Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vil vurdere organiseringen av sykehusene på nytt

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene, mener sykehusorganiseringen bør gjennomgås på nytt.

Annons:
Terje P.Hagen er professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO.
Foto: UiO

Ekspertutvalget, ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo, ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i fjor i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til regionreform.

Nytt «Kvinnsland-utvalg»?
I rapporten som ble lagt frem torsdag, skriver utvalget at de mener organiseringen av sykehusene må vurderes på nytt, da også med en fylkeskommunal modell.

– Utvalget har merket seg at Den norske legeforening på sitt landsstyremøte i 2017 gikk inn for å avvikle de regionale helseforetakene og at «sykehusorganiseringen må inngå i arbeidet med ny regionreform», skriver utvalget, som også skriver at de ser et klart behov for en nærmere diskusjon av dette spørsmålet.

I desember 2016 konkluderte Kvinnslandutvalget, som blant annet hadde som oppgave å vurdere hvordan man kunne fjerne de regionale helseforetakene (RHF), med at RHF’ene måtte bestå.

Les mer: Fikk ikke gjennomslag for sine favoritter

Fylkeskommunal modell
Nå anbefaler altså Hagen-utvalget at man gjør en ny gjennomgang av  organiseringen av sykehusene.

– En fylkeskommunal modell bør da inngå i vurderingene. Inntil da bør en ha utredet finansieringsordninger som gir stabilitet til finansieringen av universitetssykehusene. Når det gjelder investeringsnivået i spesialisthelsetjenestene så bestemmes dette langt på vei av størrelsen på enhetene som står ansvarlig for investeringene og disses inntektsvilkår. Større fylkeskommuner vil håndtere dette problemet, skriver de.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Vegard 05.02.2018 18.12.01

  Det viktigeste her er og skrote Kvinnslands utvalgets makkverk av et arbeid og starte med og legge ned helse regionene og legge det under fylke eller det beste alternativet direkte under helse dep. Problemet kan være helse direktørene som striter imot og saboterer.

 • Solveig Gaaseide 03.02.2018 07.54.04

  Vi må ha et nasjonalt IT system. De bør ha det samme som Skatteetaten, Nav og DFØ. Jeg har høyskole utdannelse i administrativ databehandling og økonomi. Begynte å studere høsten 1981. Har jobbet i Den digitale revolusjon i ca 30 år.

 • IKT-rådgiver i helsevesenet 05.02.2018 11.37.10

  Du tar så feil. Du tror at et sykehus er et kontor som skriver pasientjournaler. Et sykehus er en kompleks organisasjon med hvor ca 100 ulike fagområder er representert. og som reparer syke mennesker, mens motoren går (Hjertet slår) Skattetaten har simple utfordringer. De har EN dag i året hvor alt må virke. Ellers i året går de hjem kl 1530. Menneskekroppen går døgnkontiunerlig. Et sykehus har derfor 24/7 åpningstid. Data fra moderne 3d skanning gir datavolum på flere GB pr pasient pr kropsdel. Noen GB tilsvarer den totale datamengden til alle norske skattebetaleres selvangivelser. Skatten blir beregnet etter klare regler, forskrifter og lover. Derfor får alle nogenlunde samme skatt, gitt de samme forutsetningene. Helsevesenet har ca 10 000 ulike programmer til ulik bruk. De er delvis integrert på finurlig vis Sykehuset Østfold behandler 7 millioner blodprøver i året. Hver blodprøve tilsvarer EN selvangivelse i kompleksitet og datavolum. Øk-adm løser ikke helsevesenets problemer.

 • Peder 14.02.2018 02.44.37

  Du har helt rett, og du tar helt feil. Det er riktig at helsevesenets it-utfordringer lett undervurderes av utenforstående som ikke har innsikt fra innsiden. Men du begår den samme feilen når du undervurderer utfordringene til skatteetaten og nav. Når du så at ditt fagfelt ble utsatt for dette, burde du ha reflektert såpass at du skjønte at du heller ikke er i en posisjon til å vurdere andres fagfelt.

 • Bra 02.02.2018 10.31.20

  Jaggu meg på tide: Kvinnsland utvalget sitt arbeid var et bestillingsverk av region direktørene og bør granskes slik som alt Kvinnslands arbeid bør gjøres og spesielt Innovest der han var styreleder i årevis. En bør også se på hvordan en styremedl. kom inn i styre i helse Stavanger rett etter vedkommende hadde gitt styrelederen 10% jobb i høgste lønnklasse ved UIB.

 • lege 02.02.2018 12.08.31

  Når slikt forekommer i andre land har vi et ord for dette.

 • N.N 02.02.2018 15.21.39

  korrupsjon ? I Norge får en diplom i fra Kongen

 • AJ 02.02.2018 10.31.14

  Fra et IT perspektiv er det viktig at felles tjenester bygges nasjonalt ikke regionalt. Dette er et arbeid som vil ta mer enn 10 år så en bør skynde seg langsomt og begynne i det små. Ikke noe big bang igjen. Vi har så ekstremt mye empiri som viser at det ikke fungerer. Videre må kritiske IT systemer implementeres som distribuerte systemer med lokale points of presence. Vi kan ikke ha et nasjonalt journalsystem som er sentralisert, det må ligge replika på alle sykehus, selv om det er sentralt administrert og utviklet.

 • N.N 02.02.2018 10.33.49

  Vi kan ikke ha et nasjonalt journalsystem som er sentralisert, Hvorfor ikke?

 • AJ 02.02.2018 17.30.01

  Somatiske sykehus bør være autonome. Dvs normal drift selv ved større eksterne problemer. Til eksempel hadde ahus en lengre IT-driftsstans i 2012. Da ble pasienter overført til OUS. Hvis vi har ett sentralt system mister vi alt. Derfor bør en bygge slike systemer som flere autonome samhandlende systemer, men di må være sentralt driftet for å unngå drift av versjoner.

 • N.N 02.02.2018 20.19.17

  Hvorfor skal en miste alt fordi det er nasjonalt. selv om lokalnyhetene i bergen mister signalene så trenger vel ikke resten av landet miste signalet , selv om det er en nasonal kanal med sete i Oslo. Denne tankegangen er oldtids selv for meg på 62.

 • IKT-rådgiver i helsevesenet 05.02.2018 11.46.32

  Fordi det ikke er ET system,, men 10 000. Skatt kan ha ET, fordi de bare har et fåtall systemer. Dessuten dør ingen om momsen blir noen timer forsinket Det blir minst like dyrt og større risiko å sates alt på ET sentralt system. Man må bygge inn uforholdsmessig mye redundans, slik at man kan vedlikeholde og oppgradere uten å ta ned systemet. Skatteetaten har tid hver dag fra 16 - 0800 og alle helger til vedlikehold,

 • lege 05.02.2018 12.47.26

  Hvis all sending i NRK gikk fra antenne i Bergen, og ikke via andre sentra med antenner mange andre steder i Norge, hva ville da skjedd om Bergen mistet signalene?

 • Ikke-sosialdemokrat 05.02.2018 23.23.31

  Største svaret er monokultur. Databasestruktur eller en felles protokoll må man kanskje enes om. Men at selve wysiwyg-en skal sentraliseres, det er en stor, stor feil. Det er det største problemet med DIPS per idag. Dessverre skjønner hverken de som bestemmer (korrupsjon?) eller ola dunk dette. Demokratiet har ikke forutsetninger for å styre det demokratiet har gaflet i seg av ansvarsområder.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!