Helsedirektoratets tvisyn - Debatt og kronikk - Dagens Medisin

Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsedirektoratets tvisyn

Det er forunderlig at Helsedirektoratet slakker av på kravene til kirurger under utdanning, mens direktoratet har vært så til de grader skjerpet overfor Ungarn-psykologene.

Annons:

Kronikk: Kjell O. Skavdal, spesialist i revmatologi og tidligere utenlandsstudent fra Universitetet i Bonn, Tyskland. Har vært overlege ved Betanien Hospital i Skien og overlege ved Nav i Vestfold

HELSEDIREKTORATET MÅ forbedre arbeidet med spesialistutdanningen. Dette er et krav fra Legeforeningen og kirurger i utdanningsstilling. Legeforeningen ber for andre gang direktoratet å benytte seg av en unntaksbestemmelse som gjør det mulig for prosedyretunge fag å stille minimumskrav til læringsaktiviteter – eksempelvis antallet gjennomførte operasjoner.

Arbeidet med læringsmål og læringsaktiviteter er svært mangelfull: Helsedirektoratet har sendt ut dokumentasjon om læringsmål som ikke er oppdatert.

KRITIKKEN. Læringsaktiviteten er viktig for utdanningen, og det mangler en videre plan for dette arbeidet. Legeforeningen og spesialitetskomiteene har tidligere gått gjennom Helsedirektoratets dokumentasjon. Foreningen har rettet opp i en rekke misforståelser, omskrivinger og faglige feil.

Helsedirektoratet har neglisjert anmerkningene og elegant hoppet over Legeforeningens kritikk. Direktoratet har til tross for Legeforeningens korrigeringer lagt ut dokumentasjon på sine nettsider uten at feilene er rettet opp og der deler av læringsmålene mangler. Dette er omtalt i Tidsskriftet i årets 8-utgave (8. mai 2018), skrevet av Daniel Wærnes i spalten Aktuelt i foreningen. Han slår til lyd for at den såkalte unntaksbestemmelsen må benyttes.

I forskriften om spesialistutdanningen ble det tatt inn en formulering som lyder: «Krav til gjennomførte prosedyrer kan for enkelte spesialiteter inngå i læringsmålene» – også kjent som unntaksbestemmelsen.

UTEN TILLIT. Helsedirektoratet legger altså ikke opp til prosedyrekrav, for eksempel for antallet operasjoner. Direktoratet overser tydelige tilbakemeldinger fra Legeforeningen og spesialitetskomiteene. Helseministeren har selv har pekt på unntaksbestemmelsen som en løsning. Wærnes siterer Legeforeningen på at dette kan sammenlignes med å fjerne kravet til antallet flytimer som piloter må igjennom.

Direktoratet uttaler at det har systemer på plass for å overvåke læringsaktivitetene. Forfatterens erfaringer fra de siste to årene tyder på det motsatte. Fagmiljøene har ikke tillit til direktoratet. Det har verken kapasitet eller systemer på plass til å følge opp kvaliteten i spesialistutdanningen på en god nok måte.

I DISFAVØR. På vegne av de norske, ungarsk-utdannede psykologene fra ELTE-universitetet i Budapest har jeg engasjert meg i deres sak og i kampen mot Helsedirektoratet i autorisasjonssaken.

Fra Helsedirektoratets side er det gjort en rekke krumspring for å hindre deres autorisasjon til dels med søkte og varierende begrunnelser. Direktoratet har lagt ned et betydelig arbeid i å fremskaffe til dels misvisende opplysninger i Ungarn-studentenes disfavør – godt hjulpet av PR-byrå og Norsk Psykologisk Forening (NPF). Her må Helsedirektoratet sannelig ha lagt bredsiden til i sine vurderinger og krav. Det er ikke måte på hvilke detaljer man der har hektet seg opp i for å grunngi mangler i utdanningen ved ELTE-universitetet.

GRUPPESØKSMÅL. Disse påståtte mangler blir grundig tilbakevist fra studentene. Direktoratet må tåle kritikk for sin manglende vilje og evne til samarbeid med ELTE-universitetet i Budapest. Derfor fremmes nå et gruppesøksmål fra studentene mot den norske stat.

