Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NY PILOT: Oppfølgingsteam skal ta utgangspunkt i de eksisterende kommunale tjenestene og se på helheten i de eldres ønsker, mål og behov.

NY PILOT: Oppfølgingsteam skal ta utgangspunkt i de eksisterende kommunale tjenestene og se på helheten i de eldres ønsker, mål og behov. Foto: Colourbox

Søker 80 fastleger til oppfølgingsteam

Helsedirektoratet ønsker å rekruttere syv kommuner og 80 fastleger til å delta i piloten for oppfølgingsteam.

Annons:

Helsedirektoratet lyser nå ut midler til kommuner som ønsker å delta i en pilot for strukturert tverrfaglig oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Starter i høst
– Strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam skal sikre sterkere brukerinvolvering og at alle jobber mot felles mål. Det er mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. Men tjenestene er for oppstykket og helskapen mangler, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Piloten skal starte opp 1. september og vare i tre år før den skal evalueres. I samme periode skal ni kommuner teste ut primærhelseteam. Mens primærhelseteamene skal være en form for utvidet allmennpraksis, skal oppfølgingsteamene være for brukere med store og sammensatte behov.

Nytt verktøy
En viktig del av piloten er å prøve ut et nytt digitalt verktøy for å identifisere pasienter som har behov for tverrfaglig oppfølging, og som blant annet kan ha risiko for sykehusinnleggelse. Ved hjelp av verktøyet skal fastlegen analysere gitte journalopplysninger og identifisere personer med behov for særlig oppfølging.

 

Det er satt av ti millioner kroner til prosjektet i statsbudsjettet. Kommunene som ønsker å delta må søke innen 25. mai.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!