Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MANGLENDE FORANKRING: – Klinikernes perspektiver er fraværende i den såkalte konseptvalgutredningen for Helseanalyseplattformen. Denne manglende forankringen er den største risikofaktoren for prosjektet, mener Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Arkivfoto

MANGLENDE FORANKRING: – Klinikernes perspektiver er fraværende i den såkalte konseptvalgutredningen for Helseanalyseplattformen. Denne manglende forankringen er den største risikofaktoren for prosjektet, mener Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Arkivfoto

Legeforeningen slakter prestisjeprosjekt

I brev etter brev de siste fire månedene uttrykker Legeforeningen i stadig sterkere ordelag bekymring for det nasjonale IKT-prosjektet,  Helseanalyseplattformen.

Annons:

Januar: «Legeforeningen ser med bekymring på at plattformarbeidet strekker seg ut over det reelle behovet helsepersonell har. Det helsefaglige perspektivet er på det nærmeste fraværende i rapporten»

Mars: «Sammenhengen mellom behov og mål er vanskelig å få øye på. Enklere innrapportering for helsepersonell er ikke med som et av de seks hovedkravene. Legeforeningen anser at dette må være et absolutt krav. Det er påfallende at kvalitet ikke er et element i behovskravet»

April: «Klinikernes perspektiv er fraværende. Manglende forankring i helsesektoren er den største risikofaktoren for Helseanalyseplattformen»

Legeforeningen legger ikke fingrene imellom i sine tilbakemeldinger til Direktoratet for e-helse:

Gang etter gang etterlyses fag, pasienten og legens perspektiv i det ene dokumentet etter det andre som beskriver Helseanalyseplattformen. 

Helseanalyseplattformen

Den nye nasjonale Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen til helsedata, legge til rette for avanserte analyser.

Dette skal skje på tvers av helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, grunndata og andre kilder.

Plattformen skal tilrettelegge for enklere tilgang til helsedata «gjennom å utrede og etablere en nasjonal infrastruktur for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata»

Direktoratetet for e-helse er ansvarlig for prosjektet. 

Kilde: Direktoratet for e-helse

Rapportene beskrives av Legeforeningen som oppstykket og ustrukturerte, og det påpekes at valg av løsning ikke er godt nok begrunnet.

"Stjerneprosjekt"
Nylig uttalte direktøren for Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, at helseanalyseplattformen vil være et stjerneprosjekt for leverandørene.

Legeforeningen er ikke like begeistret.

– Vi finner store mangler. Det legges omfattende og visjonære planer. Det vi i helsetjenesten har behov for er en skrittvis tilnærming, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen til Dagens Medisin.

Og hun legger til at de innovasjons- og IKT-prosjektene hvor man virkelig har lykkes er der hvor brukerne, det vil i denne sammenhengen si helsepersonell, er involvert gjennom hele prosessen.

Involvering av helsepersonell
– Klinikernes perspektiver er fraværende i den såkalte konseptvalgutredningen for Helseanalyseplattformen. Denne manglende forankringen er den største risikofaktoren for prosjektet. Det ser ut til at man blir så blendet av mulighetene at man glemmer det egentlige samfunnsoppdraget som er gode helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen, sier legepresidenten.

Hun etterlyser gode løsninger som gir gevinst i den daglige arbeidshverdagen i møte med pasientene.

Hermansen legger til at Legeforeningen støtter formålet med å gjøre tilgangen til helsedata sikrere og enklere både til klinisk bruk og til forskning. At helsedata også kan danne grunnlag for en ny norsk helsenæring mener hun er positivt. 

Hun er kritisk til de samfunnsøkonomiske vurderingen som gjøres i rapporten.

19 milliarder
– Analysene er ufullstendige, fordi beregningsgrunnlaget ikke er vist. En samfunnsøkonomisk gevinst på hele 19 milliarder kroner i perioden 2018-32 er ikke synliggjort på en etterprøvbar måte, sier legepresidenten.

