologer de kommende årene. En fagforening som ønsker et marked med lite tilbud og stor etterspørsel. At antall selvmorde blandt unge mennesker i behandlingskø øker, bryr han seg ikke nevneverdig om. Rent hykleri fra talerstolen i WHO! Den norske modellen forvitrer med de blåblå ved roret!

 • lege 22.05.2018 18.26.56

  Høie er avhengig av folkene i Helse- og omsorgsdep. for å få adekvat kunnskap om det han snakker om. Helse- og omsorgsdep. har i mange år forvitret faglig, og det er nå lenge siden de hadde tilstrekkelig faglig kompetanse til å ivareta "en av verdens beste offentlige helsetjenester". Det er lite trolig at dette vil endre seg med det første.

 • Doktern 22.05.2018 16.38.10

  Han forteller at en bør bygge en helsetjeneste som den norske samtidig som han lar både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten råtne på rot...

 • Skrytemodell 22.05.2018 16.56.03

  Der motiverte og dyktige norske ungdommer tar det tøffe steget og utdanner seg ved topp universitet i EU blir med et pennestrøk strøket av helseministeren og den norske modellen. Den norske modellen med rasering av fastlegeordningen og sykehus som tydeligvis skal ligne den gamle industrien med direktører og adelen på topp i NPM,s ånd. Anbefaler virkelig helseministeren i Norge denne modellen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter