Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Eggdonasjon – et personlig verdivalg

Helseminister Bent Høie og ektemannen Dag Terje Solvang bestemte seg tidlig for at de ikke skulle ha barn. Det preger hans syn på eggdonasjon.

Annons:
PERSONLIG: For helseminister og nestleder i Høyre Bent Høie (t.h) er spørsmålet om eggdonasjon et verdivalg som også er preget av valget han og ektemannen Dag Terje Solvang har tatt om å ikke få egne barn.
Foto: Privat

STORTINGET (Dagens Medisin): - Det er et valg jeg aldri har angret på og som står seg godt også i dag, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Den gangen var debatten om homofile og lesbiskes rett til egne barn knapt satt på dagsorden og alternativene få dersom man ønsket barn. I dag er situasjonen en annen og mulighetene flere.

- Dette handler ikke bare om hva som er mulig, men også om et personlig verdivalg for meg, sier Høie som gjennom mange år har brukt mye tid på å vurdere argumenter for og mot.  

Vi møter Høie til en samtale om eggdonasjon i vandrehallen på Stortinget. Et av de store og vanskelige temaene som skal diskuteres på Høyres landsmøte lørdag.

For et år siden var svaret fra partiet nei. Nå tyder alt på at flertallet sier ja til eggdonasjon. Dette er imidlertid ikke bare et spørsmål om homofile og lesbiskes muligheter til å få barn i Norge, men vel så mye et spørsmål om å gi infertile kvinner samme rettigheter som infertile menn.

“Det er ikke sånn at min verdi i disse spørsmålene er bedre eller mer riktig enn andres.”

- Bent Høie

Det er som nestleder i Høyre Bent Høie går på talerstolen for å begrunne sitt nei til eggdonasjon for delegatene fra alle landets fylker lørdag. Og det er primært som nestleder han gir intervjuet til Dagens Medisin.

Gode argumenter
- Dette er ikke noe enkelt spørsmål. Jeg ser gode argumenter for å si ja. I et likestillingsperspektiv er det å gi kvinner som ikke kan få barn samme muligheter som menn et relevant og godt argument, sier Høie.

Han kan likevel ikke akseptere at det settes likhetstegn mellom det å være eggdonor og det å være sæddonor. Kvinner som skal være donor må gjennomgå hormonbehandling.

- Det er prinsipielt vanskelig å gi medisinsk behandling til en kvinne for å hjelpe en annen, sier Høie.

Følger ikke faglige råd
- Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet sier ja til eggdonasjon og mener det ikke er medisinskfaglige grunner til å si nei. Som helseminister og nestleder i Høyre setter du deres faglige råd til side. Hvorfor?

- Nå er ikke rådene fra de to faginstansene like. Bioteknologirådet har som forutsetning for sitt ja at de donerte eggene er overskuddsegg fra IVF-behandling etter at slik behandling er avsluttet og kvinnen har fått barn. Helsedirektoratet advarer mot bruk av overskuddsegg fordi sannsynligheten for å lykkes er redusert med egg fra disse kvinnene, sier Høie.

Han synes det er problematisk at man ved eggdonasjon skaper en helt ny situasjon ved at kvinnen som føder barnet ikke er barnets biologiske mor.

Han deler ikke oppfatningen om at eggdonasjon må tillates i Norge fordi mange drar til utlandet å får gjort det der.

-Vi vil uansett antagelig ikke ha egg nok til alle som ønsker det i Norge.

For høy risiko
Han mener surrogati er enda mer etisk utfordrende enn eggdonasjon, også hvis forutsetningen er at dette ikke skjer mot betaling, slik blant annet Unge Høyre leder Sandra Bruflot tar til ordet for å tillate.

-Jeg har landet på at det er for høy risiko for surrogatmor til at jeg kan støtte det. Hun skal gjennomgå et svangerskap og selv om risikoen er lav, er det en viss risiko for komplikasjoner.

Han er imidlertid klokkeklar på at barn eller foreldre som kommer til Norge ikke skal straffes for at de har valgt surrogati i utlandet.

-Hensynet til barnet blir det aller viktigste, sier Høie.

Han understreker at foreldre som velger eggdonasjon eller surrogati kan være de aller beste foreldrene og at det og ikke vokse opp hos sitt biologiske opphav ikke er grunnen til at han har landet på et nei i disse sakene.

God prosess
- Du kan som helseminister bli ansvarlig for innføring av eggdonasjon og surrogati selv om du selv ut fra et personlig verdigrunnlag er mot dette. Hva tenker du om det?

- Jeg vil ikke ha problemer med det. Jeg er imidlertid glad for at Høyre som parti har tatt seg tid til å diskutere dette grundig. Jeg synes det hadde vært vanskelig hvis et slikt vedtak hadde kommet for et år siden, sier Høie.

Og han legger til:

-Det er ikke sånn at min verdi i disse spørsmålene er bedre eller mer riktig enn andres. Det er gode argumenter på begge sider av vektskålen, avslutter Bent Høie.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Mie Lund 05.04.2018 23.42.14

  Helseministeren må lære riktige begreper. En mor ved hjelp av eggdonasjon er ifølge Bioteknologiråder biologisk mor, men ikke genetisk mor. Samtidig tilsier forskning at den som bærer barnet fram påvirker barnet genetisk i noen grad, og også epigenetisk. Så kvinnen som mottar eggdonasjon er delvis også genetisk opphav. I tillegg er kvinnen som føder barnet juridisk mor etter norsk lov og sosial mor.

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter