Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Folket vil prioritere sykehus

År etter år, og i statsbudsjett etter statsbudsjett, har regjeringen nedprioritert sykehusene.

Annons:

Innlegg: Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund

I FORRIGE regjeringsperiode lovte helseminister Bent Høie 12 milliarder kroner ekstra over fire år, men fasiten ble tre milliarder i minus. Statsbudsjettet for 2018 var ei heller god lesing og gjør ikke annet enn å videreføre den systematiske underfinansieringen vi har sett de siste ti årene.

Spesialisthelsetjenesten er en hjørnestein i det norske helsevesenet, og sammen med de andre hjørnesteinene utgjør sykehusene en viktig del av fundamentet som velferdsstaten er bygd på. Men hvis dette skal fortsette, må det legges til rette for investeringer i kompetanse, utstyr, IKT, teknologi og bygg i en utstrekning som er nødvendig for å oppnå en effektiv og forsvarlig drift. Det er også stor mangel på blant annet operasjons-, anestesi- og intensivsykepleiere.

FOLKET. Det er god samfunnsøkonomi å investere mer i «sykehusene og god pasientbehandling» mener 64 prosent av befolkningen, ifølge årets Helsepolitiske barometer fra Kantar TNS.

Folket ser og forstår investeringsbehovet i sykehusene, og det gjør også de som jobber der. Dette burde også våre folkevalgte se og forstå. Når man leser partienes partiprogrammer og nettsider, gir det håp om at noe kan skje, eller om ikke annet at man har forstått at noe må gjøres.

POLITIKERNE. – Det offentlige helsevesenet må få ressurser til å ha god kvalitet og kapasitet, skriver Rødt. Sosialistisk Venstreparti mener vi må ha en økonomistyring som fremmer helse samt at vi må styrke sykehusene over hele landet. Arbeiderpartiet vil de neste fire årene investere 12 milliarder kroner mer i våre felles sykehus, og Senterpartiet ønsker å sikre sektorens investeringsbehov.

Miljøpartiet De Grønne vil på sin side opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus og sikre et sterkt offentlig finansiert helsevesen.

BEMANNINGEN. Det er også viktig at det er tilstrekkelig bemanning i sykehusene og at de har tilgang til moderne medisinskteknisk utstyr, skriver Kristelig Folkeparti. Venstre mener at et lokalsykehus minst skal ha følgende funksjoner: Akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og enkel ortopedi, fødetjenester samt anestesi som er tilstrekkelig for disse. Høyre vil sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester for alle, uansett hvor man bor i landet. Og Fremskrittspartiet ønsker å investere mer i sykehusutstyr og sørge for at vi utnytter de mulighetene som teknologien gir oss til å arbeide mer effektivt.

Ingen av disse løftene tyder på at partiene, eller politikerne som har vedtatt dem, mener vi skal bruke mindre penger på helse, men allikevel fortsetter underfinansieringen.

TILLITEN FORVITRER. Menon Economics utarbeidet i 2017 en rapport på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund. Den viste blant annet at manglende investeringer i bygg og utstyr har ført til at produktiviteten i helsesektoren ikke har økt de siste ti årene selv om arbeidskraften har blitt mer effektiv. Dersom vi i fremtiden skal levere den kvaliteten som både de ansatte i sykehusene og pasientene forventer, må det rustes opp, bygges nytt – og utstyr må oppdateres. Vi står ved et veiskille og det er en reell fare for at tillitten til det offentlige helsevesenet forvitrer.

Hvis underfinansieringen av sykehusene fortsetter som nå, tar vi bare nye skritt mot det todelte helsevesenet. I 2016 hadde over 500.000 nordmenn tegnet helseforsikring, og dette antallet har neppe blitt lavere. Dette er et tegn på at flere og flere mister tilliten til både de offentlige sykehusene og politikerne, som forvalter pengene.

DERE MÅ HANDLE! 64 prosent av befolkningen mener det er god samfunnsøkonomi å investere mer i «sykehusene og god pasientbehandling». De som jobber i sykehusene, ser hver dag at det er behov for investeringer. Partienes programmer antyder at også politikerne ser dette, men allikevel er det underfinansiering år for år. Nå er det på tide at regjeringen tar grep og viser handling.

Erna Solberg, Siv Jensen og Bent Høie: Dere må iverksette tøffe, men riktige prioriteringer nå. Dere må vise i statsbudsjettet for 2019 at dere faktisk mener at sykehusene og helse er så viktig som det partiprogrammene deres sier. Hvis ikke, bør opposisjonen igjen minne regjeringen på at den verken har en samarbeidsavtale eller er en flertallsregjering.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter