Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Et av legemidlene som fikk nei er infusjonsvæske. Illustrasjonsfoto: Getty images

Et av legemidlene som fikk nei er infusjonsvæske. Illustrasjonsfoto: Getty images

To kreftmedisiner fikk nei

Legemidler til behandling av skjoldbruskkjertelkreft og bløtvevskreft innføres ikke i norske sykehus.

Annons:

Det bestemte Beslutningsforum mandag. Det eneste legemiddelet som fikk grønt lys var pembrolizumab (Keytruda) for pasienter med blærekreft.

Lenvatinib (Lenvima) er et legemiddel som brukes til behandling av pasienter med skjoldbruskkjertel-kreft.

Legemiddelet er aktuelt for voksne pasienter med til progressiv, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert thyreoideakarsinom, som er refraktær overfor radioaktivt jod (RAI). Bare 10-15 pasienter er aktuelle for behandlingen.

– For høy pris
Produsenten Eisai leverte nylig et nytt pristilbud, men Legemiddelverket mener at kravet om kostnadseffektivitet fortsatt ikke er oppfylt.

– Prisen er for høy i forhold til nytten, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum.

Beslutningsforum sa også nei til olaratumab (Lartruvo), som brukes til behandling av avansert bløtvevskreft. 47 pasienter er aktuelle for behandlingen årlig.

SLV: Ikke kostnadseffektiv
I sin metodevurdering konkluderte Statens legemiddelverk med at «merkostnaden per vunnet QALY ligger høyere enn det som kan anses som kostnadseffektiv behandling, gitt alvorlighetsgraden.

Legemiddelverket mener derfor at Lartruvo ikke er et kostnadseffektivt alternativ sammenliknet med doksorubicin, dagens standard behandling».

Beslutningsforum falt ned på samme konklusjon. De viser til at det er gjort lite forskning på denne behandlingen, og at legemiddelet derfor har fått betinget markedsføringstillatelse med krav om mer dokumentasjon. 

– Prisen er også for høy, sier Vorland.

Vurderte Petø-metoden
På møtet tok også Beslutningsforum stilling til om Petø-metoden, som er en metode for opplæring og trening av barn og unge med hjerneskade, fortsatt skal brukes i Norge.

Forskningsgjennomgang viser at det finnes lite forskning på resultater og effekter, og Beslutningsforum mener det bør forskes mer på effekten av slike behandlingstilbud.

– Vi sier i prinsippet nei, men inntil vi har fått på plass et nytt tilbud så kan Petø-metoden fortsatt brukes, sier Vorland.

De understreker at det bør være minst mulig variasjon på kvalitet og tilgjengelighet i Petø-tilbudet på tvers av helseregionene.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!