Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ÅPNET NYTT SLAGSENTER: Tom Christian Martinsen, klinikksjef Medisinsk klinikk, Bent Indredavik, leder for Midtnorsk slagsenter, og Christian Samsonsen, avdelingssjef Nevrologisk avdeling, er fornøyde med at et nytt felles slagsenter nå er etablert.

ÅPNET NYTT SLAGSENTER: Tom Christian Martinsen, klinikksjef Medisinsk klinikk, Bent Indredavik, leder for Midtnorsk slagsenter, og Christian Samsonsen, avdelingssjef Nevrologisk avdeling, er fornøyde med at et nytt felles slagsenter nå er etablert. Foto: Mari Rian Hanger

Nevrologer og indremedisinere sammen om nytt slagsenter

Indremedisinere og nevrologer skal jobbe side ved side på det nye slagsenteret på St. Olavs Hospital.

Annons:

TRONDHEIM: I dag ble det nye Midtnorske slagsenteret formelt åpnet ved St. Olav.

– Det har vært kniving mellom profesjonene når det gjelder slagbehandling, og det er det nok fortsatt ved mange sykehus. På slagsenteret skal indremedisinerne og nevrologene jobbe sammen om slagbehandlingen, sier Tom Christian Martinsen, klinikksjef ved Medisinsk klinikk, til Dagens Medisin.

Det beste for pasientene
Han sier at uten tillit til hverandres profesjoner hadde dette ikke gått.

– Vi har sett i mange år at dette er det beste for pasienten, og nå får vi det endelig til- det har tatt lang tid, sier Martinsen.

Vil unngå profesjonskamp
Overlege Bent Indredavik er leder for det nye slagsenteret.Han er optimistisk til det nye slagsenteret, som også vil ha geriatrisk personell og kardiologer tilknyttet seg.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å unngå profesjonskamp rundt slagbehandlingen i Midt-Norge, sier Indredavik.

Hittil har det vært slik at pasienter under 60 år har vært behandlet på nevrologisk avdeling og de eldre på medisinsk avdeling.

Kan være andre diagnoser
Nevrologene har spesielt en viktig rolle når det gjelder differensialdiagnostisering.

– Pasienten kan ha en annen diagnose enn hjerneslag, dette er spesielt aktuelt for yngre pasienter. Da er det viktig å kjenne faget nevrologi godt. Indremedisinerne og nevrologene utfyller hverandre godt, og vi gleder oss til dette samarbeidet, sier Christian Samsonsen, avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling.

Rehabilitering
Slagsenteret skal også jobbe med å øke fokuset på rehabilitering og oppfølgingen av pasientene etter at de er skrevet ut.

– Vi er gode på akuttbehandlingen. Nå må vi bli flinkere på rehabiliteringen, og veilede kommunene som sogner til St. Olav, sier Martinsen.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!