Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VAKSINEPROGRAM: Vaksinen Hexyon, som inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, gis ved tre, fem og 12 måneders alder. Illustrasjon: Colourbox

VAKSINEPROGRAM: Vaksinen Hexyon, som inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, gis ved tre, fem og 12 måneders alder. Illustrasjon: Colourbox

Få alvorlige bivirkninger etter barnevaksine

11 av 12 barn som fikk alvorlige bivirkninger etter barnevaksinen Hexyon var friske igjen ved meldetidspunktet.

Annons:

Over 72.000 barn har fått barnevaksinen Hexyon. Per 31. januar i år var det meldt inn til Statens legemiddelverk 217 bivirkningsmeldinger etter vaksinering med barnevaksinen Hexyon.  

12 av bivirkningene ble regnet som alvorlige. 11 av 12 barn som fikk alvorlige bivirkninger var friske igjen ved meldetidspunktet.

Ifølge Legemiddelverket er det så langt ikke meldt mistenkte bivirkninger som er uventede eller av slik karakter at det gir grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger om bruk av Hexyon.

Alvorlige bivirkninger regnes kan blant annet være bivirkninger som har medført sykehusinnleggelse eller har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne, livstruende sykdom eller død.

Det er meldt et dødsfall etter vaksinasjon med Hexyon. Ut fra opplysningene som foreligger så langt, er det ifølge Legemiddelverket usannsynlig at dødsfallet ble forårsaket av vaksinen.

Les hele rapporten fra Legemiddelverket her.

Feber og uro
Den seksvalente vaksinen Hexyon ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1. november 2016.

Alle barn i Norge får nå tilbud om hepatitt B-vaksine i tillegg til vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og haemophilus influenzae type B (Hib) gitt i samme vaksine.

Hexyon gis ved tre, fem og 12 måneders alder.

De vanligste meldte bivirkningene er feber, uro, gråt og slapphet.

Den utvidede bivirkningsovervåkning av vaksinen ble avsluttet 1. mars 2018, og Legemiddelverket vil, som for alle legemidler, fortløpende vurdere nytten opp mot risikoen for bivirkninger.

 

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!