Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, har måttet jobbe lenge for å få myndighetene til å forklare hva de mener med Vergemålsloven.

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, har måttet jobbe lenge for å få myndighetene til å forklare hva de mener med Vergemålsloven. Foto: Arkivfoto

Justisdepartementet: Fastlegene har ikke meldeplikt etter vergemålsloven

–  Det er viktig at de juridiske rammene for fastlegenes virksomhet er avklart, sier kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal

Annons:

I lang tid har kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, forsøkt å få svar på om fastleger har en selvstendig meldeplikt etter vergemålsloven § 57.

Den lyder slik:

 • "Må det antas at det er behov for vergemål for en person som er innlagt i institusjon, skal institusjonen melde fra til fylkesmannen. Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes."

Fram til nå har nemlig Statens sivilrettsforvaltning og enkelte fylkesmenn lagt til grunn, og tolket dette slik, at fastlegene har meldeplikt ved antatt behov for vergemål.

Men det har fastlegene altså ikke, og det er kommuneoverlegen glad for omsider å ha fått avklart.

For Innerdal har lenge forsøkt å få klarhet i om fastlegen har meldeplikt, eller ikke: Etter først å ha henvendt seg til Statens sivilrettsforvaltning og Helsedirektoratet, lyktes han til slutt med å få en avklaring: Justis- og beredskapsdepartementet fastslår nå fastleger ikke har slik meldeplikt.

Det er han glad for:

– I min rolle som kommuneoverlege er jeg nærmeste leder for fastlegene i Molde kommune. Jeg ser det krysspresset fastlegene står i og hvordan dette påvirker deres arbeidshverdag. Det er viktig at de juridiske rammene for fastlegenes virksomhet er avklart. Som leder for 27 hardtarbeidende og dyktige fastleger er det en del av min jobb å bidra til at disse rammene er avklart og tydelige.

– Statens sivilrettsforvaltning og enkelte fylkesmenn i andre fylker enn mitt eget, har lagt til grunn at fastlegene har meldeplikt ved antatt behov for vergemål. En pliktbestemmelse må være godt forankret i lovverket, all den tid det vil være et lovbrudd å ikke etterleve den. En slik lovmessig forankring manglet etter min oppfatning i dette tilfellet, sier han.

 – Jeg er følgelig tilfreds med at departementet deler min oppfatning, sier Innerdal.

 Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, mener det er alvorlig at dette har vært gjenstand for feiltolking:

 – Jeg er bekymret for at andre sentrale deler av forvaltningen ikke har tolket dette riktig, og dermed håndtert det feil, sier han.   

 – Dette dreier seg om fravær av en plikt som noen trodde at vi hadde, og vi kan oppleve at det i tilsynssaker kommer spørsmål av slik karakter og hvor fylkesmannen har tolket dette feil, sier Brelin, som vil legge til at han er svært glad for jobben Innerdal har gjort med å bringe klarhet i saken.

 

Kommentarer

 • lege 05.02.2018 14.31.00

  Men hvorfor har ikke Fylkesmenn egen kompetanse for å finne ut slikt?

 • lege 05.02.2018 14.32.41

  Fordi Cato Innerdal sluttet hos Fylkesmannen?

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!