Blant annet mener Hermansen at helsepersonells rapporteringsbyrde må tas med i den samfunnsøkonomiske analysen.

– Dessuten er beregningene av hvor mye vi kan forvente å tjene på en helseindustri svært mangelfulle, sier Hermansen. 

Hastverk og konsulenter
Legeforeningen er også kritisk til tempoet i prosjektet med korte høringsfrister og utstrakt bruk av konsulenter. 

HAR INVOLVERT BREDT: – Denne kritikken forstår jeg ikke. Vi har involvert svært bredt i alle våre prosesser, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse. Foto: Vidar Sandnes

– Direktoratet for e-helse løper en betydelig risiko for ikke å få nødvendige innspill når høringsrundene gjennomføres med bare få arbeidsdager til rådighet, sier legepresidenten.

Legeforeningen uttrykker bekymring for utstrakt bruk av konsulenttjenester, selv om disse leverer i stort omfang og høyt tempo. 

Avviser kritikken
– Denne kritikken forstår jeg ikke. Vi har involvert svært bredt i alle våre prosesser, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Hun understreker at det er solid involvering fra ulike deler av sektoren, både fra helseforetak, forskning og fra næringslivet hvor blant annet legemiddelindustrien er med.

– For dette prosjektet har vi en referansegruppe og fem arbeidsgrupper. Rundt 150 mennesker er involvert. De fleste av disse har helsefaglig bakgrunn så det er godt ivaretatt, sier Bergland.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Doktern 14.04.2018 19.18.20

  "Denne kritikken forstår jeg ikke. Vi har involvert svært bredt i alle våre prosesser, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse" Hvis du ikke forstår denne kritikken, bør du finne deg en annen jobb.

 • ForstårDetFaktisk 13.04.2018 23.06.17

  "Denne kritikken forstår jeg ikke. Vi har involvert svært bredt..." Men det hjelper ikke å "involvere" 150 eksperter når man ikke lytter til det de sier. Synd.

 • undrende 13.04.2018 23.04.54

  "Denne kritikken forstår jeg ikke. Vi har involvert svært bredt..." Men det hjelper ikke å "involvere" 150 eksperter hvis ikke man lytter til det de sier.

 • Naema Noor 13.04.2018 20.53.54

  Det jeg lurer på er når det kommer frem hvordan div. klinikkledere har styrt økonomien i div. adv? Her også brukt mye unødvendig pengebruk på vikariat. Det er på tide med full gjennomsiktig i hvordan sykehusene i landet styres økonomisk? Alle går med millioner i underskudd, hvor er de som skal rydde opp i dette?

 • Erasmus 13.04.2018 13.17.24

  Både Kreftforeningen og Legeforeningen har gitt klare meldinger om at de er kritiske til hhv innretning og gjennomføring. Spm er om edir lytter til kritikk, eller kjører videre etter oppsatt plan regardless.

 • lege 13.04.2018 14.04.02

  I følge egen kompetansevurdering vil de sannsynligvis kjøre videre etter oppsatt plan. Nok en gullgruve for konsulentene.

 • Sløsing uten kvalitet 13.04.2018 10.25.14

  Ikke tilfeldig at våre IKT systemet ikke fungerer og er for usikre til å kunne utnyttes i moderne medisin. Vanstyre og sløsing uten like, uten å få nødvendig kvalitet. Bør samarbeide med Sverige og Danmark for å fra veksel på bedre kompetanse. Direktoratet for E-helse er et nytt pengesluk i tillegg til Sykehuspartner. Blir ikke bedre systemer av denne organiseringen. Departementsråden i HOD er nok ikke kvalifisert til å stille kontrollspørsmål.

 • Lege 13.04.2018 09.33.51

  "– Denne kritikken forstår jeg ikke. Vi har involvert svært bredt i alle våre prosesser, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse." Det er nok derfor det har gått som det har gått med sykehusenes IKT-prosjekter. De eneste som er glade for dette er konsulentene som skriver regning med gaffel.

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter