Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BEDRE SAMHANDLING: En nasjonal journalløsning skal ifølge Direktoratet for e-helse bidra til bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Illustrasjonsfoto: Colourbox

BEDRE SAMHANDLING: En nasjonal journalløsning skal ifølge Direktoratet for e-helse bidra til bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utreder forslag til kommunal journalløsning

Nå skal fire konsepter utredes videre som mulige anbefalinger for en nasjonal kommunal journalløsning.

Annons:

En nasjonal journalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ett av tiltakene som skal oppfylle ambisjonene i «Én innbygger – én journal». Nylig ga Nasjonalt e-helsestyre sin tilslutning til å vurdere fire mulige konseptløsninger. Det opplyser Direktoratet for e-helse.

Nå skal fire konsepter utredes videre som mulige anbefalinger for en nasjonal kommunal journalløsning:

 • Konsept 1 fokuserer på styrking av dagens løsninger
 • Konsept 4 er obligatorisk avrop på nasjonal rammeavtale for kjerneløsning
 • Konsept 5 er en nasjonal kjerneløsning for kommuner som er valgfri for fastleger å ta i bruk
 • Konsept 7 er én felles, nasjonal kjerneløsning for kommuner, som inkluderer fastleger

​En nasjonal journalløsning skal ifølge Direktoratet for e-helse bidra til bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester.

Sammenlignes med nullalternativ
Konseptutvalget skal anbefale ett konsept, og utredningen skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av juni.

De fire konseptalternativene skal vurderes opp mot mål, kostnader og nytte og skal sammenlignes med et såkalt nullalternativ, som er videreføring av dagens løsning.

Arbeidet med vurdering av de foreslåtte konseptene skjer ifølge Direktoratet for e-helse i samarbeid med KS, 44 kommuner, pasient- og brukerforeninger og spesialisthelsetjenesten.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • nnn 19.06.2018 12.58.51

  Allerede med dagens system foregår dessverre snoking i journaler i betydelig grad. Dette problem vil forsterkes ettersom stadig flere brukere får tilgang til stadig flere journaler. Forkjemperne for "en innbygger en journal" osv argumenterer med at det kan lages lister med oversikter over hvem som har hatt tilgang etc, men av flere grunner er dette ikke tilstrekkelig. Først når man har klart å få slutt på journalsnoking innen eksisterende systemer vil det være forsvarlig å samkjøre journalsystemer. De som har førstehåndskjenskap til problemstillingene er klar over dette, men later som om de ikke vet/forstår. Hvorfor ??

 • Fastlege 25.05.2018 10.26.04

  Troen på et omforent, perfekt datasystem lever fortsatt. Flere statlige etater har forsøkt lignende, slik som NAV og og Forsvaret, uten at man oppnår noe med dette. Resulterer i forsinkelser, feil og dårlig brukervennlighet, I Danmark er det også forsøkt med store system i helsesektoren, uten at dette oppleves som noen forbedring, Sunnhedsplatfomen er et begrep som er verdt å google. Det perfekte, utopiske systemet finnes ikke. Innsats bør heller legges i å forbedre kommunikasjon mellom etablerte systemer, som allerede fungere bra.

 • Stine Frivoll 15.05.2018 20.20.12

  Ikke glem å inkludere apotekene for lesetilgang til systemenes legemiddellister. . Mange apotek er leverandører av totale løsninger for riktig legemiddel til rett tid for kommunehelsetjenesten, gjennom multidose eller legemidler som legges i forskjellige dosettløsninger. Her er det med andre ord ikke nok med elektronisk multidoseløsning. Riktig legemiddel til rett tid er et stort dugnadsarbeid i dag som kunne vært løst enklere hvor alle aktører har tilgang til samme system. Det blir spennende å følge prosjektet! Lykke til!

 • Audun Gautvik 15.05.2018 09.14.35

  Jeg ønsker at man får en journal pr person i hele norge, minimum er vel at det blir en pr helseregion. Er lei av å må fortelle opp samme tingen vær ny plass jeg skal til. og at enkelte ting blir glemt på grunn av at jeg ikke husker alt. Så helst konsept 7 er én felles, nasjonal kjerneløsning for kommuner, som inkluderer fastleger Også får e-helse sammen med fylkeslegene slå ned på de legene som skriver ned feil ting i journalene så det ikke spres videre og skaper fare ved nye konsultasjoner. For det er mange leger som skriver mye feil og ikke tar seg tid til å skrive ned ting rett etter konsultasjonen. Pasienter som forsøker å slette og rette for å rydde opp i feil for i sikre seg forsvarlig helsehjelp, blir ikke hørt - mye pga. maktbehov Så det burde være en plass pasienter kan klage til for å rette feil uten at de må ta det med legen. Hvis en lege gjentatte ganger skriver feil bør det få konsekvenser for hans jobb og tilgang til systemet.

 • Lege nr 100 15.05.2018 20.24.38

  Och vad med patienter som ger fel information, gång på gång?

 • Audun Gautvik 17.05.2018 17.52.20

  Det vil vell bli slutt på etter vært som de legene som skriver feil enten mister tilgang eller skjerper seg. Hvis de får til en ordning der man kan klage inn feil i Journalen og at det blir tatt tak i.

 • undrer 14.05.2018 09.09.50

  Hva er en kjerneløsning - det høres jo bra ut? Er det en EPJ for hele Norge?

 • lege 14.05.2018 14.34.02

  Problemet er at pasientene ikke lenger kan betro seg til sin fastlege vedr. sensitive opplysninger uten at diagnoser, kontakter og journalinnhold blir tilgjengelig for resten av kommunen, legevakt, sykehusansatte osv. Ikke muligheter for at medisinske opplysninger som ikke har relevans, kan være konfidensielle. I realiteten betyr det slutten på taushetsplikten, dvs. den består, men opplysningene flyter likevel rundt hele. Sperring fungerer svært dårlig i dag. Journalene er fulle av feil - som spres videre og som skaper fare ved nye konsultasjoner. Pasienter som forsøker å slette og rette for å rydde opp i feil for i sikre seg forsvarlig helsehjelp, blir ikke hørt - mye pga. maktbehov osv. Så en tragdie- eller overgrep som professor Solbakk omtalte disse konsekvensene av å ta fra pasientene retten til eksplisitt å samtykke til at opplysninger deles på tvers av virksomhetene, jf. ny pasientjournallov. Et sikkerhetsproblem og slutt på konfidensialitet, i følge Statens helsetilsyn

 • Truet personvern 14.05.2018 22.35.00

  Epj for hele Norge, da forsvinner personvernet og til dels taushetsplikt og fortrolighet til behandlende instans. Helsepersonell i hele Norge kan se helseopplysninger som ikke nødvendigvis er relevant for aktuell behandling. Ex psykiatri vs kneoperasjon

Nyheter fra startsiden

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

HELSEDIREKTØREN BER SYKEHUSENE TA GREP

Når ikke målet for færre pasientskader2

STATSBUDSJETTET 2019

Dette er helselekkasjene

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus:

Frykter et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!