Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

EVIG LAGRING: I dag ødelegges nyfødtblodprøvene etter seks år, men regjeringen får støtte fra Ap til at prøvene kan brukes til flere forskningsformål og lagres til evig tid. Foto: Colourbox

EVIG LAGRING: I dag ødelegges nyfødtblodprøvene etter seks år, men regjeringen får støtte fra Ap til at prøvene kan brukes til flere forskningsformål og lagres til evig tid. Foto: Colourbox

Politisk flertall for å lagre nyfødt-blodprøver til evig tid

Regjeringen får støtte fra Arbeiderpartiet til å endre loven, slik at blodprøver fra nyfødte kan lagres til evig tid.

Annons:

I dag lagres blodprøver far norske barn som gjennomgår nyfødtscreening i seks år. Men helseminister Bent Høie har foreslått å utvide lagringstiden av blodprøvene på ubestemt tid – for slik å legge bedre til rette for forskning.  

Helsedirektoratet, Legeforeningen, Datatilsynet, Bioteknologirådet og fagmiljøet ved Nyfødtscreeningen på Oslo universitetssykehus advarte mot et slikt «frislipp» da lovendringen var ute på høring. Fagmiljøet har selv ønsket å utvide lagringstiden, men begrenset til 10-16 år.

Les også: - Tilliten til Nyfødtscreeningen står på spill

SV, KrF og Sp imot
Tirsdag denne uken ble saken behandlet i Helse –og omsorgskomiteen på Stortinget. Der kommer det frem at regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre samt Arbeiderpartiet, støtter regjeringens forslag.

Mindretallet fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti er imot forslaget, og viser til at regjeringens forslag i realiteten innebærer opprettelse av en nasjonal biobank, og mener forslaget krever mer kunnskap og inngående drøftinger av etiske hensyn.

– De bygger over tid opp en bank med DNA fra alle innbyggere i hele Norge, utenom de få som reserverer seg. Dette er det verste mareritt for alle som er opptatt av personvern, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson, til VG.

Ap støtter regjeringen
Høyres Sveinung Stensland er uenig i dette, og viser til at det skal innhentes samtykke før prøvene kan brukes til forskning. Det innføres også ordninger slik at foreldre og senere barnet kan kreve at prøvene slettes.

– Ap ønsker mer forskning på det unike materialet som ligger i diagnostiske biobanker i norske sykehus - på en etisk og trygg måte og med opplyst samtykke, sier Aps Ingvild Kjerkol til VG.

Stortinget skal stemme over lovendringsforslaget 5. april.         

Kommentarer

 • Lege 16.03.2018 22.08.55

  Spesielt at Venstre stemte for; Venstre hevder jo at partiet er opptatt av godt personvern. Dette forslaget er verre enn de meste som rører ved personvern - som prinsipp.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!