Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MANGLENDE KONTROLL: – Det er høyst ulik oppfølging av og lite kontroll av verger, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen

MANGLENDE KONTROLL: – Det er høyst ulik oppfølging av og lite kontroll av verger, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen

IKT-trøbbel forsinker flere viktige verge-tiltak

– Samlet sett er vergemålsreformen ikke fulgt opp som forventet for å kunne bedre rettssikkerheten og forholdene for de som trenger verger, sier riksrevisoren.

Annons:

Med ny lov om vergemål fra 1. juli 2013 ble det lokale ansvaret for vergetrengende overført fra kommunene til staten kommunene til staten.

Vergemålsreformen skulle bedre rettssikkerheten for de som trenger verge, men Riksrevisjonen finner at et nytt saksbehandlingssystem har forsinket gjennomføringen av flere sentrale tiltak.

– Det mangler retningslinjer, og det er for lite systematisk tilsyn og kontroll. Dette gjelder både fra Justis- og beredskapsdepartementet, Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene sin side, uttaler riksrevisor Per-Kristian Foss.

Vansker med gjennomføring
I en ny rapport konkluderer Riksrevisjonen med at IKT-problemer har forsinket gjennomføring av vergemålsreformen. Og det gjør ifølge Riksrevisjonen det vanskelig å bygge opp den lokale og sentrale styringsmakten for vergemål samt med å kunne gjennomføre reformen.

Riksrevisjonens undersøkelse omfatter perioden 2013-2017.

Stortingets mål med reformen var å øke rettssikkerheten og bidra til like rettigheter for mennesker som ikke er i stand til å sørge for sine egne interesser.

– Det er både ulik oppfølging av og lite kontroll av verger, konstaterer Foss. – Samlet sett er vergemålsreformen ikke fulgt opp som forventet for å kunne bedre rettssikkerheten og forholdene for de som trenger verger.

Mange mangler
Foruten utfordringer med IKT, avdekker rapporten også at det er mangler i tilpassingen av vergemål ut fra behovene hos den vergetrengende. Videre er det utfordringer ved opplæring og tilsyn med verger.

Det er liten kontroll og variabel oppfølging av vergeregnskap, og det mangler nasjonale retningslinjer på sentrale områder, ifølge rapporten.

Les hele rapporten her.

Per 1. januar 2016 hadde om lag 64.000 personer verge, og antallet verger var på cirka 46.000. De fleste vergene er familie eller nærstående til den vergetrengende.

Kommentarer

 • pst 28.02.2018 18.54.43

  Og hvem er det som skal kvalitetssikre de som skal kvalitetssikre vergene? Er det nok i seg selv at de som er kvalitetssikrere (byråkrater) av en eller annen grunn har fått denne stillingen? Som alltid i byråkratiet, ikke! Og den som da våger å stille slike kritiske spørsmål, gjerne på vegne av de vergetrengende, risikerer nærmest å få et "avvikerstempel".

 • LiS 27.02.2018 17.47.21

  Ehm, altså... IKT-trøbbel forsinker daglig virksomhet og ordinær drift. Merk, utdaterte PC'er, faksmaskiner fra 90-tallet, callinger som ikke lenger produseres, etc.

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!