Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

GLEDELIG OVERRASKET: – Det er første gang det er flere søkere med distrikt i Finnmark enn til LIS1-stillingene med distrikt i Akershus. Jeg er veldig overrasket, men ikke noe gleder meg mer enn at det er så stor søknadsmasse til utkant-Norge, sier Grethe Kolloen, ansvarlig for LIS1-legene ved Akershus universitetssykehus. Arkivfoto

GLEDELIG OVERRASKET: – Det er første gang det er flere søkere med distrikt i Finnmark enn til LIS1-stillingene med distrikt i Akershus. Jeg er veldig overrasket, men ikke noe gleder meg mer enn at det er så stor søknadsmasse til utkant-Norge, sier Grethe Kolloen, ansvarlig for LIS1-legene ved Akershus universitetssykehus. Arkivfoto

Rekordmange unge leger vil til Finnmark

I alt 100 søknader til hver ledige stilling er kommet inn til koblede LIS1-legestillinger, hvor sykehustjenesten tas ved Ahus og distriktjenesten skjer i Finnmark.

Annons:

I seks år har Akershus universitetssykehus (Ahus) bidratt til å lyse ut koblede LIS1-stillinger med distrikt i Finnmark. Seniorrådgiver Grethe Kolloen er ansvarlig for LIS1-legene (tidligere turnuslegene) og leger i gjennomstrømning ved Ahus.

Hun forteller at denne våren var det rekordmange som søkte de koblede stillingene med 12 måneder i klinisk tjeneste på Ahus og seks måneder med distrikt i Finnmark.  

“– Det er første gang det er flere søkere med distrikt i Finnmark enn til LIS1-stillingene med distrikt i Akershus. ”

- Grethe Kolloen, seniorrådgiver ved Akershus universitetssykehus

I alt 602 personer søkte på de seks LIS1-stillingene med kombinasjonen Ahus/Finnmark. Til sammenligning er det 582 søknader til 14 stillinger med distrikt i Akershus. Høsten 2017 var antallet søknader til Finnmark 384 og 531 til Akershus.

– Det er første gang det er flere søkere med distrikt i Finnmark enn til LIS1-stillingene med distrikt i Akershus. Jeg er veldig overrasket, men ikke noe gleder meg mer enn at det er så stor søknadsmasse til utkant-Norge, sier Grethe Kolloen til Dagens Medisin.

Ser ikke potensialet
For mange av legene som har søkt vil legejobb i Finnmark utgjøre en del av den obligatoriske tjenesten i kommunehelsetjenesten, som en del av LIS1.

LIS1 er første del i legenes spesialistutdanning og erstatter den tidligere turnustjenesten. LIS1 består av 12 måneder på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten.

– Hvorfor er det så mange som søker seg til Finnmark?

– Kanskje er dette en indikasjon på at det er flere søkere totalt, og at det er mange som har sett muligheten ved å kombinere tjeneste ved et stort universitetssykehus med faglige og eksotiske opplevelser i Finnmark.  Alle de som har hatt sin distrikttjenesten i Finnmark trekker frem denne perioden som noe helt unikt og at det har vært en investering i å få utfordret seg selv og bli kjent med nye kulturer. Åtte av våre LIS1-leger er nå i distrikt i Finnmark. I tillegg til våre seks stillinger ble det ledig to ledige distriktplasser, og disse legene ville heller ta denne delen av LIS1 i Finnmark enn i Akershus, sier Kolloen.

Hun forteller at noen kommuner er svært flinke til å legge til rette for unge LIS1-leger.

– Mens andre kommuner har mer å gå på og ser ikke det store potensialet i at de også kan beholde legene etter endt tjeneste hvis de anstrenger seg. Kommunene må bli mye flinkere til by på seg selv, mener Kolloen.

52 land
– De over 600 søknadene til kombinasjonen Ahus/Finnmark kommer fra søkere med utdanning fra 52 ulike land. Flest søknader kommer fra søkere som er utdannet i Polen, 147 i alt, sammenlignet med 108 fra Norge. Polen er ett av landene hvor det er en stort antall norske studenter som tar sin medisinerutdanning. I alt 52 av søknadene kommer fra Slovakia og 43 fra Ungarn.

Blant søkerne er ikke bare norske utenlandsstudenter, men også utenlandske leger som er ferdig utdannede spesialister.

Sverige har et helt annet system enn i Norge, noe som også fremgår ved at bare én søknad kommer herfra. Antallet søknader fra Danmark er ifølge Kolloen økende. I Danmark har alle som studerer medisin garantert en dansk turnustjeneste.

– Mange av de 47 søknadene vi har fått fra Danmark er nok norske studenter som ønsker å komme tilbake til hjemlandet.

Kvalifikasjonsprinsippet
– Vil ikke mange oppleve det som urettferdig at de som automatisk får en turnustjeneste i Danmark konkurrerer på lik linje med medisinstudentene i Norge?

– Mange vil mene det, men sykehus som ansetter i LIS1-stillinger skal vurdere søkerne ut fra kvalifikasjonsprinsippet, hvor blant annet erfaring teller. Det samme gjelder søkere som er ferdige spesialister. Nå er det ikke bare erfaring som teller ved vurdering av kandidatene til legestillingene i Finnmark. En legejobb i Nord krever noe annet enn jobbe i en by. Legene må trives i sitt eget selskap og kunne stå alene i kritiske situasjoner. Det å stole på egne vurderinger og være trygge på seg selv er vesentlige egenskaper hvor også transportmedisin og prioriteringer er viktig kunnskap, svarer Kolloen og legger til:

– Vi gjør alltid en helhetsvurdering av disse kandidatene og ser alltid etter «det lille ekstra». Det har alltid vært en eller flere kommuneoverleger fra Finnmark som deltar både i utvelgelsen av dem som skal til intervju og under selve intervjuet, sier Kolloen.

Hun berømmer Frode Øvrejord, kommuneoverlege fra Alta.

– Han har vært en meget god representant for Finnmark i denne utrolig viktige jobben det er å velge ut «de rette kandidatene» til Finnmark.

Kommentarer

 • Lege 19.05.2018 03.24.29

  Dette er nok kun et symptom på at det er alt for få turnuslegeplasser, Mer enn dobbelt så mange søkere enn ledige plasser, enorm sløsing av potensielle resurser.

 • Tidligere turnusansvarlig lege 23.05.2018 18.22.10

  For mange søkere eller for få LIS1-stillinger? Det er ikke noe som heter "turnusplasser" lenger. Dette systemet brøt sammen da halve Europa meldte seg på til garantert turnusplass i Norge. Nå er det stillinger, men fortsatt kommer det søkere fra hele verden. Og mange av disse får ansettelse i konkurranse med leger utdannet i Norge. Det er uinteressant om det er 400 eller 600 søkere på 6 stillinger i Finnmark. Som ikke har flere innbyggere enn en middels by lenger sør. Etter hvert vil vel de fleste se at dagens søkesystem med 600 søkere på 6 stillinger, ikke er bærekraftig. Jeg vil tro at man ikke trenger å ha doktorgrad for å finne en bedre ordning.

 • DK-student 18.05.2018 17.14.22

  Ad siste del om søkere med dansk utdannelse. Ja, det er riktig at man er garantert «turnus» (KBU) i DK, men norske myndigheter krever likevel at man må ta LIS-1 selvom man har fullført dansk turnus. Forstå det den som kan. Spørsmålet fra journalisten til Kolloen blir derfor rart.

 • Ikke DK-student 18.05.2018 17.40.43

  Det viser bare hvor viktig det er at EU tar over mer og mer. Demokrati er en hånlig betegnelse. Det hersker teknokratisk diktatur, folk er uvitende og godtroende, sterke enkeltinteresser bestemmer. La EUs regler bli strengere og strengere, slik at individer lettere kan saksøke staten, og gjerne få enkeltbyråkrater dømt. Det må bli slutt på slik tullete praksis som kun har som utgangspunkt å tjene særinteresser i Norge.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!