Grunnen er de hindringene Helsedirektoratet har lagt i veien for deres norske autorisasjon. Kravene til komplementerende utdanning hos ELTE-studentene har et detaljnivå som står i sterk motsetning til de nye kravene innen utdanningen i kirurgi. LIS-legene under utdanning vil gjerne fortsatt ha prosedyrekrav og operasjonslister som gir meritt og sikkerhet i oppgavene som kirurg. Mengdetrening innen kirurgifeltet er like påkrevd som flytimer hos piloten eller sjåføren under kjøretrening.

SIKKERHETEN. Pasientsikkerhet blir fremholdt som et kardinal-punkt. Det er unødvendig å presisere at vordende kirurger er svært opptatt av pasientsikkerhet og risikovurdering i sin gjerning ved operasjonsbordet.

Pasientens ve og vel ligger også hjertet nært for psykologkandidatene fra Ungarn som selvfølgelig også ønsker de beste resultatene for sine pasienter. De har ikke noe dårlig grunnlag for sine vurderinger med utdanning fra ett av Europas eldste universiteter og mangeårig utenlandsopphold.

Det forundrer meg at Helsedirektoratet i sitt tvisyn slakker av på kravene til kirurgene under utdanning, mens det til de grader har vært skjerpet overfor Ungarn-psykologene.

BØR FÅ KONSEKVENSER. ELTE-universitetet bekrefter nå at 90 prosent av det påstått manglende kunnskapsgrunnlaget er gjennomgått der under psykologistudiet. Norske helsemyndigheter har nettopp skriftlig fått bekreftet dette fra dekanus ved det psykologiske fakultet ved ELTE.

Dette bør få klare konsekvenser for den komplementerende utdanningen som Ungarn-psykologene blir avkrevd. Og kirurgene under utdanning i Norge bør få sine ønsker og krav om meritterende prosedyrer og operasjonslister innvilget.

Dette har med pasientsikkerhet å gjøre, intet mindre.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Kjell O.Skavdal 17.05.2018 21.26.50

  Halehenget av kommentarer viser ymse syn på min kronikk. Der gjør dog ikke dualismen i Helsedirektoratet mindre aktuell! Mvh Kjell O.Skavdal - Gammeldoktor

 • .. 15.05.2018 23.23.27

  Skavdals interesse ligger primært i Elte-saken som han opplever ligner egen situasjon som Tysklandsstudent etter krigen. Jeg mener han ved å trekke paralleller mellom egen sak og Elte-saken gjør hovedfeilen. De ligner hverandre lite. Det vil alltid være mulig å finne saker som han viser til i innlegget, men noe vesentlig argument er det ikke. Forøvrig er jeg og sikkert også øvrig helsepersonell tilhenger av operasjonslister. Jeg er imot autorisering av uutdannede psykologer etter særkurs.

 • Hvem sitt særkurs. H.dir. ansvar 16.05.2018 00.15.18

  Tja når man tror de norske er de beste i hele verden. Der mener jeg man skal være mer ydmyk og vise mye mer respekt. Norsk praksis er en fordel og gevinst for alle parter. Skavdal peker på helt vesentlige ting i begge disse sakene. Særkurs er Helsedirektoratets pålagte ordning fra et samlet Storting etter en skandaløs og skammelig saksbehandling.

 • .. 16.05.2018 08.55.13

  Nå var situasjonen i Tyskland etter krigen at studenter med svake vitnemål kunne studere medisin. Dette slet de med og mange har slitt i yrket siden. Selve utdanningen mener jeg var god. I Elte-saken er problemet knytta til svake studenter fortsatt tilstede. Forskjellen er at studiet er svakt og bl.a baserer seg på bachelor fra Lillehammer og Bergen. Dette er ikke til å rette opp.

 • Truls 16.05.2018 09.42.27

  Til orientering: ELTE har inntakskriterier som i langt større grad siler ut gode psykologer enn det norske universiteter har. På ELTE holder det ikke bare med en sjekk av karakterene dine, du må i tillegg gjennom intervju og opptaksprøver. I norge bestemmer gym og nynorsk karakteren din om du kan bli psykolog. Dessuten er det mange av ELTE studentene som også kom inn på profesjonsstudiet. At du tror alle går på ELTE fordi de ikke kom inn i Norge er altså fordommer fra din side

 • .. 16.05.2018 11.30.08

  Interessant. Tror jeg i den situasjonen ville gått for profesjonsstudiet fra bunnen framfor å ta en toårig master etter høgskolen og krysse fingrene. Ser jo nå ut til at det også ville vært enklest og kvalitetsmessig overlegent.

 • Truls 16.05.2018 11.42.45

  Du trenger ikke ta høyskole og to-årig master. Du kan ta hele profesjonsstudiet der om du vil, slik mange av ELTE-studentene har gjort. Om det ville vært lurest å ta det hjemme eller i utlandet ser vi først når ESA eller EFTA-domstolen konkluderer :)

 • Psykologistudent 18.05.2018 13.33.56

  Dette er ren løgn. Alle som søker på ELTE, kommer inn. Uansett karakterer. Jeg har aldri hørt om en eneste person som har søkt, som ikke har blitt tatt opp.

 • .. 20.05.2018 22.49.19

  «Psykologstudent» har sannsynlig helt rett. Sjansen for å bli avvist fra Elte er vel som sjansen for å bli nekta forbrukslån av diverse kredittpushere. Det er også utvilsomt at det er karaktermangel som gjør at østblokk blir et alternativ. Det er typisk å høre argumenter mot karakterbaserte opptak nettopp fra dem som er dårlig i gym og nynorsk, ja og så resten av fagene da. Denne Elte-gjengen med Skavdal som supporter synes tvers igjennom ukvalifisert uansett ekstratiltak. Dette skremmer.

 • nysgjerrighet fremfor konklusjon 17.05.2018 21.10.45

  argumenter som angår pasientsikkerhet, kompletterende tiltak og særbehandling er fåfengte. De avleder fra saksbehandlingen, som konkluderte prematurt. Pasientsikkerhet er et vagt begrep som mister all mening når man arbeider i spesialisthelsetjenesten. Forsvarlighetskravet er mer håndfast, og forsikres gjennom veiledning og faglig ansvar hos kyndige. Jeg vil oppfordre alle som mener noe om ELTE-saken til å oppdrive mest mulig informasjon om den. Naiv nysgjerrighet vil kunne avdekke sannheten om hva som har skjedd. Konklusjoner polariserer, spesielt når de er umodne og forutinntatte.

 • Tillit til Helsedirektoratet? 15.05.2018 22.27.50

  Helsedirektoratets inkompetanse er blitt en regelrett skandale i begge disse sakene. Oppkonstruerte maktbyråkrater som rammer unge mennesker i et arrogant grep i pasientsikkerhetens navn.

 • Superkul Lege 15.05.2018 14.28.45

  Løsningen ligger i å privatisere Helsedirektoratet. Nordmenn er dumme og naive. De vet at de ikke kan ha oversikt, og da bruker de taktikken "naiv struts" - stikke hodet i sanden og tro at byråkrater fatter beslutninger ut ifra samfunnets beste, og ikke ut ifra kompishensyn og særinteresser. Privatiseres helsedirektoratet i Norge og Socialstyrelsen i Sverige, så kunne sykehus og fastlegekontor selv valgt hvilken kvalitetssikring de stoler på. Det er ingen grunn til å ha et så autoritært og kommunistisk opplegg. Dette skyldes at intelligensen i befolkningen og kunnskap omkring spillteori, samt skepsis til øvrighet er for lav/tillit for urimelig høy. Privatiser alt, inn i framtiden, legg ned så mye av dette statlige pisset som mulig.

Nyheter fra startsiden

Ny undersøkelseskommisjon i helsetjenesten

Slik skal han lede kommisjonen ingen vil ha1

Oslo universitetssykehus

Barn fikk dobbel dose cellegift1

SENDER FORSLAG PÅ HØRING

Nå vil HOD avvikle meldeordningen

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!