Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

TAR PÅ ALVOR: –I kanskje verdens mest velutviklede velferdssamfunn mener jeg det kanskje er feil å bruke ordet krise. Men det er helt klart at vi tar på alvor de utfordringene vi har i dag, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv i KS. Arkivfoto

TAR PÅ ALVOR: –I kanskje verdens mest velutviklede velferdssamfunn mener jeg det kanskje er feil å bruke ordet krise. Men det er helt klart at vi tar på alvor de utfordringene vi har i dag, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv i KS. Arkivfoto

KS om fastlege-tiltak: – Det finnes ingen quick fix

– Vi må lete etter løsninger som må fungere over tid. Utfordringsbildet er veldig forskjellig fra kommune til kommune og mellom landsdelene, sier områdedirektør Tor Arne Gangsø i KS.

Annons:

Trønderopprøret sin fastlege-undersøkelse har svar fra over 1000 fastleger, og er en dybdeundersøkelse som supplerer Helsedirektoratets rapport om fastlegers tidsbruk.

Her kommer det blant annet frem at seks av ti fastleger det siste halvåret har tenkt på å slutte som fastlege på grunn av stort arbeidspress. Og hele 97 prosent av fastlegene sier at de ikke har kapasitet til å ta på seg flere, nye oppgaver.

På pressekonferansen tirsdag viste leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, vi sitt innlegg til at det er fastlegekrise, at fastleger vurderer å slutte. Han etterlyste svar fra blant andre KS:

– Hvor mye bevis trenger vi før dette går ordentlig opp for myndighetene, for KS og for de sentrale politikerne som fortsatt tviler. Hvor mange undersøkelser, rapporter og evalueringer må vi ha før det settes i gang skikkelig tiltak? spurte Øren.

“KS er opptatt av å bidra til en ordning med god kvalitet og riktig arbeidsbelastning for fastlegene. ”

- Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv, KS

Trepartssamarbeidet
Dette er KS sin kommentar til Ørens uttalelser:

– Tirsdag presenterte Trønderopprøret noen av funnene i sin undersøkelse for oss i KS. Disse funnene bekrefter vårt inntrykk av at fastlegene har mye å gjøre, og at det er store rekrutteringsutfordringer. Undersøkelsen er en god illustrasjon på konsekvensene av samhandlingsreformen. Kommunene utfører i dag flere oppgaver som tidligere var et ansvar for spesialisthelsetjenesten. Mange av disse oppgavene er det fastlegene som må utføre.

–Vi har lenge vært opptatt av at det er behov for flere fastleger etter samhandlingsreformen. Dette er noe av grunnen til at KS har tatt initiativet til å reetablere trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Legeforeningen og KS, sier Tor Arne Gangsø til Dagens Medisin.

Han er områdedirektør for arbeidsliv i KS.

Vil kartlegge kommunetiltak
Gangsø understreker at KS har over lengre tid pekt på at stadig flere kommuner har vanskeligheter med å rekruttere og beholde fastleger.

– Vi vet at mange kommuner derfor egen-finansierer fastleger utover den ordinære finansieringen av fastlegeordningen. Dette kan for eksempel være økonomisk støtte til drift av fastlegepraksis, kjøp av praksiser ved overdragelse og mulighet for fastlønn eller ulike bonusordninger. Mange kommuner har også store utgifter til vikarbyråer. KS har derfor tatt initiativ til en undersøkelse for å kartlegge omfanget av økonomiske tiltak som er iverksatt, årsakene til og effekten av dette.

– Når regner dere med at resultatene er klare?

– I løpet av sommeren, og med håp om at vi får frem informasjon noe tidligere.

"Et godt bidrag"
– Hva mener KS er det viktigste tiltaket på kort sikt for å bedre fastlegenes arbeidssituasjon?

– Tiltak på kort sikt vil variere fra kommune til kommune fordi utfordringsbildet er ulikt i ulike deler av landet. Det viktige er at utfordringene er av strukturell karakter – derfor er trepartssamarbeidet så viktig. Vi må lete etter løsninger som må fungere over tid. Utfordringsbildet er veldig forskjellig fra kommune til kommune og mellom landsdelene. Det finnes ingen quick fix.

Les også saken: KS kritisk til Helsedirektoratet sin fastlegekartlegging

– I hvilken grad har KS nå fått en dekkende beskrivelse av hverdagen til fastlegene?

– KS er opptatt av å få mest mulig fakta på bordet slik at trepartssamarbeidet kan finne de gode grepene for å løse utfordringene og gi en bærekraftig fastlegeordning. Trønderopprørets undersøkelse og engasjement er et viktig og konstruktivt bidrag i dette arbeidet, mener Gangsø.

Les saken: Fastlegene reagerer på KS sine uttalelser

– Enkelte politikere og fastlegene sier vi har en fastlegekrise. Er KS enig i det?

– I kanskje verdens mest velutviklede velferdssamfunn mener jeg det kanskje er feil å bruke ordet krise. Men det er helt klart at vi tar på alvor de utfordringene vi har i dag. Det er viktig at de sentrale partene i trepartssamarbeidet setter seg sammen og vurderer både finansiering, oppgaver og organisering av fastlegeordningen.

– Kommunene melder at det er utfordrende å ivareta sørge-for-ansvaret overfor innbyggerne, blant annet fordi det er vanskelig å rekruttere og beholde fastleger. KS er opptatt av å bidra til en ordning med god kvalitet og riktig arbeidsbelastning for fastlegene, svarer Gangsø.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter