Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Lønnsdebatten

Det er ren populisme å slenge rundt seg med overskrifter om at sykehusdirektører har millionlønn.

Annons:

DEBATTEN om lønn og etterlønn i sykehusene har rast etter Tor Ingebrigtsens avgang som direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i forrige måned. VG brakte en oversikt over lønn og sluttavtaler blant direktørene i de regionale helseforetakene og helseforetakene, mens NRK fortalte at 133 av 141 ledere ved sykehusene i Helse Sør-Øst «har millionlønn, og det gjelder ikke bare topplederne».

Fokuset på lønn og etterlønninger er betimelig, og denne siste runden med debatt har vist at det fortsatt er et stykke igjen før spesialisthelsetjenesten tåler å bli kikket i direktørenes lønnsslipper og avtaler om sluttvederlag. Likevel: Også 2018-utgaven av «millionlønnsdebatten» har vist at man fort havner ut i en salig grøt av begreper og argumenter – som røres sammen.

 jobber er mer usikre enn topplederjobben ved landets helseforetak. En krise eller skandale er aldri langt unna. Det handler om det særegne ved sykehusenes natur: Feil diagnostikk eller behandling kan få fatale konsekvenser for enkeltmennesker.

Derfor påligger det helsepersonell som enkeltpersoner – og sykehus som system og organisasjon – et særskilt ansvar. Spesialisthelsetjenesten har ofte å gjøre med mennesker i kritiske og sårbare situasjoner. Dette stiller skjerpede krav til virksomheten. Svikter personer eller systemer, vil dette i siste omgang legges på direktøren.

SLIK må det også være. Noen må ta det hele og fulle ansvaret for virksomheten. Iblant kan direktøren selv ha et personlig ansvar for krisen som oppstår. Andre ganger kan det handle om systemfeil og mangel på utvikling av gode nok systemer som direktøren burde ha sørget for at var på plass.

Lønn og etterlønn er to forskjellige ting. Det er ren populisme å slenge rundt seg med overskrifter om at sykehusdirektører har millionlønn. For det første har leger generelt – og overleger spesielt – en høy lønn. Som en enkel sjekk, spurte vi landets største sykehus om hvor mange leger som har mer enn én million kroner i lønn. Svaret er 472.

PRESIDENTEN i Legeforeningen tjener for eksempel mer enn to millioner kroner i året, og lederen i Yngre legers forening – som jobber for medlemmer som går på kortidsvikariater og ofte er helt uten jobbsikkerhet – blir begunstiget med nesten det samme. Verken sykehusdirektørers eller sykehuslegers lønn er urimelig, tatt i betraktning arbeidsmengde og oppgaver, utdanning og ansvar. Så går det selvsagt en smertegrense for hva man skal tjene som leder i Helse-Norge, men lønnen de får for å jobbe, er ikke problemet.

Etterlønnen flere styrer gir sine direktører, er derimot mer problematisk. Å få betalt for ikke å arbeide, er en konstruksjon som ikke lar seg forsvare. Selvsagt har en direktør stor jobbusikkerhet, noe som kan forsvare en viss kompensasjon hvis man må gå på dagen. Men dersom denne begrenses til for eksempel tre måneder – og ikke tolv, som vi har sett flere eksempler på – vil denne diskusjonen bli parkert.

HVIS universitetssykehusene ønsker direktører med professorkompetanse, må man regne med at disse personene ønsker å kunne fortsette sin vitenskapelige karriere etter endt direktørperiode. Det er ikke urimelig, men den nye lønnen må da innfases i universitetssystemet.

Vedkommende vil sannsynligvis fortsatt tjene godt. Men det prinsipielle poenget er at den nye lønnen vil handle om jobben som personen faktisk gjør i sin nye stilling – og ikke bli en diskusjon om prosentandel av lønnen man hadde som direktør. For den jobben gjør man faktisk ikke lenger, og da skal man heller ikke ha betalt for det.

Kommentarer

 • Lege 26.03.2018 18.02.56

  Til redaktør Moe. Poengene er viktige og jeg tror de fleste vil være enig i dem. Men allikevel er slike artikler misvisende og dermed ødeleggende i lønnsdebatten. Det er klart at både politikere og ansatte i feks KS og spekter leser dette. Feks vil fastlegene som tjener mest sannsynligvis tjene over 1,5 millioner. Samtidig så man av arbeidstidsundersøkelsen at 25% av faslegene jobber mer enn 62 timer i uka. Da kunne dere skrevet i en overskrift "en fjerdedel av av fastlegene tjener over 1,5 millioner" Eller "En fjerdeldel av fastlegene jobber nesten 200% og tjener over 1,5 millioner". Det er ganske stor forskjell etter min mening.

 • Lege 26.03.2018 11.07.39

  Man bør skrive en artikkel om hva en lærer, elekrikker, rørlegger el.l. tjener iløpet av et år med like mye overtid, kveld/natt og helligdagsarbeid som en lege, først da kan man sammenlikne lønnen reelt

 • Markus Moe, redaktør DM 25.03.2018 21.30.13

  2 av 2: Vår enkle sjekk - som vi nettopp presiserer at er det - ble gjort for å underbygge poeng (2): lønn over 1 mill. er ganske vanlig, også for ansatte. Generelt er nok DMs journalistikk er relativt «lederkritisk», jamfør f.eks. Spekter-saken og ved Tor Ingebrigtsens avgang. DM har ikke behov for å logre for verken ledere eller leger. Redaktøren har hund.

 • Markus Moe, redaktør DM 25.03.2018 21.28.31

  1 av 2: Takk for synspunkter og kritikk. Enig med «lege» at det er mer sårbart å være enkeltansatt i systemet og gjøre feil enn for en toppleder. Det er en fare for utfrysing osv., selv om det finnes eksempler på støtte også (Stian Westad). Flere personer i kommentarfeltet legger til grunn at jeg/DM mener leger tjener for mye. Det har jeg verken skrevet eller mener. Derfor har vi heller ikke regnet på antall arbeidstimer, kvelds-, nattevakter el andre tillegg, som noen ber om. Det er fortjent at sykehuslegene med mest ansvar osv. (men også ledere) tjener godt. Utgangspunktet for lederen min og artikkelen var (1) - det viktigste: Samrøre av lønn og etterlønn må man slutte med - ledere skal ikke få betalt for ikke å jobbe, og (2) - journalistikken i VG og NRK om at en rekke ledere i sykehusene tjente over 1 mill.= særskilt lønnsfest, er gal.

 • Lege 25.03.2018 19.48.32

  Utrolig. Risiko å være direktør? Gi meg et eneste eksempel på at en sykehusdirektør har blitt fratatt retten til å praktisere sitt yrke. Du burde vite at reelt sett et "worst-case" en "oppsigelse", med påfølgende omplassering til annen topplederjobb i det offentlige. Gi meg et eneste eksempel på en lege som får "sparken" pga inkompetanse som får jobb i lik stilling like etter. https://www.digi.no/artikler/raser-etter-at-teknologidirektor-far-ny-jobb-i-norsk-helsenett-etter-outsourcing-skandale/383306

 • oppgitt lege 25.03.2018 13.05.04

  Dette er den mest stakkarslige lederartikkelen jeg har lest så langt i DM. Redaktøren er åpenbart feilinformert, eller har ikke klart å bruke enkel aritmetikk i vurderingen av overlegers lønninger. Er det så vanskelig å forstå at lønnsdannelsen hos sykehusoverleger består av 1) grunnlønn (dvs ca kr 750 000 pr år, - dvs omtrent det samme om sivilingeniører, sivilarkitekter, siviløkonomer etc med tilsvarende arbeidserfaring), og 2) tillegg, som omhandler arbeid på kveld, natt, høytider etc,)? Dagens medisin- ta en runde til og skaff dere litt oversikt, slik at dere i alle fall unngår å blamere dere totalt i iveren etter å forsvare inflaterte lederlønninger.

 • lege 2 24.03.2018 15.26.36

  Har redaktøren noen eksempler på at svikt hos enkeltpersoner i helseforetak faktisk blir lagt på direktøren, med reelle konsekvenser for vedkommende? Som regel legges skylden utelukkende på behandlende helsepersonell, selv om den faktiske skylden ligger på et system som stadig kutter mer i betingelsene for å gi god helsehjelp. Artikkelen om lønn for leger i OUS fremstår som populistisk, og jeg må si det er skuffende fra Dagens Medisin. Dersom man regner på arbeidstimer og arbeidstid kommer ikke legenes lønn ut som spesielt høy. Hvorfor fremstår det som Dagens Medisin har en agenda for å fremstille legene som veldig godt betalte?

 • lege 23.03.2018 19.35.49

  Utgangspunktet er vel sammenlikningen med lederlønninger i helsevesenet. Husk når systemet svikter er det snakk om foretaksbot, noen få hundre tusen for en virksomhet med milliardomsetning. Det ansvaret ledere sies å ha blir de ikke stilt til ansvar for. Direktører kan miste jobben, men et svært ivaretakende nettverk gjør at en slik ofte går over i en stilling som spesialrådgiver - med samme lønn i videre. Leger må stå til ansvar og kan skvises ut med påstander om illojalitet, med påstander om å være en fare for pasienten og så ende opp med yrkesforbud i RHF'et. Dette vet du vel Markus Moe?

 • V:G 23.03.2018 21.43.44

  Dagens direktør på Haukeland som er Eivind Hansen fekk sparken på Haraldsplass . Kvinnsland tok han inn om økonomidirektør på sitt sykehus. så det er ikke så veldig risikabelt og være direktør.

 • Om risiko og økonomisk fordel 25.03.2018 10.10.51

  Innen en direktør stilles til ansvar for å ha forsømt seg kan han fritt benytte deler av helsebudsjettet til omfattende utredning fra ulike advokat- og rådgivningsselskap.. Dette privilegiet har ikke en lege som blir anklaget for å ha gjort en feil. Han blir tvert i mot fratatt mulighet til å forsvare seg ved at all tidligere kommunikasjon med foretaket beslaglegges av foretaket selv. Ikke direkte relatert til lønn dette, men til ulike rollers mulighet for å bruke midler fra helsebudsjettet og relatert til tidligere innlegg her om risiko ved å inneha den ene eller den annen stilling.

 • Premiert 25.03.2018 11.44.39

  Om risiko og økonomisk fordel Helt riktigt er en uting . Innovest saken er en typisk slik sak der direktør og styreleder som var en og samme person fekk sin egen økonomidirektør til og granske seg selv I dag er økonomidirektøren direktør og direktøren styreleder i to store helse foretak. Saken kostet foretaket flere titalls mill. og gikk over mange år med rettsaker som foretaket tapte med glans uten personlige konsekvenser for direktørene som heller vart premiert av b.l.a Høie med styreleder verv.

 • Cato 23.03.2018 17.02.29

  Hva er så dette, redaktør? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/03/23/472-ous-leger-har-millionlonn/

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!