Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

"BELASTENDE": Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, sier innføringen av et nytt radiolologisystem har vært et svært krevende prosjekt, og at belastningene har vært store for de som har vært direkte berørt.

"BELASTENDE": Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, sier innføringen av et nytt radiolologisystem har vært et svært krevende prosjekt, og at belastningene har vært store for de som har vært direkte berørt. Foto: Vidar Sandnes

Innlandet-direktøren: – Pasientsikkerheten har balansert på en knivsegg

– På grunn av innsatsen fra de ansatte, mener jeg vi har unngått alvorlige hendelser. Men det betyr ikke at pasientsikkerheten ikke har vært på en knivsegg i perioder.

Annons:

Det sier direktør for Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, til Dagens Medisin.

Nå avbestiller Helse Sør-Øst den omstridte radiologisløsningen, som først ble forsøkt innført på Sykehuset Innlandet.

Les mer: Forkaster omstridt radiologiløsning etter fem år, sju utsettelser og milliontap

Ekstraarbeid for 15 mill. i året
Merkostnadene for Sykehuset Innlandet anslår Andersgaard, som understreker at dette er et overslag, til å være 15 millioner kroner årlig i perioden de har benyttet systemet. Pengene er brukt til ekstraressurser på de radiologiske avdelingene.

– Det er vanskelig å skille på hva som er merkostnader fordi vi har hatt et prosjekt som er uvanlig vanskelig å få til å fungere, sier Andersgaard til Dagens Medisin.

– Vi har forsøkt å regne på hvor mye ressurser som vi har måttet bruke i ekstra arbeid for blant annet å overvåke henvisningsflyten. Vi har også måttet sjekke at ting ikke har blitt borte underveis - og vi har måttet leie inn flere radiologer for å beskrive undersøkelsene. Vi er fortsatt ikke på samme produksjonsnivå som vi var før vi fikk et nytt system, og vi har også brukt mer private leverandører enn tidligere.

– I årets budsjett har vi gitt de radiologiske avdelingene 15 millioner ekstra for å kompensere for ekstrautgiftene de har, sier hun.

– Legene har jevnlig varslet om kritisk pasientsikkerhet knyttet til systemet. Hvordan beskriver du pasientsikkerheten nå?

 – Jeg er sikker på at det nå er et system som er trygt for pasientene, fordi det gjøres så mye manuelle rutiner; Det er det vi bruker de 15 millionene til. Radiologer og radiografer må hele tiden kontrollere at systemene fungerer og beskrivelsene er korrekte. Det har vært uheldige hendelser som har vært oppe i styret og som har vært alvorlige. Radiologisvar som ikke lagres, er ett eksempel.

– Fagfolkene har hatt et nært samarbeid mellom seg, det har hjulpet oss når det har oppstått feil, sier hun.

Fagfolkene har hatt høye skuldre
– Hvor mange alvorlige hendelser knyttet til innføringen av systemet har dere hatt?

– Det har vært flere hendelser som har truet pasientsikkerheten. Radiologer, radiografer og merkantilt personell har hatt høye skuldre av frykt for å ikke gjøre ting riktig. På grunn av innsatsen fra de ansatte, mener jeg vi har unngått alvorlige hendelser. Men det betyr ikke at pasientsikkerheten ikke har vært på en knivsegg i perioder.

Les også: I rapporten fra faggruppen som har utredet radiologisaken, beskrives mange av de kritiske feilene som har oppstått på grunn av løsningen.

Må vente tre år til
Helse Sør-Øst anslår at det kan ta tre år til før en ny løsning er på plass i Sykehuset Innlandet.

– Fagfolkene ved sykehuset har slitt med løsningen, og må fortsatt slite med den i tre år til, hvilke reaksjoner tror du at du får fra dem på denne avgjørelsen?

 – Jeg tror først og fremst de blir glad for at denne avgjørelsen er tatt. De har lenge måttet jobbe for å få en forståelse av alvoret i dette, sier Andersgaard.

– Jeg tror de fleste forstår - etter denne prosessen og med et system som har vært vanskelig å håndtere -  at det kommer til å ta tid å gjøre en ny god anskaffelse. Og Sykehuset Innlandet vil bli prioritert raskt etter at Oslo universitetssykehus har gjort jobben.

Atle Brynestad, konserndirektør i Helse Sør-Øst sier at noe av det viktigste nå er å sikre god involvering i anskaffelsesprosessen:

– I utgangspunktet ber vi Oslo universitetssykehus gjøre dette så raskt som mulig, men de skal gjøre en grundig prosess med god involvering og det er også anskaffelsesrettslige tidsfrister og så videre. Tidsintervallet er ganske realistisk, det er vår erfaring etter tidligere anskaffelser. Vi vil aldri få noe helt risikofritt, og vi tar med oss erfaringene fra det vi har vært gjennom.

Ansatterepresentant: – Lettet

Jørgen Hurum har sittet i styret i Sykehuset Innlandet som ansattrepresentant i fem år.

– Jeg tok opp saken etter sommeren i fjor, fordi klinikere og røntgenleger var bekymret for pasientsikkerheten. De har tverrfaglig uttalt seg med en betydelig bekymring for kvaliteten ved dette prosjektet. De har stilt spørsmål ved viljen og evnen til produsentens evne til å forbedre systemet. Og når noe er blitt forbedret, er det enten oppstått nye feil – eller følgefeil.

– Styret har vært svært bekymret og jeg ble informert av styret i januar at det skulle være et lukket styremøte i Helse Sør-Øst om dette.

 – Feil som har vært vanskelige å akseptere
– Jeg synes det har gått svært lang tid før vi har fått resultatet. Jeg valgte på et tidspunkt å tolke at det som nå skjer, skulle skje – og jeg er tilfreds med det. Jeg er også lettet. For dette har vært en stor påkjenning på de radiologiske avdelingene og for klinikerne. Det har vært feil som har vært vanskelig å akseptere, sier Hurum.

– Nå er vi fornøyd med en løsning som heller ikke er veldig enkel. Hvis det nå tar to-tre år så vil vi måtte leve med det, men da blir det en løsning. Det forutsetter at vi får prioritet etter at OUS har anskaffet systemet.

 – Styresak i hele høst
– For øvrig vil jeg si at jeg vet, og at jeg hele tiden har forstått at administrasjonen i Sykehuset Innlandet hele tiden har jobbet godt med denne saken, og at det har vært en generell stor bekymring.
Dette har vært en sak på styremøtet på hvert månedlige møte siden tidlig i høst.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ann Kathrine Lund 19.04.2018 18.37.55

  Hvorfor greier ikke Helse Sør Øst å sette opp et system som alle andre har? Hva slags ego tripp er det som stadig foregår????

 • Lars H Henriksen 19.04.2018 08.20.51

  Hvor vanskelig kan innføring av et nytt system være? Det er ikke mange leverandører å velge mellom. Resten av Norge har innført Sectra, et system laget i Skandinavia for Skandinaviske forhold. Mange god grunner til å ha et felles system i hele landet, - ikke bare i Helse Sør-Øst.

Nyheter fra startsiden

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

HELSEDIREKTØREN BER SYKEHUSENE TA GREP

Når ikke målet for færre pasientskader2

STATSBUDSJETTET 2019

Dette er helselekkasjene

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus:

Frykter et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!